Søknadsfrister samordnet opptak barnehage

Her finner du praktisk informasjon om hvordan søking på barnehageplass foregår generelt, lenke til detaljert informasjon og søknadsskjema for din kommune. Flere av våre barnehager har ledig plass om du ønsker dette i løpet av våren. Ta kontakt med den aktuelle barnehagen for mer informasjon.

gnist_skogstunet_tonemolnes_2019_TMO0301_GUL-web.jpg

Trenger du barnehageplass?

Enkelte av våre barnehager har fortsatt noen få ledige plasser. 

Giske kommune: 
Gnist Nordstrand, Gnist Sætra
Giske kommune – søknadssider samordnet opptak

Sula kommune: 
Gnist Bjørkavåg
Sula kommune – søknadssider samordnet opptak


Ulstein kommune: 
Gnist Støylane
Ulstein kommune – søknadssider samordnet opptak

Hareid kommune: 
Gnist Holstad
Hareid kommune – søknadssider samordnet opptak


Herøy kommune: 
Gnist Myklebust
Herøy kommune – søknadssider samordnet opptak

Oppdal kommune: 
Gnist Brennan
Oppdal kommune – søknadssider samordnet opptak


Stjørdal kommune: 
Gnist Husbyåsen
Stjørdal kommune – søknadssider samordnet opptak

Askøy kommune: 
Gnist Skogstunet
Askøy kommune – søknadssider samordnet opptak

Bergen kommune: 
Gnist Rollandslia, Gnist Festeråsen
Bergen kommune – søknadssider samordnet opptak

Bærum kommune: 
Gnist Bjørnegårdsvingen
Bærum kommune – søknadssider samordnet opptak
I Norge må alle søke barnehageplass gjennom samordnet opptak i sin hjemkommune innen 1. mars hvert år.

I dag foregår hovedtildeling av barnehageplasser i Norge gjennom en felles nasjonal ordning, kalt samordnet opptak. Alle som ønsker barnehageplass og som ikke har plass tildelt innen 15. desember, må søke gjennom dette opptaket i perioden 1. januar til 28. februar (noen kommuner har redusert søknadsperioden til kun 1.-28. februar). Søknad om barnehageopptak gjennom denne ordningen foregår via din bostedskommune. Dersom du vil søke plass i en barnehage utenfor din bostedskommune, må du søke til den aktuelle kommunen barnehagen ligger i.

Å søke barnehageplass gjennom samordnet opptak, er en rask og oversiktlig måte å søke plass på. Søknaden foregår ved at du fyller ut et skjema på kommunens websider med informasjon om barnet dere søker plass for, begge foreldrene og hvilke barnehager dere ønsker å søke plass hos. 

Oversikt over alle kommunale søknadssider:

Ålesund kommunesøknadssider samordnet opptak
Gnist Hessa, Gnist Flisnes, Gnist Ratvika, Gnist Høgvoll


Giske kommunesøknadssider samordnet opptak
Gnist Nordstrand, Gnist Sætra


Ulstein kommunesøknadssider samordnet opptak
Gnist Støylane


Sula kommunesøknadssider samordnet opptak
Gnist Bjørkavåg


Hareid kommune – søknadssider samordnet opptak
Gnist Holstad


Herøy kommunesøknadssider samordnet opptak
Gnist Myklebust


Bergen kommunesøknadssider samordnet opptak
Gnist Rollandslia, Gnist Festeråsen


Askøy kommunesøknadssider samordnet opptak
Gnist Skogstunet


Oppdal kommunesøknadssider samordnet opptak
Gnist Brennan


Trondheim kommunesøknadssider samordnet opptak
Gnist Tiller


Stjørdal kommune søknadssider samordnet opptak
Gnist Husbyåsen


Bærum kommune – søknadssider samordnet opptak 
Gnist Bjørnegårdsvingen