Gnist-bhg-TSA_1252.jpg

Sprer livsglede i nærmiljøet

Gnist Myklebust valgte i vår å bli en livsgledebarnehage. Det innebærer at barnehagen gjennomfører ulike aktiviteter med mål om å glede andre. - Vi vil spre livsglede i nærmiljøet, mellom generasjoner og innad i barnehagen. Gjennom prosjektet ønsker vi at barna skal få styrket selvbildet gjennom å gjøre noe godt for andre, sier leder Ann-Kristin Bøe Myklebust.

Ved å være en livsgledebarnehage vil barna gå på planlagte og godt forberedte besøk til  institusjoner utenfor barnehagen som Herøy omsorgsenter og Herøy produksjon. Det legges vekt på generasjonsmøter og den gode samtalen, bruke spill, sang og musikk, forming, lek og moro til å skape felles opplevelser. Gjennom disse møtene vil barna oppleve å være gledesspredere for andre, men også kjenne på gleden de får tilbake. Livsglede er svært helsefremmende og effektfullt.

På planen står blant annet besøk hos det lokale omsorgssenteret der hensikten er å stimulere til felles aktivitet, som gir ulike generasjoner mulighet til å være en ressurs for hverandre. Generasjonsmøtene skaper gode samtaler og omtanke. Barna synes det er veldig kjekt å besøke omsorgssenteret og når de ankommer har de med «Livsglede-kofferten» som inneholder gule t-skjorter som barna bruker under besøket aktiviteter som barna vil gjøre sammen med brukerne.

- Mange av barna i barnehagen har sine egne besteforeldre i et annet land eller et annet sted i Norge. Vi ønsker at barna skal få oppleve og erfare den kunnskapen besteforeldregenerasjonen sitter inne med, sier Ann-Kristin.

Andre aktiviteter  barnehagen gjennomfører er familiemiddager, steking av vafler som serveres til foreldrene ved henting og skrive fine postkort som legges i postkassene til barnehagens naboer.

Gnist Myklebust har jobbet mye med sosial kompetanse. Det å være sammen, ta vare på hverandre og gjøre noe for å glede andre. Livsglede er årets årsprosjekt i barnehagen.

Hva er en Livsgledebarnehage?
En Livsgledebarnehage besøker sykehjem, omsorgsboliger eller dagsenter jevnlig i sitt nærmiljø, og skaper gode opplevelser gjennom felles aktiviteter med brukerne. Barnehagen bestemmer selv hvem de vil samarbeide med, og ordningen er åpen for alle barnehager og eldreinstitusjoner. Det er stadig flere barnehager som melder seg på som Livsgledebarnehage. Det er per dags dato 375 livsgledebarnehager som sprer livsglede rundt på eldreinstitusjoner i Norge.

Trenger du barnehageplass? Gnist Myklebust har fortsatt noen ledige plasser. Les hvordan du kan søke ved å klikke her.
Gnist Myklebust er en av 17 barnehager i Gnist-kjeden. Barnehagen ligger i Herøy kommune og ble etablert i 2015. Barnehagen tilfredsstiller kravene til ISO-kvalitetsstyring.