Et annerledes år for små og store

Fra august og frem til oktober har det vært en tredobling av antall smittede i Norge. Vi har nå det høyeste antallet innlagte med COVID-19 siden mai med store lokale forskjeller. Statsminister Erna Solberg har uttalt at det blir avgjørende at alle følger smittevernrådene fremover, og vi ser både nasjonale og lokale innstramminger


I barnehagene opplever vi å ha gode planer for å forhindre smitte samtidig som barnehagehverdagen skal være så normal som mulig. Barna, deres familier og arbeidsgivere samt våre ansatte skal oppleve at vi tar smitterisikoen på alvor. 

Vi har stor forståelse for at noen foreldre opplever situasjonen som utfordrende. Både levering og henting skjer nå på en litt annen måte enn tidligere.

Vi tar smittevern på alvor og oppfordrer til et tett samarbeid med dere foreldre

De strenge smittevernreglene gjør at vi i perioder har hatt, og i fremtiden vil kunne få, utfordringer med å opprettholde normal drift. Vi er helt avhengig av et nært og tett samarbeid med dere som foreldre. Vi håper på forståelse for at i situasjoner med økt smittespredning, vil man kunne oppleve ekstraordinære tiltak. Gjennom nært samspill med SU vil vi tilstrebe å opprettholde mest mulig normal drift, og tilby et godt barnehagetilbud i en situasjon med økt smittepress. I første rekke for barna, men både foreldre og ansatte er også viktige samarbeidspartnere for å finne løsninger i en annerledes tid. Situasjoner skjerpede krav til smittevern,  karantenesituasjoner og fravær av voksne, kan medføre at tilbudet i perioder vil kunne endres. Vi har derfor i samarbeid med SU laget en beredskapsplan for hvordan slike situasjoner skal håndteres. Ta kontakt med avdelingsleder eller barnehageleder om du er interessert i å vite mer om dette.


Nå kommer ventetiden - adventstiden

Denne adventstiden venter vi selvsagt på en enklere hverdag, der vi kan gi hverandre gode klemmer og være mer sosiale enn det som lar seg gjøre per i dag. Men vi skal gjøre vårt ytterste for å gi barna et trygt og godt barnehagetilbud, med fine førjulsaktiviteter. 

Vi ser virkelig fram til å kunne omgås dere og barna i større grad og ønsker i mellomtiden alle en riktig fin førjulstid!