Fleksibilitet og tilrettelegging i en hektisk hverdag for småbarnsforeldre

Vi vet at småbarnsperioden er hektisk og krevende. I Gnist Bjørnegårdsvingen legger vi derfor til rette for at du som forelder skal få en så enkel hverdag som mulig. Liselotte Karlsson, leder for Gnist Bjørnegårdsvingen, har med sin 20 års erfaring i barnehage, sett hva som kan bidra til å gjøre hverdagen lettere for småbarnsforeldre.

Image1.jpg

Utvidet åpningstid

Noen begynner tidlig på jobb, andre senere. Her i Bærum, jobber mange på sykehus og skal rekke å være klar til operasjoner kl. 08.00. Mange pendler også til jobb i Oslo, og vil sette pris på å kunne komme seg på veien før trafikken starter for fullt om morgenen.
Med åpningstid kl. 06.45 i Gnist Bjørnegårdsvingen, vil vi ha en tidligere oppstart enn de fleste barnehagene rundt oss, dette nettopp for å kunne gi foreldre god tid og fleksibiliteten til å tilpasse hverdagen sin. Noen vil levere tidlig og hente tidlig, andre det motsatte, derfor tilbyr vi også stengetid kl. 17.00. Vi anbefaler likevel alltid at barna er til stede i barnehagen i kjernetiden ca. 09.30–15.00, når det pedagogiske opplegget i barnehagedagen pågår, sier Liselotte


– Glem matpakken, maten serverer vi

Som mamma selv, vet jeg godt hvor hektiske morgenene er, og frokost er ofte tidkrevende, – ikke alle har tid til å sitte lenge til bords. Vi ønsker at foreldre skal få fokusere på å gjøre barna klare for barnehagen, og være trygge på at når de kommer hit vil få servert en god og sunn frokost, fri for morgenstress. Vi serverer tre måltider hver dag i barnehagen, og barna får også være med å tilberede måltidene når de er store nok, – som et ledd i den pedagogiske opplæringen i barnehagen.


– Glemt å kjøpe bleier? - ingen problem

I alle Gnist Barnehager har vi bleieavtale. Mot et fast beløp i måneden, sørger vi for at bleier alltid er tilgjengelig for barnet, så slipper foreldre å tenke på dette, avslutter Liselotte. 


 Les mer om Gnist Bjørnegårdsvingen, eller søk plass hos oss!