GNIST_195A1542_fotoKristinStoylen.jpg

Hvordan håndtere konflikt

Det kan være veldig fint å ha en lekekamerat under samme tak. Spesielt nå når tilgangen på venner er begrenset, men hva gjør man når man føler at søsken bare krangler? Når det du opplever som små bagateller utvikler seg til noe mye verre, og du som forelder befinner deg midt i skuddlinjen?

Bodil Kopperstad er fagressurs i Gnist Myklebust, og der jobber de med prosjektet Være sammen. En sentral del av prosjektet er å øke barnas sosiale ferdigheter, inkludert konflikthåndtering. I denne spalten deler Bodil sine tanker om hvordan man best kan håndtere konflikter barna i mellom.

Konflikter - ikke bare til besvær
Selv om det kan være vanskelig når man står i det, er det viktig å huske at konflikter ikke bare er negativt. Dersom konflikten møtes på en god måte er det mye relasjonsbygging, sosial læring og utvikling å hente. Dette forutsetter likevel at du som voksen ikke feier konflikter under teppet og hindrer enhver tendens til uoverensstemmelser. Der det lar seg gjøre bør du la barna løse konflikten selv. Dette vokser de på. Noen ganger kan barn likevel trenge litt veiledning og støtte for å finne gode løsninger.

Still hva-spørsmål

Hva skjedde? Hva gjorde du? Hva sa du? Unngå hvorfor-spørsmål fordi dette er vanskelig å sette ord på. Spesielt når adrenalinet koker og barnet føler seg presset handler de på autopilot. Da er det ikke lett å si hvorfor man handlet som man gjorde, for det bare skjedde. Husk at små barn har et mindre utviklet verbalt språk og sliter med å sette ord på følelser. Da kan de ty til alternative uttrykksformer. Det å slå er også en uttrykksform, selv om det er uheldig. Vær barnets tolk og omsett handlinger til ord. Du ble sint og slo fordi du også ville leke med ballen. Dersom du er var for barnets respons vil du fort se på barnet om du har forstått dets opplevelse av situasjonen.

Anerkjenn. Følelser er aldri feil
Husk at det er greit å kjenne på følelser som sinne, misunnelse og redsel. Det er ikke følelsen som er feil, men barnet kan velge å håndtere følelser på ulike måter. Et godt ordtak er elsk meg mest når jeg fortjener det minst. Barn som er i krevende situasjoner blir ofte selv krevende. En klem, gode ord eller et fang kan hjelpe barnet til å håndtere følelsene bedre og til å føle seg forstått. Når barnet har fått tilfredsstilt sitt behov for å bli sett og få trøst, er det lettere å være konstruktiv og se løsninger.

Lytt og ta rollen som møteleder
Bodils oppfordring er at du tar på deg rollen som møteleder. La barna komme til ordet og snakke ut. Du må også tørre og se konflikten fra begge sider, og høre like mye på begge to. Det er for eksempel ikke alltid eldstemann som skal ta støyten bare fordi han eller hun er eldst. Du kan være fredsmekler og stille spørsmål. Ok, begge vil ha den ballen. Hvordan skal vi løse dette?Slik lærer du barna å gjøre kompromiss og se løsninger. Dette er god læring å ta med seg videre i livet.

Psss! Vi kan anbefale podcastepisoden til Hedvig Montgomery om søskenkrangling. Hør på den her!