Gnist i tall og fakta

Gnist Barnehager er en privat barnehagekjede med barnehager i Møre og Romsdal, Vestland, Trøndelag og Viken fylke. Vi startet driften av vår første barnehage i 2004 – da under navnet Grønmyr Barnehage. I 2014 endret vi navn til Gnist Barnehager. I dag består vi av 17 barnehager og har planer om å utvide vårt konsept til enda større deler av landet.

I dag jobber det totalt ca. 500 kompetente, engasjerte og gnistrende medarbeidere i våre barnehager. Disse personene er i særklasse den viktigste årsaken til at vi i Gnist Barnehager kan tilby deg og barnet ditt et barnehagetilbud av høyeste kvalitet. Hver dag brenner alle våre dedikerte medarbeidere for å bringe frem det beste i ca. 2000 barn. Dette er vi svært stolte av at vi får lov til å gjøre, og lover å strekke oss til det ytterste for å fortsette å gjøre.


gnist-statistikk-2021-2.png


 

Mål og ambisjoner


Vår visjon:
Denne ambisiøse visjon ligger til grunn for alt arbeid vi gjør i Gnist Barnehager. Den sier noe om målsetningen og retningen vi jobber etter i vår virksomhet.


Våre verdier:
Vi jobber ut ifra disse fire verdiene, for å gi ditt barn det beste barnehagetilbudet du kan finne.

Kompetent

Kompetent handler om oss som pedagogisk virksomhet, vår profesjonalitet og yrkesstolthet. Vi kaller det hjertet av det vi driver med – utvikling av mennesker, av morgendagens voksne. Vår samfunnsoppgave. Dette krever faglig tyngde, kunnskap og ferdigheter. Derfor skal vi ha de mest kompetente medarbeidere i Gnist Barnehager.


Engasjert

Engasjert handler om oss som individer, vår interesse og vår tilstedeværelse i jobben. Kort fortalt hensikten med at vi går på jobb hver dag. Trygghet og læring blir kun til gjennom tilstedeværelse. 100% i dette øyeblikket. Vi kaller det magiske øyeblikk, der tillit skapes og grenser sprenges. Derfor har vi de mest engasjerte medarbeiderne i Gnist Barnehager.


Effektiv

Effektiv handler om oss som bedrift, vårt arbeidssett og våre rutiner i hverdagen. Enkelt og greit det som gjør oss i stand til å gjøre jobben vår på en god og felles måte. Gode måter å gjøre jobben på gjør oss i stand til å bruke mer av tiden vår på det som virkelig betyr noe – barna. Derfor har vi en felles standard for hvordan vi jobber i Gnist Barnehager. Vi skal opptre profesjonelt.


Nytenkende

Vi skal være i kontinuerlig utvikling. Vi skal være søkende og kreativ. Vi skal ha fokus på muligheter. Vår interesse og nysgjerrighet gjør oss annerledes.Vårt kundeløfte:

- Brenner for å bringe fram det beste i barnet ditt


Denne enkle setningen er det vi kaller kundeløftet vårt. Dette er det du som forelder kan forvente deg av oss. Hver dag gjør vi vårt ytterste for at nettopp ditt barn skal vokse, utvikle seg, og bli den beste versjonen det kan bli av seg selv. Vår kvalitetspolitikk er:

Vi skal gjennom kontinuerlig utvikling skape Norges beste barnehager hvor vi brenner for å bringe fram det beste i barna.


Vi skal være en allmennpedagogisk barnehage som gir hvert barn mulighet til å utvikle seg og bli den beste versjonen av seg selv.


Vi skal etterleve lover og regler som setter rammene for vår barnehagedrift.


Vi skal søke høyest mulig kvalitet på vårt tilbud ved å lytte til foreldrene og søke kunnskap om hvordan vi best ivaretar barna, for på den måten å kunne imøtekomme våre viktigste interessenters behov og forventninger.


Vi skal levere et stabilt tilbud gjennom høyt nærvær.


Vi skal utføre arbeidet vårt etter beste praksis, i tråd med vårt ISO-sertifiserte kvalitetssystem. 

Historisk tilbakeblikk


2004

Vi etablerer oss i Ålesund under navnet Grønmyr Barnehage


2008

Vi ekspanderer til daværende Sør-Trøndelag og Hordaland fylker


2010

Vi blir 14 Barnehager. Administrasjonen flyttes til Røros


2012

Vi etablerer egen intern kvalitets-avdeling


2014

Vi endrer navn til Gnist Barnehager og får ny identiet


2015

Gnist Festeråsen i Bergen og Gnist Husbyåsen i Stjørdal åpner


2015

Barnehagene blir ISO-sertifiserte


2021

Gnist Bjørnegårdsvingen i Bærum åpner