Barnehagetilbudet under koronasituasjonen

Våre barnehager drives på bakgrunn av myndighetenes pålegg og anbefalinger. Dette inkluderer «Veileder om smittevern for barnehager»

For å kunne ivareta et trygt og godt tilbud i tråd med myndighetenes anbefalinger, har barnehagene våre utviklet interne rutiner og lokale beredskapsplaner. Disse skal ivareta ulike situasjoner og tar også høyde for et eventuelt endret smittetrykk.

På grunn av lokale tilpasninger og krav fra ulike kommuner, vil rutiner og planer kunne variere fra barnehage til barnehage. Spørsmål om ivaretakelse av smittevern kan rettes til ledelsen i den enkelte barnehage.

 

For generell informasjon om hvilke regler og råd som gjelder for både barnehagen og i hjemmet, anbefaler vi Regjeringen sin side: Informasjon til foreldre om barn og koronavirus

Få nyheter, tips og råd i Skattekista

I denne spalten vil våre engasjerte og kompetente medarbeidere gi deg gode tips og råd om den nye hverdagen vi alle opplever. Hvordan aktivisere barnet? Hvordan håndtere konflikt? Hvilke spill eller apper kan anbefales?


I Skattekista-menyen finner du artikler du kan lese om hvordan du kan aktivisere de minste nå som barnehagene er stengt. Under "Sjekk ut!" har våre medarbeidere anbefalt nyttig og interessant innhold som vi håper vil bidra til at denne nye, midlertidige hverdagen blir så fin som mulig, for stor og liten.