Barnet ditt medvirker i barnehagehverdagen

På sin vei mot selvstendighet, får barnet ditt mulighet til å delta aktivt og påvirke egen hverdag og barnehagens daglige innhold. Barnets synspunkter vurderes i samsvar med barnets alder og modenhet, og det er de voksnes ansvar å ta hensyn til barnehagefellesskapet som hele, og til de mindre barnegruppene.


Dagtavlen gir barnet ditt oversikt og forutsigbarhet  
Barn har rett til medvirkning og deltakelse i planleggingen av sin egen barnehagehverdag. Dette slår FNs barnekonvensjon fast, og det gjenspeiles også i rammeplanen for barnehagen. I Gnist Barnehager har vi en daglig rutine hvor vi lager en dagtavle – et virkemiddel hvor barnet ditt gjennom dagen får vite hva som skal skje. Dette ser vi på som en viktig forutsetning for å kunne medvirke i barnehagen. 

 
Gjennom medvirkning bygges barnets selvfølelse og demokratiforståelse
Allerede i barnehagen skal hvert barn få en forståelse for demokrati. Barna skal blant annet oppleve at dere stemme blir hørt og tatt hensyn til i løpet av barnehagehverdagen. Dette er en del av det vi kaller "barns medvirking". I Gnist Barnehager legger vi til rette slik at hvert enkelt barn skal føle innflytelse på barnehagedagen. Dette gjør vi ved å inkludere barnets innspill i lek og læringsaktiviteter. Ved å delta og hjelpe til i daglige gjøremål som påkledning, deltagelse under måltid og rydding skal barnet oppleve at det er viktig for fellesskapet. Slik sikrer vi at hvert enkelt barn opplever påvirkning av egen hverdag.