Barnet ditt medvirker i barnehagehverdagen

På sin vei mot selvstendighet, får barnet ditt mulighet til å delta aktivt og påvirke egen hverdag og barnehagens daglige innhold. Barnets synspunkter vil vurderes i samsvar med barnets alder og modenhet, og det er de voksnes ansvar å ta hensyn til barnehagefellesskapet som hele, og til de mindre barnegruppene.

 
Dagtavlen gir barnet ditt oversikt og forutsigbarhet
Barn har rett til medvirkning og deltakelse i planleggingen av sin egen barnehagehverdag. Dette slår FNs barnekonvensjon fast, og det gjenspeiles også i Rammeplanen for barnehagen. I Gnist Barnehager har vi en daglig rutine hvor vi lager en dagtavle – et virkemiddel hvor barnet ditt gjennom dagen får vite hva som skal skje. Dette ser vi på som en viktig forutsetning for å kunne medvirke i barnehagen.
 
Gjennom medvirkning lærer barnet å ta valg
Medvirkning gir barnet erfaring med å ta valg som påvirker egen og andres situasjon. Å dele barna i mindre grupper er en av våre fremgangsmåter for å gi tettere voksenkontakt og øke barnets mulighet til å påvirke egen hverdag. For småbarn som enda ikke har utviklet et fullstendig språk, gjør gruppeinndelingen det lettere å fange opp barnets kroppsspråk, ansiktsuttrykk og følelser.