gnist_barnehager_ratvika_tonemolnes_2019_TMO1115.jpg

Godt samspill skaper trygge barn

Forskningsprosjektet «Trygg før 3» har som mål å heve kvaliteten i småbarnsavdelinger. Dette gjøres ved å fremme barns sosiale, emosjonelle og kognitive utvikling i det daglige samspillet i barnehagen.

Gnist Husbyåsen er en av barnehagene som meldte sin interesse og som siden høsten 2018 har deltatt i forskningsprosjektet. 

“Vi synes dette var et veldig spennende prosjekt som vi ønsket å være med på. Det er begrenset med forskning på småbarn i norske barnehager og vi ser på dette som et ledd i å hele tiden jobbe for å heve kompetansenivået i organisasjonen”, sier leder Jeanett Pettersen.    

I “Trygg før 3” jobbes det bevisst med kvaliteten i småbarnsavdelinger gjennom et barnehageår og deretter undersøkes effekten av arbeidet. 

Tidligere forskning har vist at erfaringene et barn får hjemme og i barnehagen betyr mer for hjernens utvikling, psykisk og fysisk helse enn antatt. I løpet av de første leveår er barn spesielt påvirkbare, og et samspill med varme og stimulerende voksne danner et grunnlag som all utvikling og livsmestring bygger på.   

I prosjektet observeres samspillet i småbarnsavdelingene. Alle ansatte får tilbakemeldinger og det legges opp til refleksjon og veiledning skreddersydd til den enkelte avdeling. “Gjennom observasjoner og veiledning har vi lært nyttige verktøy som vi vil ta i bruk både på små- og storbarnsavdelingene”, sier Jeanett. 

Syv kommuner på Østlandet og i Trøndelag deltar i prosjektet. Til sammen er det 183 småbarnsavdelinger med ca. 650 ansatte, ca. 1400 barn og deres foreldre som er med på kvalitetshevingen. All deltagelse er frivillig og alle foreldre har gitt skriftlig samtykke. Hos Gnist Husbyåsen har responsen fra foreldrene vært positive og de er spente på å se resultatet av prosjektet.

“Trygg før 3” er et samarbeid mellom forskere fra RBUP, BI, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Midt-Norge/NTNU.


Trenger du barnehageplass? Gnist Husbyåsen har fortsatt noen ledige plasser. Les hvordan du kan søke ved å klikke her.
Gnist Husbyåsen er en av 17 barnehager i Gnist-kjeden. Barnehagen ligger i Stjørdal kommune og ble etablert i 2015. Barnehagen tilfredsstiller kravene til ISO-kvalitetsstyring.