Vår viktigste oppgave er å gi barnet ditt omsorg og sikkerhet

Når barnet ditt er hos oss, er vår viktigste oppgave å sørge for at det har det trygt og godt. Dagen er tilpasset barnets alder og forutsetninger, og barnehagen har voksne som bryr seg om det enkelte barn. I våre barnehager kan du levere barnet ditt uten å bekymre deg for barnets sikkerhet.

 
Et engasjert og omsorgsfullt personell er vår viktigste trygghetsskaper  
Når du overlater barnet ditt til oss, vet vi at vi påtar oss et stort ansvar. Våre medarbeidere er den viktigste ressursen vi har for å sørge for ditt barns sikkerhet. Derfor har vi et personale som brenner for at barnet ditt skal trives, bli tatt vare på og føle seg trygg og verdsatt.
Selv om ingenting kan erstatte den tryggheten, omsorgen og kjærligheten du som forelder gir barnet ditt, vil du oppleve at barnet ditt knytter nære, verdifulle og tillitsfulle bånd til våre medarbeidere i Gnist Barnehager.

 
Egne småbarnsavdelinger i alle Gnist-barnehagene
Vi vet at småbarnsforeldre kan føle stor usikkerhet til den kommende barnehagehverdagen. Noen foreldre lurer på om barnet deres kommer på avdeling med eldre barn og må tilpasse seg deres lek og adferd. I Gnist Barnehager har vi egne småbarnsavdelinger. Her kan barnet ditt utfolde seg i sitt naturlige tempo i tilrettelagte omgivelser. På disse avdelingene får barnet ditt utforske, leke og lære ut fra sine egne forutsetninger. Her vil barnet få gode venner som det vokser og utvikler seg sammen med. 

 
Barna deles inn i mindre grupper
Foreldre kan noen ganger være bekymret for at barnet skal bli oversett av de voksne hvis det kommer på en avdeling med mange barn. I Gnist Barnehager mener vi mindre barnegrupper er en forutsetning og en svært viktig del av det å skape et godt barnehagetilbud. Hos oss deler vi derfor avdelingene i mindre grupper hver dag, som holder sammen hele dagen. I disse smågruppene har de voksne full oversikt og dedikerer tid, energi og samvær med hvert enkelt barn. På den måten sørger vi og våre medarbeidere for at nettopp ditt barn blir sett og respektert hver dag. Våre pedagogiske ledere på avdelingen vil gi deg informasjon om hvilken gruppe barnet ditt tilhører. Du vil også kunne følge denne gruppen via en daglig rapport på MinGnist.

 
Alle våre barnehager har moderne og sikre lekeapparater og utstyr
Lek er barnets væremåte og læremåte.Uteleken har stor betydning for dets utvikling. Hos oss kan barnet gjøre ulike kroppslige aktiviteter og utfolde seg over et stort område. Det sykler, løper, klatrer, husker, aker og utfordrer seg selv motorisk i samspill med andre barn. Under alle lekeapparater har vi fallsikre underlag for effektiv forebygging av skader om det skulle skje et uhell under lek og utforsking.
 
På uteområdene våre har vi også tilpassede lekeapparater for de minste barna, slik at du kan være trygg på at barnet ditt utfolder seg i sikre omgivelser med voksne tilstede. All lek og aktivitet, materiell og utstyr er tilpasset barnets alder og utvikling, og blir sjekket hver dag av vårt personale, samt kontrollert én gang i året av en godkjent lekeplasskontrollør. 

 
En matordning som kommer både deg og barnet ditt til gode
Et sunt og allsidig kosthold er viktig for barnets vekst, helse og utvikling. I Gnist Barnehager er vi opptatt av at barnet ditt skal få i seg alle de nødvendige næringsstoffene det har behov for i løpet av en dag og gjennom hele uken. Matordningen gir deg en enklere hverdag, ettersom vi serverer alle måltidene i barnehagen.

 
Sunn mat til alle dagens måltider 
I Gnist Barnehager tilpasser vi maten etter barnets alder og behov. Vi har lang erfaring med å tilpasse maten til alle former for allergier, intoleranser, eller andre spesielle hensyn. Barnehagene har egne kjøkken, hvor vi lager alle måltidene. Frukt og grønt er en viktig del av det daglige kostholdet hos oss. Vi bruker måltidene til å utvikle ferdigheter og stimulere den sosiale utviklingen  I Gnist Barnehager har ikke måltidene bare en ernæringsmessig verdi. Vi bruker måltidene til å stimulere barnets motoriske, sosiale og språklige utvikling.
 
I Gnist Barnehager fokuserer vi på å gi måltidene en god atmosfære. Vi ønsker å skape et positivt og godt forhold til mat og ernæring, og involverer barna i matlagingen. Ved måltidene sitter vi sammen med barna, og har gode samtaler.