gnist_flisnes_tonemolnes_2020_TMO3969_GUL.jpg

Velkommen til Gnist Flisnes

Barnehagen vår ligger i naturskjønne omgivelser med flotte turmuligheter i skogen, fjellet og fjæra. Vår flotte beliggenhet gir oss mulighet til å ta med små og store barn på fine og spennende turmål. Vakre Skråvika og Eikenosen, herlige Emblemsanden og vår eventyrlige Hundremeterskog er alle i gåavstand fra barnehagen. Dette gir barna en variert barnehagehverdag med mye lek, læring og positive naturopplevelser. Ønsker vi lengre turer, drar vi til fantastiske Atlanterhavsparken og Tueneset i Ålesund, besøker biblioteket på Moa, tar en tur til Dyreklubben eller mater endene ved Lillevannet.

Les mer om Gnist Flisnes »


Gnist Flisnes er én av 17 barnehager i Gnist Barnehager. Vi åpnet i 2009. Som alle Gnist Barnehager jobber vi strukturert og systematisk etter Rammeplanen for barnehage, ved siden av å følge vårt eget pedagogiske grunnsyn om at alle barn er forskjellige og unike. Sammen med Rammeplanen fungerer dette grunnsynet som fundamentet for alt vi gjør. Vårt fundament har stor betydning for barnets trygghet, utvikling og trivsel i barnehagen. 

Gnist Flisnes består av fire avdelinger, hvorav Bjønnalågen og Haneskjeret er småbarnsavdelinger (1-2 år) og Kugjerdet og Seieggen er storbarnsavdelinger (3-5 år). 

Gnist Flisnes innehar de kvalitetene vi i Gnist Barnehager synes er viktige for at barn skal trives. Barn som har det bra vil utvikle seg, lære og mestre. Alle barn er forskjellig og unike, og vår grunntanke er at barn skal få utvikle seg optimalt etter egne forutsetninger. I sin vei mot selvstendighet skal barn møte voksne som støtter og legger til rette for læring.

Et trygt og inspirerende uteområde
I Flisnes barnehage har vi et fint uteområde med mange spennende apparater og lekemuligheter tilpasset barn i alle aldre og med alle slags funksjonsnivå. Vi har også et urørt skogsområde inne på uteområdet vårt. Her kan barna klatre og utfolde seg i naturlige omgivelser.

Uteområdet vårt er utarbeidet med tanke på å stimulere barnets nysgjerrighet, lekelyst og utforskertrang. Det gir mulighet til utfordring, samhandling og læring i et trygt og godt lekemiljø.

Bygget vårt er utformet og tilrettelagt for lek, aktivitet og hvile
I Gnist Flisnes er alt utformet og tilrettelagt med én hensikt; å gi barnet ditt det aller beste barnehagetilbudet. Våre avdelinger har lyse og luftige rom som innbyr til lek og aktivitet, og som gir barnet ditt mulighet til å utfolde seg fysisk, kreativt, språklig og sosialt. 

Vi har en gymsal som er i flittig bruk til mange typer aktiviteter, og vi har en lekegate mellom avdelingene. Gymsalen og lekegaten er populære blant barna og gir mye glede og moro. Lokalene våre er romslige og trivelige, med store vinduer som slipper inn mye lys hele dagen. Vi har også soveplasser både inne og ute for de minste, og rolige områder hvor de eldre barna kan hvile seg. På denne måten sørger vi for en god balanse mellom aktivitet, søvn og hvile. I Gnist Barnehager lager og serverer vi alle måltider, slik at du slipper å sende med matpakke til barnet ditt. Samlet gir dagens måltider et sunt og variert kosthold, med mye frukt og grønt.


Les om hvordan søke plass

Mindre grupper gir trygge rammer for lek og aktivitet
I Gnist Flisnes, som hos alle andre Gnist Barnehager, er vår viktigste oppgave å sørge for at barnet ditt føler seg trygg. Denne trygghetsfølelsen skaper vi gjennom å være der barnet er, delta i lek og gi det opplevelsen av å bli sett og hørt. Gjennom å dele avdelingene i mindre barnegrupper, sørger vi for at hvert barn har tett voksenkontakt og god oppfølging gjennom dagen. I disse gruppene tilrettelegger vi aktiviteter og tilpasser innholdet etter barnas alder og utviklingsnivå. Barnet ditt vil få mye oppmerksomhet, stor grad av medvirkning og læring, og ikke minst mange gode venner.


Et barnehagemiljø med fokus på trygghet, tillit, respekt og toleranse
I Gnist Flisnes har vi stort fokus på voksenrollen. Vi forsøker å være gode rollemodeller, og er opptatt av å skape et barnehagemiljø med fokus på trygghet, tillit, respekt og toleranse. Hos oss vil barnet ditt bli møtt av kompetente, engasjerte og kreative voksne, som sørger for en trygg og lekende hverdag. Vi er alltid der barnet er, og gir den støtten og omsorgen det trenger for å utfolde seg. 

Vi legger til rette for at barnet ditt kan lære og utvikle seg gjennom positive erfaringer og opplevelser i samspill med andre barn og voksne. I tillegg skaper vi oversikt og forutsigbarhet hos barnet gjennom pedagogiske verktøy (Dagtavlen), samt mulighet til medvirkning på egne aktiviteter. I Gnist Flisnes møter vi barna med respekt og ønsker å få frem det beste i hvert enkelt barn. 

Søk plass hos Gnist Flisnes.

Pris:  3 315,- (100%) 
80% plass 2 760,-
60% plass 2 090,-
50% plass 1 760,-
40% plass 1 430,-

30% rabatt på barn nr 2.
50% rabatt på barn nr 3.
Åpent:  6.45-17 
Vi har åpent 12 mnd i året.