Bjørnega__rdsvingen_08.jpg

Ny Gnist barnehage åpner i Sandvika

9. august 2021, åpner Gnist Bjørnegårdsvingen, og blir én av 17 barnehager i Gnist Barnehager. Barnehagen med ca. 100 barnehageplasser, er en del av OBOS-prosjektet og ligger idyllisk til ved Sandvikselva, bare få minutters gange fra Sandvika sentrum. ​Gnist Bjørnegårdsvingen vil bestå av fire avdelinger, hvorav Kjørbo og Løkke er småbarnsavdelinger (1-2 år), og Bjørnegård og Kadetten er storbarnsavdelinger (3-5 år). Navnene på avdelingene er basert på gårdsbrukene som dannet den første bosettingen i Sandvika og steder i nærområdet.


Bygget for lek, aktivitet og hvile  Gnist Bjørnegårdsvingen er utformet og tilrettelagt med én hensikt; å gi barnet ditt det aller beste barnehagetilbudet. Avdelingene er tilpasset for læring, lek og aktivitet, og gir barnet ditt mulighet til å oppleve mestring i et godt tilrettelagt fysisk miljø. Fellesområdene våre er romslige, lyse og fine, og vi kan med enkle grep tilpasse rommene etter barnas behov og aktivitet. 

Barna har i tillegg tilgang til store areal, hvor de kan leke på tvers av avdelingene i både større og mindre grupper. Alle avdelingene har et stort allrom, og to grupperom som vil bli brukt på ulike måter ut fra barnas interesser og behov. Vi har også soveplasser både inne og ute for de minste, og miljøer som er tilrettelagt for roligere aktiviteter. På denne måten sørger vi for en god balanse mellom aktivitet, søvn og hvile. I Gnist Barnehager lager og serverer vi alle måltider, ofte sammen med barna, så hos oss slipper du å sende med matpakke til barnet ditt. Samlet gir dagens måltider et sunt og variert kosthold, med mye frukt og grønt.


Et trygt og inspirerende uteområde. Uteområdet vårt er utarbeidet med tanke på å stimulere barnets nysgjerrighet, lekelyst og utforskertrang. Det gir mulighet til utfordring, samhandling og læring i et trygt og godt lekemiljø. Det vil være alderstilpasset lekeapparater og forskjellige soner hvor barna kan utfolde seg under egne forutsetninger.


Pedagogisk grunnsyn
Som alle Gnist Barnehager jobber Gnist Bjørnegårdsvingen strukturert og systematisk etter Rammeplanen for barnehager, ved siden av å følge vårt eget pedagogiske grunnsyn om at alle barn er forskjellige og unike. Sammen med Rammeplanen fungerer dette grunnsynet som fundamentet for alt vi gjør. Vårt fundament har stor betydning for barnets trygghet, utvikling og trivsel i barnehagen. 


Vil du vite mer om Gnist Bjørnegårdsvingen eller søke plass hos oss?
Mail: leder.bjornegardsvingen@gnistbarnehager.no
Tlf: 93 03 55 55