GNIST_Tiller_OE8A1167_fotoKristinStoylen_UTEN SNUSbox.jpg

Hvordan foregår tilvenning i barnehagen?

Tilvenning handler om å skape trygghet og tillit hos barn og foreldre. Eireen Nebb Fredriksen, avdelingsleder på Trollfoten i Gnist Skogstunet, mener det er viktig at tilvenningen er tilpasset hvert enkelt barns behov.

Målet med tilvenningen er at barnet blir kjent med et nytt miljø, og at barnet raskt skal finne seg til rette og føle seg trygg. Foreldreundersøkelsen viser at Gnist Skogstunet scorer høyt på tilvenningsperioden, og Eireen mener trygghet, omsorg og kommunikasjon er viktige nøkkelfaktorer. “Vi er trygge voksne som er tilstede for både foreldre og barn. Vi har fokus på å se hvert enkelt barn og deres signaler. Vi sørger for at foreldrene får god informasjon i forkant og underveis, noe som gir de visshet om at barnets behov blir ivaretatt. Barn blir påvirket av foreldrene, og om foreldrene er trygge smitter det over på barnet,” sier Eireen.

I Gnist Barnehager har vi definerte standarder for hvordan tilvenningen foregår. Hos Gnist Skogstunet ser tilvenningen i grove trekk slik ut:

  • Dag 1: Varighet: 2 timer. Når barn og foreldrene ankommer barnehagen første dag blir de tatt imot av sin primærkontakt og får omvisning på avdelingen. Foreldrene er tilstede i barnehagen sammen med barnet hele tiden. Vi starter med korte dager for å unngå en for stor omveltning for barnet.
  • Dag 2: Varighet: 2-3 timer. Primærkontakten tar imot barnet og foreldrene, og er aktiv i samspill med dem helt til dagen er over. Foreldrene er tilstede på avdelingen hele tiden.
  • Dag 3: Varighet: 3-4 timer. Barnet kan være tilstede på avdelingen uten foreldrene for første gang, dersom det oppleves som trygt for barnet. Om foreldrene forlater barnehagen må de være tilgjengelig i nærområdet. Slik overtar gradvis medarbeiderne i barnehagen og det er i dette samspillet trygghet og tillit skapes. Denne dagen gjennomfører vi startsamtaler med foreldrene for å danne grunnlaget for videre samarbeid, og vi vil sammen vurdere om barnet er klar til være alene i barnehagen på dag fire.
  • Dag 4: Avhengig av barnets behov blir barnet i barnehagen fra fire timer til ut dagen. Primærkontakten tar i mot barnet og er sammen med barnet det meste av dagen, men nå sammen med andre barn. Etter den fjerde dagen tar pedagogisk leder over hovedansvaret for barnet og kontakten med foreldrene. Når barn og foreldre er trygge på de voksne og avdelingen, er tilvenningsfasen over.