synge-dame_liggende.jpg

En syngende tilvenning skaper trygghet og samspill

Et nytt barnehageår nærmer seg og da er en god tilvenningsperiode viktig for å sikre at barnet blir kjent med sitt nye miljø og føler seg trygg. Gnist Husbyåsen er en syngende barnehage hvor sangen vil stå sentralt for å skape en aktiv hverdag med trygge rammer og økt fellesskap. Også i tilvenningen.


- Alle barn som skal begynne hos oss vil motta sanger som foreldrene kan synge sammen med barnet gjennom sommeren. Når barna begynner på avdelingene sine til høsten, vil vi synge de samme sangene og slik vil sangen fungere som et overgangsobjekt for barnet. De vil kjenne igjen sangene og det vil framkalle trygghet, gode minner og følelser. Dette vil gjøre godt i tilvenningsperioden når savnet etter mamma og pappa dukker opp, sier Jeanett Pettersen som er leder i Gnist Husbyåsen. 

Sang og musikk fremmer utvikling
Målet er at tilvenningen skal bli enda tryggere for barna, og at sang og musikk skal styrke kvaliteten i relasjonsbyggingen. - Sang og musikk skaper en fellesskapsfølelse. Det er samtidig en veldig god måte å uttrykke følelser på, sier Jeanett. Forskning viser at sang og musikk fremmer god helse og læring. Sanger og regler styrker barnets utvikling på en rekke områder, både den språklige, motoriske, emosjonelle og sosiale utvikling. 

Sertifisert som syngende barnehage 
Som en av 200 barnehager i landet, er Gnist Husbyåsen sertifisert som syngende barnehage. Alle ansatte har deltatt på et kurs i regi av Musikk fra livets begynnelse (MLB). Kurset ble ledet av en musikkpedagog med lang erfaring fra musikkarbeid med barn fra 0-6 år. Dette var et praktisk kurs om hvordan sang og musikk kan brukes i barnehagehverdagen.

I Gnist Barnehager har vi definerte standarder for hvordan tilvenningen foregår. Det vil alltid være et tett samarbeid med foreldre for å sikre en god innkjøringsperiode for barnet. Hos Gnist Husbyåsen ser tilvenningen i grove trekk slik ut: 

  • Dag 1: Varighet: 2 timer. Når barn og foreldrene ankommer barnehagen første dag blir de tatt imot av sin primærkontakt og får omvisning på avdelingen. Foreldrene er tilstede i barnehagen sammen med barnet hele tiden. Vi starter med korte dager for å unngå en for stor omveltning for barnet.
  • Dag 2: Varighet: 2-3 timer. Primærkontakten tar imot barnet og foreldrene, og er aktiv i samspill med dem helt til dagen er over. Foreldrene er tilstede på avdelingen hele tiden.
  • Dag 3: Varighet: 3-4 timer. Barnet kan være tilstede på avdelingen uten foreldrene for første gang, dersom det oppleves som trygt for barnet. Om foreldrene forlater barnehagen må de være tilgjengelig i nærområdet. Slik overtar gradvis medarbeiderne i barnehagen og det er i dette samspillet trygghet og tillit skapes. Denne dagen gjennomfører vi startsamtaler med foreldrene for å danne grunnlaget for videre samarbeid, og vi vil sammen vurdere om barnet er klar til være alene i barnehagen på dag fire.
  • Dag 4: Avhengig av barnets behov blir barnet i barnehagen fra fire timer til ut dagen. Primærkontakten tar i mot barnet og er sammen med barnet det meste av dagen, men nå sammen med andre barn. Etter den fjerde dagen tar pedagogisk leder over hovedansvaret for barnet og kontakten med foreldrene. Når barn og foreldre er trygge på de voksne og avdelingen, er tilvenningsfasen over.