Søknadsfrister samordnet opptak barnehage

Her finner du praktisk informasjon om hvordan søking på barnehageplass foregår generelt, lenke til detaljert informasjon og søknadsskjema for din kommune. Flere av våre barnehager har ledig plass om du ønsker dette i løpet av våren. Ta kontakt med den aktuelle barnehagen for mer informasjon.

gnist_skogstunet_tonemolnes_2019_TMO0301_GUL-web.jpg

I Norge må alle søke barnehageplass gjennom samordnet opptak i sin hjemkommune innen 1. mars hvert år.

I dag foregår hovedtildeling av barnehageplasser i Norge gjennom en felles nasjonal ordning, kalt samordnet opptak. Alle som ønsker barnehageplass og som ikke har plass tildelt innen 15. desember, må søke gjennom dette opptaket i perioden 1. januar til 28. februar (noen kommuner har redusert søknadsperioden til kun 1.-28. februar). Søknad om barnehageopptak gjennom denne ordningen foregår via din bostedskommune. Dersom du vil søke plass i en barnehage utenfor din bostedskommune, må du søke til den aktuelle kommunen barnehagen ligger i.

Å søke barnehageplass gjennom samordnet opptak, er en rask og oversiktlig måte å søke plass på. Søknaden foregår ved at du fyller ut et skjema på kommunens websider med informasjon om barnet dere søker plass for, begge foreldrene og hvilke barnehager dere ønsker å søke plass hos. 


Oversikt over de kommunale søknadssidene som benyttes finner du her:

Ålesund kommunesøknadssider samordnet opptak
Gnist Hessa, Gnist Flisnes, Gnist Ratvika, Gnist Høgvoll


Giske kommunesøknadssider samordnet opptak
Gnist Nordstrand, Gnist Sætra


Ulstein kommunesøknadssider samordnet opptak
Gnist Støylane


Sula kommunesøknadssider samordnet opptak
Gnist Bjørkavåg


Hareid kommune
Gnist Holstad


Herøy kommunesøknadssider samordnet opptak
Gnist Myklebust


Bergen kommunesøknadssider samordnet opptak
Gnist Rollandslia, Gnist Festeråsen


Askøy kommunesøknadssider samordnet opptak
Gnist Skogstunet


Oppdal kommunesøknadssider samordnet opptak
Gnist Brennan


Trondheim kommunesøknadssider samordnet opptak
Gnist Tiller


Stjørdal kommune søknadssider samordnet opptak
Gnist Husbyåsen


Bærum kommune – søknadssider samordnet opptak 
Gnist Bjørnegårdsvingen