trist.png

Gnist Sætra markerer verdensdagen for psykisk helse

Lørdag 10. oktober var verdensdagen for psykisk helse, og det ble markert i Gnist Sætra i dag. Barna gjennomførte en rekke aktiviteter, blant annet en yoga-stund, sansesamling i en egen sansehytte, lesestund og samtalestunder. Alt med fokus på hvordan man ha det bra på innsiden.

Årets tema er “spør mer” og skal sette fokus på viktigheten av å være nysgjerrig og vise interesse for mennesker rundt oss. Det er første gang barnehagen markerer verdensdagen, og det har vært en spennende prosess. - Målet med markeringen er å bidra til at flere tar vare på sin psykiske helse. 

I hektiske hverdager er ofte oppmerksomhet og tilstedeværelse den fineste gaven vi kan gi. Alle har behov for å bli sett, det gir en følelse av å høre til, sier barnehageleder Heidi Pedersen i Gnist Sætra. 

Yoga er en fin øvelse for at barna skal kjenne på ro og balanse. Det velges ut enkle øvelser sett fra et barns perspektiv og bevegelsesmønster, for eksempel bokstavyoga og dyreyoga. I sansestimuleringen brukes det virkemiddel som lys, materialer av ulik form, farger, bevegelse, berøring, smak og lukt. Målet er å stimulere ulike deler av sanseapparatet. Det settes også av tid til der barna kan snakke sammen og lytte til hverandre. 

Dette er et prosjekt som vil pågå i barnehagen over et lengre tidsrom, og alle barn i alle aldre vil være aktivt deltakende. Barnas utvikling og progresjon vil ligge til grunn når de planlegger de ulike aktivitetene. - Vi ønsker at barna skal kjenne på følelsen ved å være en del av en helhet. Barna skal støttes i å kunne mestre motgang, håndtere utfordringer og å bli kjent med egne og andres følelser, sier Heidi. 

Et av barnehagens satsningsområder i årsplanen er «Barn i balanse”, og de har lagt et faglig og pedagogisk grunnlag for å kunne jobbe opp mot denne type prosjekt.