Lærer barna verdien av å glede andre

Gnist Skogstunet har innledet et samarbeid med den frivillige hjelpeorganisasjonen KIL Fond Bergen Omegn, som i seks år har hjulpet vanskeligstilte barnefamilier og enslige. Responsen har vært overveldende.

Les mer
 

Bruker egne interesser i arbeidshverdagen

I grønne omgivelser langs Sandvikselva i Bærum ligger den nyåpnede barnehagen Gnist Bjørnegårdsvingen. I et moderne bygg som legger opp til medvirkning, lek og læring, jobber engasjerte medarbeidere for å bringe fram det beste i barna.

Les mer
 

Dette trenger barnet ditt til barnehagestart!

Det er snart klart for barnehagestart for mange små.
Vi har tatt en prat med Liselotte, - leder for Gnist Bjørnegårdsvingen i Sandvika, for å få en oversikt over hva som er viktig for barnet å ha med til barnehagehverdagen.

Les mer
 

Fleksibilitet og tilrettelegging i en hektisk hverdag for småbarnsforeldre

Vi vet at småbarnsperioden er hektisk og krevende. I Gnist Bjørnegårdsvingen legger vi derfor til rette for at du som forelder skal få en så enkel hverdag som mulig. Liselotte Karlsson, leder for Gnist Bjørnegårdsvingen, har med sin 20 års erfaring i barnehage, sett hva som kan bidra til å gjøre hverdagen lettere for småbarnsforeldre.

Les mer
 

Bli bedre kjent med Liselotte Karlsson, - leder for Gnist Bjørnegårdsvingen.

Liselotte (46), er opprinnelig fra Sverige, men har bodd i Norge siden hun var 20 år gammel. Her fullførte hun bachelorutdanningen til barnehagelærer, og tok i tillegg videreutdanning innen endringsledelse, stryrerutdannelse og barn i risiko. Med sine 26 år i faget, har hun mye erfaring, både som assistent, pedagogisk leder og styrer i flere barnehager, - de siste 11 årene som styrer for personalbarnehagen for sykehusansatte på Martina Hansen hospitalet i Bærum. Liselotte brenner for gode relasjoner, uteliv, fysisk aktivitet og mye mer.

Vi har tatt en prat med vår nye barnehageleder for å bli bedre kjent med henne;

Les mer
 

Ny Gnist barnehage åpner i Sandvika

9. august 2021, åpner Gnist Bjørnegårdsvingen, og blir én av 17 barnehager i Gnist Barnehager. Barnehagen med ca. 100 barnehageplasser, er en del av OBOS-prosjektet og ligger idyllisk til ved Sandvikselva, bare få minutters gange fra Sandvika sentrum. ​Gnist Bjørnegårdsvingen vil bestå av fire avdelinger, hvorav Kjørbo og Løkke er småbarnsavdelinger (1-2 år), og Bjørnegård og Kadetten er storbarnsavdelinger (3-5 år). Navnene på avdelingene er basert på gårdsbrukene som dannet den første bosettingen i Sandvika og steder i nærområdet.

Les mer
 

Liten og ny i Gnist Tiller

I samarbeid med Trondheim kommune deltar Gnist Tiller i et 5 årig nasjonalt folkehelseprosjekt som heter «Liten og ny i barnehagen», med mål om å utvikle en modell for trygg og god tilvenning i barnehagen.

Les mer
 

Her står bærekraft sentralt i barnehagehverdagen

I Gnist Skogstunet på Askøy lærer barna tidlig hvordan de kan bidra til en mer bærekraftig fremtid. Blant annet lærer de hvordan de skal kildesortere, hvorfor og hvordan de komposterer mat, og deltakelse på ryddeaksjon har gjort de bevisst på å plukke med seg søppel som de finner når de er ute på tur i naturen.

Les mer
 

Gnist Sætra markerer verdensdagen for psykisk helse

Lørdag 10. oktober var verdensdagen for psykisk helse, og det ble markert i Gnist Sætra i dag. Barna gjennomførte en rekke aktiviteter, blant annet en yoga-stund, sansesamling i en egen sansehytte, lesestund og samtalestunder. Alt med fokus på hvordan man ha det bra på innsiden.

Les mer
 

Gnist Festeråsen fyller 5 år

En ballongportal var det første som møtte barn og foreldre da de ankom Gnist Festeråsen onsdag morgen. Det var altså ingen tvil om at det var feiring på gang. Barnehagen fyller nemlig fem år og det ble feiret på skikkelig vis.

Les mer
 

Slik foregår tilvenning i koronatiden

Et nytt barnehageår er i gang, og mange små barneføtter har tatt sine første steg inn ulike barnehageporter landet over. Covid-19 legger føringer for det meste vi foretar oss, også barnehagetilvenningen påvirkes. - Selv om gjennomføringen blir litt annerledes, er det fortsatt barnets trygghet og tillit som står i fokus, sier Anne Johanna Berthine Setvik som er pedagogisk leder i Gnist Skogstunet i Askøy. 

Les mer
 

En syngende tilvenning skaper trygghet og samspill

Et nytt barnehageår nærmer seg og da er en god tilvenningsperiode viktig for å sikre at barnet blir kjent med sitt nye miljø og føler seg trygg. Gnist Husbyåsen er en syngende barnehage hvor sangen vil stå sentralt for å skape en aktiv hverdag med trygge rammer og økt fellesskap. Også i tilvenningen.

Les mer
 

Alternative 17.mai-forberedelser

Årets 17.mai- forberedelser blir litt annerledes enn tidligere for barna i barnehager landet over. Dagens situasjon fører til at tidligere tradisjoner ikke kan gjennomføres på samme måte, men det hindrer ikke barna i Gnist Skogstunet å feire nasjonaldagen på skikkelig vis.

Les mer
 

Her foregår russefeiringen som normalt

Russetiden er i full gang for rosarussen i Gnist Myklebust. Frem mot sommeren skal førskolebarna løse russeknuter, dele ut russekort og skape minner sammen. - Endelig var dagen her. Barna strålte om kapp med sola i sine flotte russeklær og russelue, sier fagleder og russepresident Bodil J. Kopperstad.

Les mer
 

Vi gleder oss til å se alle barna igjen!

Fra 20. april starter åpningen av barnehager landet over, og en del av hverdagen normaliseres for mange. Etter fem uker hjemme blir det stor gjensynsglede, men også nye rutiner som må innarbeides for store og små. Her kan du lese litt om hva som er viktig å tenke på før dørene åpnes.

Les mer
 

Sang og musikk fremmer læring og glede

Det høres kanskje utrolig ut, men det finnes et hjelpemiddel som fremmer trygghet, samspill, språk, matematikk og motorikk. I tillegg til å gi endorfiner og lykkefølelse. Er det musikk i dine ører? Det er nettopp det det er. Sang og musikk er et mektig virkemiddel i møte med både barn og voksne.

Les mer
 

Tips til god språkstimulering

I denne spalten av Skattekisten får du tips og råd om språkstimulering. Våre pedagoger erfarer at språkstimulering og barnets språkutvikling er noe mange foreldre har spørsmål om nå som barnehagen er stengt. Heldigvis er dette lett å få til, og noe de fleste foreldre allerede gjør uten å være klar over det.

Les mer
 

Hvordan håndtere konflikt

Det kan være veldig fint å ha en lekekamerat under samme tak. Spesielt nå når tilgangen på venner er begrenset, men hva gjør man når man føler at søsken bare krangler? Når det du opplever som små bagateller utvikler seg til noe mye verre, og du som forelder befinner deg midt i skuddlinjen?

Les mer
 

Hvordan skape rom for lek

Vi er inne i en uvanlig tid med hektiske dager og mange ønsker nok at barna skal klare å underholde seg selv fra tid til annen. Hvordan får man til det? Heldigvis kan foreldre finne enkel avlastning mellom husets fire vegger. Ved å tilrettelegge og inspirere til lek ved hjelp av ulike materialer og en god porsjon toleranse for rot, vil du forhåpentligvis kunne grave deg ned i månedsrapporten uten avbrytelser.... I den minste i en liten halvtime av gangen.

Les mer
 

Slik inkluderer du barnet i hverdagen

I disse dager er multitasking en kjærkommen ferdighet. Når barna skal stimuleres, jobben skal gjøres og kleshaugen vokser, skulle nok flere ønsket seg både flere timer og flere armer. Barn har en iboende trang til å ville hjelpe og delta, så hvorfor ikke dra nytte av dette og inkludere dem i hverdagslige gjøremål?

Les mer
 

Tips til utendørsaktiviteter for de minste

En hverdag der små og store er tett på hverandre kan virke idyllisk på papiret, men det kan fort føre til gnisninger. Da kan det være fint å ta turen ut. Frisk luft og det å være i bevegelse er noe vi alle har godt av, men hva må man ta hensyn til når man går på tur med små barn og hva kan man egentlig finne på?

Les mer
 

Apper for de minste

Forrige spalte handlet om utendørsaktiviter, men dessverre har de færreste av oss mulighet til å være like aktive med poden gjennom hele dagen. I disse hjemmekontor-tider må mor og far få unna litt jobb, og hva skal barnet gjøre da? Her får du tips til gode apper som fremmer læring og aktiv deltakelse.

Les mer
 

Skattekista - en ny, midlertidig hverdag

I dag er den første hele uken der barnehagen er stengt. Det vil nok oppleves rart og annerledes, både for liten og stor. Mye tid sammen som familie kan by på fine stunder, men det kan også være utfordrende. Derfor har Marte Hafr, pedagogisk rådgiver i Gnist barnehager, noen tips og råd til hvordan dere kan skape fine hverdager sammen.

Les mer
 

Det beste med jobben er fellesskapet!

I Gnist barnehager jobber ca 500 kompetente og engasjerte medarbeidere som brenner for å bringe frem det beste i barna. - Vi har et sterkt fokus på kvalitet med mål om levere det beste barnehagetilbudet, sier Heidi Pedersen, leder i Gnist Sætra, som setter stor pris på det gode samspillet barnehagene imellom.

Les mer
 

Med fokus på systematisk forbedringsarbeid og pedagogisk kvalitet

Interne revisjoner er et av de viktigste verktøyene vi har i Gnist barnehager for å sikre kontinuerlig forbedring av vår organisasjon. - Områdene vi bestemmer oss for å innlemme i de årlige internrevisjonene får tydelig fokus både i forkant og etterkant av revisjonene og bidrar til at vi leverer et enda bedre tilbud til barna og deres foreldre, sier kvalitetssjef Janne Lyngby.

Les mer
 

Tilvenning før tilvenningen

De to siste årene har Gnist Myklebust arrangert sandkassetreff for alle nye barn som har fått plass i barnehagen. - Hensikten er å skape trygghet og gjøre tilvenningen enklere for de minste, sier leder Ann-Kristin Bøe Myklebust.

Les mer
 

Hvordan foregår tilvenning i barnehagen?

Tilvenning handler om å skape trygghet og tillit hos barn og foreldre. Eireen Nebb Fredriksen, avdelingsleder på Trollfoten i Gnist Skogstunet, mener det er viktig at tilvenningen er tilpasset hvert enkelt barns behov.

Les mer
 

På oppdagelsesferd ut i den store verden

Avdelingen Ole Brumm i Gnist Høgvoll har temaet “Meg selv i verden” som en del av sitt språktema. En gang hver måned fokuseres det på et nytt reisemål som utforskes nærmere. “Med boardingkort i hånden tripper barna stolte og spente inn i flyet, som består av flere sitteunderlag på rad og rekke i garderoben, klare for en ny destinasjon”, sier Lene Otlo Akerø, barnehagelærer i Gnist Høgvoll.

Les mer
 

Sprer livsglede i nærmiljøet

Gnist Myklebust valgte i vår å bli en livsgledebarnehage. Det innebærer at barnehagen gjennomfører ulike aktiviteter med mål om å glede andre. - Vi vil spre livsglede i nærmiljøet, mellom generasjoner og innad i barnehagen. Gjennom prosjektet ønsker vi at barna skal få styrket selvbildet gjennom å gjøre noe godt for andre, sier leder Ann-Kristin Bøe Myklebust.

Les mer
 

Godt samspill skaper trygge barn

Forskningsprosjektet «Trygg før 3» har som mål å heve kvaliteten i småbarnsavdelinger. Dette gjøres ved å fremme barns sosiale, emosjonelle og kognitive utvikling i det daglige samspillet i barnehagen.

Les mer
 

150 sangglade førskolebarn gnistrer av musikkglede

150 førskolebarn fra sju Gnist Barnehager i Ålesund, Sula og Giske, skal i dag holde konsert for mer enn 600 publikummere. Barna har øvd siden i fjor høst og forventningene er store til å stå på scenen og synge for et fullsatt Parken Kulturhus.

Les mer