Gnist_Flisnes_195A9090_fotoKristinStoylen.jpg

Sammen kan vi utvikle en enda bedre barnehage 

Snart er årets foreldreundersøkelse tilgjengelig for alle foreldre. Dine svar er viktige for oss og vi håper at du vil bidra slik at vi kan utvikle et enda bedre barnehagetilbud.

Foreldreundersøkelsen blir tilgjengelig for alle foreldre 9.november. Her ønsker vi deres mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage. Ved at flest mulig tar seg tid til å svare på undersøkelsen vil det som kommer frem være et godt grunnlag for hvordan barnehagene skal jobbe for å videreutvikle barnehagetilbudet til det beste for barnet. I samarbeid med foreldre og foresatte vil barnehagene bruke resultatene til å utvikle kvaliteten i det tilbudet vi leverer. 

- Foreldre og foresatte er de viktigste personene i barnet sitt liv, og de aller viktigste samarbeidspartnere til barnehagen. Gjennom foreldreundersøkelsen og god dialog med foreldre og foresatte i hverdagen bidrar dette til at barnehagene får konstruktive tilbakemeldinger som igjen medfører videreutvikling i et godt barnehagetilbud, sier Synve Reitan, fagdirektør i Gnist Barnehager.

Foreldreundersøkelsen gjennomføres årlig av Utdanningsdirektoratet, og leveres til din oppgitte e-postadresse. Det er én undersøkelse per barn, og alle undersøkelser behandles konfidensielt - uten innsyn fra barnehagens ansatte. Vi ber om at foreldre svarer snarest, senest innen 11. desember.