Vi har rutiner og systemer som gir deg innsyn i hva barnet ditt har gjort i dag

Etter å vært borte fra hverandre hele dagen, er gjensynet på ettermiddagen alltid et av høydepunktene for både deg og barnet ditt. Barnet ditt er fullt av nye inntrykk etter nok en innholdsrik dag hos oss, og du er full av nysgjerrighet på hva barnet ditt har opplevd, gjort og erfart mens dere var borte fra hverandre. Da er det godt å vite at i Gnist Barnehager vet vi hvor viktig dette er for deg, og har derfor rutiner og systemer som sørger for at du får dette innblikket.

 
Vi forteller deg alltid hva barnet ditt har vært med på i dag
Når du kommer og henter barnet ditt etter en lang dag hos oss, forteller vi deg alltid hva vi har gjort i løpet av dagen. Du får et overordnet bilde av hva vi skal gjøre i løpet av dagen i månedsplanen som vi sender ut i forkant av hver måned, men vi forstår at dette ikke er godt nok for å vite akkurat hva ditt barn gjorde nettopp denne dagen. Skjedde det noe spesielt på turen i dag? Hvordan gikk det når dere bakte boller? Hvordan gikk det med potte-avvenningen i dag? Spørsmål som dette og liknende, som handler om nettopp ditt barn, er innblikk vi alltid søker å gi deg når du henter barnet ditt. Målet vårt er at det nesten skal være som om du var der selv.

I tillegg finner du bilder og en rapport fra dagen på foreldresiden (MinGnist)
I Gnist Barnehager har vi det vi kaller en foreldreside (MinGnist). Dette er et sted hvor du får all nødvendig informasjon fra oss om barnet ditt. Her finner du blant annet bilder fra dagen av ditt barn (gitt at du gir oss tillatelse til å ta bilder av barnet ditt),og en dagsrapport som beskriver hva barnet har gjort i løpet av dagen. Les mer om dette her.