GNIST_195A1542_fotoKristinStoylen.jpg

Tilvenning før tilvenningen

De to siste årene har Gnist Myklebust arrangert sandkassetreff for alle nye barn som har fått plass i barnehagen. - Hensikten er å skape trygghet og gjøre tilvenningen enklere for de minste, sier leder Ann-Kristin Bøe Myklebust.

Starten på barnehagetiden representerer et stort veiskille i barnets oppvekst. For mange kan denne overgangen være forbundet med usikkerhet, og starten på den nye epoken kan være utfordrende både for barn og foreldre. Derfor inviteres nye barn til å tilbringe tid sammen ute i sandkassa eller inne på avdelingen.

- De som vil kan komme innom barnehagen en dag i uken og tilbringe tid med de ansatte og andre barn som skal starte samtidig. Dette skjer i mai/juni og er tett opp mot oppstart av et nytt barnehageår. Sandkassetreff er et tiltak som skal bidra til at overgangen til barnehage blir så lett som mulig ved at både foreldre og barn blir tryggere på det som venter, sier Ann-Kristin.

Invitasjoner til sandkassetreff sendes ut etter hovedopptaket, men det tilbys også til de som får plass i løpet av året. Tilbakemeldingene fra de som har vært med er gode. - De som har benyttet seg av tilbudet synes det er fint å blir kjent med barnehagen før oppstart. Det gir økt trygghet for stor og liten, sier Ann-Kristin.