gnist_barnehager_ratvika_tonemolnes_2019_TMO2216.jpg

Tilbake til hverdagen

Nå har det gått to hele uker siden barnehagene åpnet igjen, og de nye rutinene har raskt blitt en naturlig del av hverdagen for store og små. Vi har snakket med pedagogisk leder i Gnist Ratvika, Karen Hestvik, om hvordan denne overgangen har gått.

- Denne tiden har vist at barn er utrolig tilpasningsdyktig, og jeg er veldig imponert over hvor raskt de har tilpasset seg situasjonen, sier Karen. Noen av rutinene som er innført er at barna nå er inndelt i små grupper, såkalte kohorter, på tre barn pr voksen på småbarn og seks barn pr voksen på storbarn. Det er ellers et sterkt fokus på hygiene og økt utendørsaktivitet. 

Mye friluft i vårsolen
Nå som barna er inndelt i mindre grupper er det mange som tilbringer store deler av dagen utendørs. - Noen leker på uteområdet, mens andre går på tur eller utforsker nærområdet. Barna trives godt ute og det er spesielt kjekt at det våres og at solen har vært spandabel den siste tiden, sier Karen. I Gnist Ratvika har de voksne initiert både naturbingo, bowling og yoga - til stor begeistring for de minste. Dette er aktiviteter som også kan gjennomføres hjemme. Les her om hvordan naturbingo kan gjennomføres.  

Mindre grupper gir økt trygghet 
Mindre gruppeinndelinger gjorde oppstarten litt enklere for barna. - Fem uker hjemme fra barnehagen er lenge, men det tok ikke lang tid før barna ble trygge i sine grupper. Det skyldes i stor grad at det var få og kjente barn å forholde seg til, mener Karen. 

Hva kan du som forelder gjøre? 
Selv om barna viser god omstillingsevne kan det være fint å snakke med barnet om det som skjer i løpet av barnehagedagen. - Vi merker at mange barn har spørsmål, og vi får daglig spørsmålet: “er viruset er borte nå?”. Barn tenker og undrer seg mye, så plukk opp signaler og snakk sammen om dagen de har hatt. Vi skriver daglig dagsrapporter så der der noen knagger du kan ta utgangspunkt i og snakke rundt, sier Karen.