Tips til gode apper!

I Gnist Hessa jobbes det aktivt med barnehagens digitale praksis, og Nadia Hånde, som er fagressurs i barnehagen, deler gledelig tips til gode apper tilpasset de minste.


Nadia kan anbefale følgende apper: 


Syng (fra 1 år):
En sangapp med kjente barnesanger. 

1-app-syng.jpg

  

Sort it out (fra 2 år): 
En sorteringsapp som fremmer kategoriseringsferdigheter og matematisk tenkning.

2-app-sort-it-out.jpg


Spill for barn (fra 2 år):
Begrepstrening for de yngste, men også underholdende for de litt endre.

3-app-spill-for-barn.jpg
   

Bukkene bruse (fra 3 år):
Digital visualisering av det kjente folkeeventyret.

4-app-de-tre-bukkene-bruse.jpg

  

Fantorangen (fra 2 år):
Fokus på dagligdagse aktiviteter som for eksempel håndvask (ingen dum ferdighet i disse dager). 

5-app-fantorangen.jpg

  

Bluebot (for førskolebarna):
Her får barna en innføring i koding, noe som er en viktig ferdighet for fremtiden. Denne krever litt vokseninvolvering i starten, men Nadia erfarer at barna fort blir selvdrevene.

6-app-blue-bot.jpg

   Great apps for children 

At Gnist Hessa, they take a digital approach to many activities in the kindergarten. Nadia Hånde, a professional resource in the kindergarten, gladly shares her knowledge on suitable digital learning tools for the younger children.


Nadia recommends the following apps:


Sing (from 1 year):
 
A song app with well-known children's songs.

1-app-syng.jpg

    

Sort it out (from 2 years): 
A sorting app that promotes sorting skills and mathematical thinking.

2-app-sort-it-out.jpg

   

Games for children ("Spill for barn") (from 2 years):
Concept training for the younger ones, but also entertaining for those who are a little older.

3-app-spill-for-barn.jpg

  

Bukkene bruse (from 3 years):
Digital visualisation of the famous folk adventure.

4-app-de-tre-bukkene-bruse.jpg

    

Fantorangen (from 2 years): 
Focuses on everyday activities such as washing your hands - (not a stupid skill to practise these days).

5-app-fantorangen.jpg

  

Bluebot (for preschoolers): 
Here, the children get an introduction to coding, an important skill for the future. This app requires some adult involvement at first, but in Nadia's experience the children quickly become self-driven.

6-app-blue-bot.jpg