Vi gjør det enkelt for deg å ha barnet ditt i barnehage

I en hektisk hverdag der tiden ikke alltid strekker til, kan det være greit å slippe å tenke på alt. Vi ønsker å bidra til at du får en enklere hverdag, samtidig som barnet ditt får alt det trenger hos oss. I Gnist Barnehager skal det være lite bryderi med å ha barnet i barnehage. Hos oss er respekt for foreldrenes tid viktig.

 
Hos oss slipper du dugnader, medbrakt mat og bleier
For å skape minst mulig bryderi for deg som foresatt, slipper du å komme på dugnader hos oss. Den slags fikser vi selv. I tillegg lager og serverer vi alle dagens måltider hver dag. Du kan også inngå bleieavtale med oss.

 
Vi har åpent 12 måneder i året, fra 06.45-17 hver dag
Vi har tilpasset våre åpningstider til foreldrenes behov for tilgjengelighet. Derfor har vi åpent 12 måneder i året, uten å stenge en eneste dag utenom nasjonale fridager og fem planleggingsdager. I løpet av barnehageåret er det fire ferieuker som skal tas ut. Disse velger dere selv når dere ønsker å ta, men vi anbefaler at barnet får noen uker sammenhengende ferie.

 
Alle barnehagene våre har enkel adkomst og fin beliggenhet
Beliggenheten til barnehagen er ofte en viktig brikke i puslespillet når det velges barnehage. I Gnist Barnehager har vi plassert alle våre barnehager i relativ nærhet til en lokal hovedfartsåre, slik at kjøretiden din ikke blir unødvendig lang når du leverer og henter barnet ditt hver dag. Samtidig ligger alle våre barnehager i nærheten av natur og friluftsområder.

 
Vi ønsker en nær og åpen dialog med deg gjennom hele barnehagetiden
En viktig del av en vellykket barnehagetid handler om den løpende kommunikasjonen mellom deg som forelder og oss i barnehagen, og om vår oppfølging av deg. I Gnist Barnehager har vi en rekke måter vi informerer og samhandler med deg på. Dette gjør vi både gjennom digitale verktøy og personlig oppfølging.

Mye viktig informasjon mellom deg og oss utveksles ved levering og henting hver dag. På morgenen tar vi imot beskjeder fra deg, og sørger for at de havner hos rette vedkommende. På ettermiddagen vet vi det er viktig for deg å få et innblikk i hva barnet ditt har gjort og vært med på i løpet av dagen. Dette vil vi selvfølgelig fortelle om når du henter barnet ditt, men vi legger også til rette for at daglig kommunikasjon mellom deg og oss også kan foregå gjennom vår foreldeside (MinGnist).

 
Daglig tilbakemelding
I tillegg til å fortelle om barnets dag ved henting om ettermiddagen, skriver vi en liten dagsrapport med oversikt over dagens innhold, hva de ulike barnegruppene har gjort, samt spesielle hendelser eller opplevelser på avdelingen. I hver avdeling i barnehagen har vi også ryddige og oversiktlige oppslagstavler som oppdateres med den viktigste informasjonen til foreldrene på avdelingen.


Løpende tilbakemeldinger
Hver måned vil du motta en månedsplan og et månedsbrev fra oss. Her finner du informasjon om hvilke planer vi har for kommende måned, og en oversikt over hva barnets avdeling og barnehagen samlet sett gjorde forrige måned. I tillegg får du nyhetsbrev sommer, høst, vinter og vår med relevant informasjon fra barnehageleder.

 
En topp moderne og brukervennlig MinGnist
I Gnist Barnehager har vi en egen foreldreside (MinGnist) på websidene våre. Hver familie med barn i en av våre barnehager får tilgang til sin side via eget brukernavn og passord. MinGnist skal sørge for at kommunikasjonen med barnehagen blir så enkel, effektiv og informativ som mulig.

Her vil du og avdelingens personell utveksle informasjon om barnet ditt. Her finner du dagsrapporter og månedsplaner. Her kan du se og laste ned bilder (dersom du har gitt tillatelse til at vi tar bilder av barnet ditt). I tillegg vil foreldre med småbarn finne en egen logg som viser når barnet har sovet og fått nye bleier i løpet av dagen. På denne siden kan du også  utveksle viktige beskjeder med personalet (eksempel «mangler yttertøy» eller «mormor henter i dag»).

Du vil få mer utfyllende informasjon om hvilke muligheter som ligger på MinGnist når du har fått barnehageplass hos oss. Vi gleder oss til å dele denne tjenestens smarte løsninger med deg når den tid kommer.


Tilbud om minst to årlige foreldresamtaler
Vi tilbyr én foreldresamtale på høsten og én på våren. Dette for å ha et best mulig samarbeid med deg, og for å ivareta ditt barns behov og utvikling. Samtalen tar utgangspunkt i både dine og våre daglige observasjoner, samt en mer systematisk observasjon i barnehagen.