gnist_skogstunet_tonemolnes_2019_TMO0638.jpg

Her står bærekraft sentralt i barnehagehverdagen

I Gnist Skogstunet på Askøy lærer barna tidlig hvordan de kan bidra til en mer bærekraftig fremtid. Blant annet lærer de hvordan de skal kildesortere, hvorfor og hvordan de komposterer mat, og deltakelse på ryddeaksjon har gjort de bevisst på å plukke med seg søppel som de finner når de er ute på tur i naturen.

- Vi ønsker å lære barna om bærekraft og at de skal vite at deres bidrag faktisk betyr noe i den store sammenhengen, sier Kristina Laksy som er fagressurs i Gnist Skogstunet. 

Holder naturen ren 

Barnehagen har igangsatt et samarbeid med organisasjonen «Hold Norge rent» der de har fått tilsendt hansker, poser og informasjonsbrosjyrer om rydding av søppel ute i naturen. Alle foreldre ble invitert til å delta i prosjektet. Det ble tatt ryddebilder som ble presentert i en utendørs bildeutstilling på barnehageområdet slik både barn og foreldre kunne se og bli inspirert. I etterkant av dette har barna fortsatt med å plukke søppel når de er ute på tur.

Det sorteres og komposteres 
Inne har barnehagen fått på plass et skikkelig søppelsorteringssystem, og alle avdelinger har nå spann til å sortere papir, plast, glass/metall, rest- og matavfall. Det er mye god læring i det dagligdagse fokuset på hva som ska plasseres hvor. I tillegg har barnehagen bestilt to kompostbinger. Jorden som produseres skal brukes i en egen kjøkkenhage som skal settes opp i midten av november. På denne måten skal barna ta del i hele prosessen - fra mat til jord til bord. I følge Kristina er barna ivrig når de resirkulerer. - De eldste barna legger selv matavfallet i riktig spann, og når det er fullt er de med å legge matavfall i kompostbingen. Vi ser at barna har endret rutinene sine i løpet av kort tid og at de er veldig bevisst på hvilket søppel som skal sorteres hvor. De leter etter merking på ulike emballasjer for å finne ut hvordan det skal resirkuleres, forteller Kristina. 

Et langsiktig fokus
Bærekraftig utvikling er årsprosjektet i barnehagen, og dermed er bærekraft en rød tråd i alle små og store prosjekter. Her legger personalet til rette for gode naturopplevelser, og de har fokus på å lære barna å bruke naturen som en arena for lek, undring, utforsking og læring. Dette bidrar til å skape gode opplevelser mellom barn og voksne, stimulerer til å utvikle fantasi og legger til rette for barns medvirkning.