gnist_skogstunet_tonemolnes_2019_TMO0255.jpg

Slik foregår tilvenning i koronatiden

Et nytt barnehageår er i gang, og mange små barneføtter har tatt sine første steg inn ulike barnehageporter landet over. Covid-19 legger føringer for det meste vi foretar oss, også barnehagetilvenningen påvirkes. - Selv om gjennomføringen blir litt annerledes, er det fortsatt barnets trygghet og tillit som står i fokus, sier Anne Johanna Berthine Setvik som er pedagogisk leder i Gnist Skogstunet i Askøy. 

I likhet med flere steder i landet fikk Askøy økt antall smittetilfeller over sommeren, noe som medførte en innstramming i beredskapen i Gnist Skogstunet. Med de økte smittetilfellene er de ansatte opptatt av å opprettholde fokus på smittevern. Barna er fremdeles inndelt i sine kohorter som holdes adskilt og hygiene står i høysetet. 

Korona eller ei - fremdeles barnets beste i fokus 
Tilvenningen foregår på mange måter som tidligere ved at barna deles inn i mindre grupper. Nytt er at hvert barn får to medarbeidere som sine primærkontakter og en forelder får være med barnet inn i barnehagen i tilvenningsperioden. I koronatiden er det økt fokus på å tilbringe tid utendørs, men ettersom det er viktig for nye barn å bli godt kjent med, og trygge på, innemiljøet tilbringer de andre barna i barnehagen dagene ute når tilvenningen foregår. På den måten får man også god avstand mellom de ulike avdelingene. 

Barn er forskjellige, derfor vil også tilvenningen variere
Selv om vi befinner oss i en situasjon utenfor normalen har foreldrene vært godt fornøyd med hvordan tilvenningen har foregått, noe som Anne mener er viktig. - Foreldrenes trygghet smitter over på barnet, og vi er derfor opptatt av å sørge for at foreldrene får god informasjon i forkant og underveis. Anne understreker at dagens situasjon har blitt normalen for mange, og spesielt barna er flinke til å tilpasse seg. - Tilvenningen skjer hele tiden på barnets premisser, og barn er veldig forskjellig. Et barn kan være fornøyd og trygg allerede etter første dag, men et annet kan trenge flere dager på det samme. Begge deler er helt normalt og noe vi ser eksempler på hvert år. Vi er opptatt av å tilpasse tilvenningen til barnets behov. På mange måter er tilvenningen en tilknytningsfase der barnehagen også skal bli fortrolig med barnet, og medarbeiderne gradvis skal tilpasse seg barnets atferd, ønsker og behov, sier Anne. 

Nasjonale retningslinjer legger føringer
Gnist Skogstunet følger nøye med på de retningslinjene som er definert i Smittevernveilederen til Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet. Denne gir tydelige føringer for hvordan tilvenningen skal gjennomføres parallelt som hensynet til smittevern ivaretas. Veilederen tilpasser tilvenningen basert på trafikklysmodellen med grønt, gult og rødt nivå. De aller fleste steder har nå gult nivå, men medarbeiderne i Gnist Skogstunet jobber hele tiden for å være forberedt på rødt nivå.