gnist_barnehager_ratvika_tonemolnes_2019_TMO1181.jpg

Det beste med jobben er fellesskapet!

I Gnist barnehager jobber ca 500 kompetente og engasjerte medarbeidere som brenner for å bringe frem det beste i barna. - Vi har et sterkt fokus på kvalitet med mål om levere det beste barnehagetilbudet, sier Heidi Pedersen, leder i Gnist Sætra, som setter stor pris på det gode samspillet barnehagene imellom.

Samhandling på tvers 
Heidi har jobbet i Gnist Sætra siden 2009, og hun synes jobben som barnehageleder er spennende, utfordrende og lærerik. - Vi er totalt 17 stolte og engasjerte barnehageledere som hver dag jobber for å nå de mål vi har satt oss, sier Heidi og trekker frem det gode samspillet som en nøkkelfaktor. - Vi samles til fellessamlinger med jevne mellomrom der lederne samhandler på tvers av alle barnehagene, reflekterer og se på felles løsninger sammen. Vi lærer av hverandre. Refleksjon og evaluering er en viktig del av det å være leder, sier Heidi. 

Gode muligheter for utvikling
I Gnist er vi opptatt av å tilrettelegge slik våre medarbeidere kan øke sitt kompetansenivå, og tilbyr derfor alle som har jobbet i 100% fast heltidsstilling i Gnist Barnehager minimum 1 år, muligheten til å søke om stipendordning for videreutdanning. En av de som har benyttet seg av denne ordningen er Monica Indreflø Kjellevold som jobber i Gnist Holstad. Hun er nå i siste innspurt av barnehagelærerutdanningen og skal levere bachelor i mai. - Stipendordningen var det siste pushet jeg trengte for å komme i gang, og noe som gjorde en kombinasjon av jobb og videreutdanning mulig. En hverdag med 80% jobb og deltidsstudier er krevende, men absolutt verdt det, i følge Monica. - Det er veldig kjekt med faglig påfyll, og uten denne muligheten hadde dette ikke vært mulig. 

Gode systemer gir trygghet   
Ved å være en del av en kjede har man tilgang til gode verktøy, og systemer som bidrar til å skape et kvalitativt og trygt tilbud. - I Gnist barnehager har vi en administrasjon som bistår barnehagelederne innenfor områdene pedagogikk, HR, HMS, kvalitet og økonomi. Det å være en del av en større organisasjon medfører trygghet i hverdagen som igjen skaper utvikling og muligheter for alle som er en del av Gnist Barnehager, sier Synve Reitan, fagdirektør i Gnist barnehager. Gnist barnehager er ISO sertifisert etter 9001 standard. Som kjede er dette en kvalitetsstempel som sørger for at hver enkelt barnehage må jobbe i tråd med de rammer som ligger til grunn for å drive en seriøs og kompetent virksomhet. - Det systematisk forbedringsarbeidet sammen med erfaringsutveksling, delingskultur fører til at hver ansatt utvikler seg og er mer rustet til å møte de krav og forventninger som er forventet av oss, sier Synve.