Gjenåpning av barnehagene

Gnist Barnehager gjenåpnet den 20. april. Det er barnehagene i samarbeid med Gnist sentralt, som besluttet hvilken dag den enkelte barnehage gjenåpner. Dette skjer med bakgrunn i den nasjonale smitteveilederen samt kunnskap om lokale forhold som lokaler, ansatte og barn.

Oppdatert 20. april

Noe kortere åpningstid
Regjeringen har uttalt at barnehagene kan vurdere kortere åpningstid dersom det er nødvendig for å ivareta godt smittevern og samtidig tilstrekkelig bemanning. I noen av våre barnehager har vi anbefalt en begrenset åpningstid i de to første ukene foreløpig. Det er mulig med lokale tilpasninger dette er nødvendig.


Vanlig pris gjelder
Regjeringen har bestemt at foresatte skal betale vanlig pris selv om åpningstiden forkortes, eller om de velger å ikke benytte tilbudet.