Tilvenningsopplegg for en god start

Starten på barnehagetiden representerer et stort veiskille i barnets oppvekst. Vi vet at overgangen kan være forbundet med usikkerhet, og at starten på den nye epoken kan være utfordrende både for deg og barnet ditt. Derfor har vi et eget tilvenningsopplegg i Gnist Barnehager, hvor vi sørger for at overgangen blir så lett som mulig for dere.

 
Trygghet og glede
Målet med tilvenningsdagene er å skape trygghet og gjøre det spennende og lystbetont for barnet ditt å komme tilbake til barnehagen. For å unngå en for stor omveltning for barnet, starter vi forsiktig med korte dager gjennom hele tilvenningstiden. Disse dagene jobber vi strukturert og i tett samarbeid med deg, for å skape en best mulig tilvenning for både deg og barnet ditt.

Individuelle hensyn og god tid til hvert barn
Opplevelsen av tilvenningsdagene og tiden det tar å venne seg til den nye tilværelsen varierer fra familie til familie. Derfor bruker vi god tid og tar hensyn til hver families individuelle behov gjennom disse dagene. Tilvenningsfasen tar som regel tre til syv dager, men ofte venner barnet seg til omgivelsene og føler seg trygg allerede etter tredje dag.


Barnet får en primærkontakt
For å gjøre tilvenningen lettere, får dere en primærkontakt. Primærkontakten sørger for at dere får all den hjelp og støtte dere trenger for at tilvenningsperioden blir en god og positiv opplevelse. Primærkontakten kan naturligvis få ansvar for flere barn samtidig i tilvenningsperioden, men dette vil avhenge av antall barn som begynner samtidig i barnehagen. I slike tilfeller forsøker vi å koordinere tiden slik at kvalitetstiden med barna ikke foregår i samme tidspunktet på dagen.
Før oppstart vil vi sende deg et velkomstbrev med informasjon om oppstartsdato og hvordan tilvenningsdagene forløper.


En vellykket tilvenning starter hjemme
Basert på våre erfaringer starter en vellykket tilvenning til barnehagen allerede hjemme, før barnet har startet tilvenningsdagene sine. Besøk gjerne barnehagen på dagtid. Det er en fordel at dere avtaler et tidspunkt med barnehagen. Har dere anledning kan det være lurt å benytte uteområdet til barnehagen utenfor barnehagens åpningstider og i helger. På denne måten blir barnet kjent med og trygg på omgivelsene før oppstart. Du kan også forberede barnet ditt gjennom å snakke positivt om barnehagen, men det aller viktigste er at du føler deg forberedt og trygg på overgangen.


Tilvenning dag for dag i Gnist Barnehager
Tilvenningen i Gnist Barnehager skal være så trygg og god som mulig, både for barn og foreldre. Under følger en beskrivelse av hvordan tilvenningsdagene gjennomføres i praksis.

Dag 1 (Varighet: 2 timer): Vi hilser på hverandre
Primærkontakten tar imot dere, og vil være deres nærmeste kontaktperson de første dagene. Barnet får en garderobeplass, og dere blir vist rundt på avdelingen. Her blir dere informert om avdelingens rutiner og innholdet i ukedagene. Dag én brukes i hovedsak til å bli kjent med barnet, mens du er tilstede.

Dag 2 (Varighet: 2-3 timer): Vi bruker litt tid alene med barnet ditt mens du er i nærheten
Primærkontakten tar imot dere på dag nummer to, og bruker dagen til å bli enda bedre kjent med barnet ditt. Primærkontakten vil ha litt alenetid med barnet, og tar over litt mer av ansvaret. Det er ønskelig at du er tilstede, men om mulig litt på avstand. Barnet skal ikke oppleve at du er for langt unna. Tips oss gjerne om samarbeid med barnet ditt og si ifra om det er spesielle ønsker vi skal ta hensyn til.

Dag 3 (Varighet: 3-4 timer): Barnet ditt vil være i samspill med andre barn
Primærkontakten tar imot dere også på dag tre, som er litt annerledes enn de to foregående dagene. Barnet ditt skal etter planen være tilstede på avdelingen uten deg for første gang. Hvor lenge du ønsker at barnet skal få «prøve seg» alene, er noe du kan ta opp med primærkontakten. Du kan velge mellom å være i barnehagen, eller forlate barnehagen og være lett tilgjengelig i nærområdet. Før du forlater barnet er det viktig at både primærkontakten og barnet får beskjed, og at primærkontakten er sammen med barnet når du går. På slutten av dag tre vil vi sammen vurdere om barnet ditt skal være uten deg i barnehagen på dag fire.

Dag 4 (Varighet: hele dagen): En kort normaldag hvis barnet er klar for det
Også på dag fire blir dere tatt imot av primærkontakten. Denne dagen varer fra fire timer til ut dagen, avhengig av ditt og barnets behov, og barnehagens anbefaling. Når du og barnet ditt er trygge på de voksne og avdelingen, er tilvenningsfasen over og ordningen med primærkontakt blir avsluttet. Pedagogisk leder tar over hovedansvaret for barnet og kontakten med deg.


Sammen skaper vi trygghet hos barnet
For at barnet skal trives i barnehagen er det viktig med et godt samarbeid og god kommunikasjon mellom deg og oss. Kort tid etter at tilvenningsfasen er avsluttet får du tilbud om en oppstartssamtale, hvor vi snakker om tilvenningstiden, barnets rutiner i hjemmet, og hva som er viktig for at barnet ditt skal trives.
 
 

 

En fin start på dagen

Det er ikke bare tilvenningen til barnehagehverdagen som skal være god for barnet og for deg. Hver dag ønsker vi å gi dere en god start på dagen. For barnet ditt handler det om å få en trygg og rolig overgang fra morgenen hjemme til morgenen i barnehagen. For deg handler det om at barnet ditt ser frem til dagen i barnehagen.


Morgenlevering blir et viktig ritual i hverdagen deres, hvor samspillet mellom våre medarbeidere, barnet og deg kan være utslagsgivende for hvordan starten på dagen blir. Hos oss er den gode samtalen i garderoben et verdifullt øyeblikk, som kan gjøre en stor forskjell for barnet ditt. Vi gjør det vi kan for at overleveringen blir en hyggelig og varm start på dagen.


Vi møter og bruker tid på dere hver morgen
I Gnist Barnehager er det viktig for oss å vie full oppmerksomhet til barnet ditt når dere kommer om morgenen. Vi møter dere i garderoben, og ønsker barnet velkommen til en ny dag i barnehagen. På denne måten gjør vi velkomsten til noe spesielt, og får et godt utgangspunkt for en fin dag. Samtidig er det viktig at du sier ordentlig «ha det» til barnet ditt før du drar. Dette gir barnet ro til å komme i gang med lek og andre aktiviteter, og trygghet for at du kommer tilbake.

 
Ekstra omsorg på utfordrende morgener
Noen ganger går morgenleveringen som en lek, og barnet ditt kan ikke få løpt fort nok inn for å begynne å leke. Andre dager kan være litt mer utfordrende. På slike dager er vår erfaring at det er en fordel å ikke drøye avskjeden for lenge. På slike dager gir vi ekstra omsorg, og barnet ditt vil som regel roe seg ganske fort. Dersom dette ikke er tilfellet, vil vi alltid ringe deg. Du kan også ta kontakt med oss via foreldresiden (MinGnist), telefon eller SMS for å høre hvordan det går.
Andre barn kan også ha utfordrende morgener, og innimellom hender det at flere trenger ekstra oppmerksomhet samtidig. I slike situasjoner håper vi på forståelse og litt tålmodighet, og tar veldig gjerne imot litt støtte fra deg til å hjelpe barnet ditt i gang med barnehagedagen. Vi setter stor pris på at du tar deg tid til å hjelpe barnet ditt i garderoben og inn i avdelingen. Sitt gjerne et par minutter i avdelingen til barnet blir opptatt med lek med andre barn, eller vent til en av våre medarbeidere blir ledig til å ta imot barnet ditt.

 
Viktige beskjeder gis muntlig eller via vår foreldreside
Noen ganger trenger du å formidle beskjeder til medarbeiderne på avdelingen når du leverer om morgenen. Det kan være at barnet har sovet litt dårlig, eller at bestemor skal hente barnet i dag. Alle slike beskjeder kan du enten overbringe muntlig ved levering, eller sende oss digitalt via foreldresiden (MinGnist) før eller i etterkant av leveringen. Ved muntlig overlevering av informasjon, vil våre medarbeidere føre dette inn i det digitale driftssystemet.