Forside_GNIST_Hessa.jpg

Velkommen til Gnist Hessa i Ålesund

Barnehagen vår har en fantastisk beliggenhet langs sjøsiden av Hessa. Med en så flott og idyllisk beliggenhet har vi store muligheter til spennende og varierte uteaktiviteter, både på barnehagens eget område og utenfor. Utenfor vårt eget område har vi kort vei til både Gruffaloskogen, Sukkertoppen og naustet fjøra. I Gruffaloskogen drar vi ofte på oppdagelsestur, og i fjæra finner vi spennende krabber og strandlopper som vi kan utforske på nært hold i bøtter og kar. Naustet blir brukt til alle årstider og har en egen loftsetasje der vi kan varme oss på kalde dager.

Les mer om Gnist Hessa »

Gnist Hessa er én av 17 barnehager i Gnist Barnehager. Vi åpnet i 2008. Som alle Gnist Barnehager jobber vi strukturert og systematisk etter Rammeplanen for barnehage, ved siden av å følge vårt eget pedagogiske grunnsyn om at alle barn er forskjellige og unike. Sammen med Rammeplanen fungerer dette grunnsynet som fundamentet for alt vi gjør. Vårt fundament har stor betydning for barnets trygghet, utvikling og trivsel i barnehagen.

Gnist Hessa består av fire avdelinger, hvorav Naustberget og Tangskjæret er småbarnsavdelinger (1-2 år) og Sukkertoppen og Brennhaugen er storbarnsavdelinger (3-5 år). Navnene på avdelingene er tatt fra steder i nærmiljøet vårt.

Et trygt og inspirerende uteområde
I Gnist Hessa har vi et fint uteområde, med mange spennende apparater og lekemuligheter tilpasset barn i alle aldre og med alle slags funksjonsnivå. Vi har et urørt skogsområde inne på uteområdet vårt. Her kan barna klatre og utfolde seg i naturlige omgivelser. Vi har også en egen gapahuk der vi gjerne spiser maten vår, har samlingsstunder eller griller i grua. Vi har også egen kjøkkenhage der vi planter grønnsaker hver sommer. Og med utsikt til fjorden, med alle båtene og cruiseskipene, kan barna utfolde seg med varierte lekeapparater.

Uteområdet vårt er laget med tanke på å stimulere barnets nysgjerrighet og lekelyst, og gi det mulighet til å bryne seg på morsomme og lærerike utfordringer. Alle våre apparater og aktiviteter bidrar til et trygt lekemiljø for barnet ditt.

Bygget vårt er tilrettelagt for lek, aktivitet og hvile
I Gnist Hessa er alt utformet og tilrettelagt med én hensikt; å gi barnet ditt det aller beste barnehagetilbudet. Våre avdelinger har lyse og luftige rom som innbyr til lek og aktivitet, og som gir barnet ditt mulighet til å utfolde seg fysisk, kreativt, språklig og sosialt. 

Vi har store fellesområder som brukes til variert lek og til kreative og interaktive samlingsstunder. Våre avdelinger er tilrettelagt for lek, aktivitet og hvile, og mange av rommene har store vinduer ut mot Hessafjorden. Vi har også soveplasser både inne og ute for de minste, og rolige områder hvor de eldre barna kan hvile seg. På denne måten sørger vi for en god balanse mellom aktivitet, søvn og hvile. I Gnist Barnehager lager og serverer vi alle måltider, slik at du slipper å sende med matpakke til barnet ditt. Samlet gir dagens måltider et sunt og variert kosthold, med mye frukt og grønt.

Mindre grupper gir trygge rammer for lek og aktivitet
I Gnist Hessa, som hos alle andre Gnist Barnehager, er vår viktigste oppgave å sørge for at barnet ditt føler seg trygg. Denne trygghetsfølelsen skaper vi gjennom å være der barnet er, delta i lek og gi det opplevelsen av å bli sett og hørt. Gjennom å dele avdelingene i mindre barnegrupper, sørger vi for at hvert barn har tett voksenkontakt og god oppfølging gjennom dagen. I disse gruppene tilrettelegger vi aktiviteter og tilpasser innholdet etter barnas alder og utviklingsnivå. Barnet ditt vil få mye oppmerksomhet, stor grad av medvirkning og læring, og ikke minst mange gode venner.

Et barnehagemiljø med fokus på trygghet, tillit, respekt og toleranse
I Gnist Hessa har vi stort fokus på voksenrollen. Vi forsøker å være gode rollemodeller, og er opptatt av å skape et barnehagemiljø med fokus på trygghet, tillit, respekt og toleranse. Hos oss vil barnet ditt bli møtt av kompetente, engasjerte og kreative voksne, som sørger for en trygg og lekende hverdag. Vi er alltid der barnet er, og gir den støtten og omsorgen det trenger for å utfolde seg. 

Vi legger til rette for at barnet ditt kan lære og utvikle seg gjennom positive erfaringer og opplevelser i samspill med andre barn og voksne. I tillegg skaper vi oversikt og forutsigbarhet hos barnet gjennom pedagogiske verktøy (Dagtavlen), samt mulighet til medvirkning på egne aktiviteter. I Gnist Hessa møter vi barna med respekt og ønsker å få frem det beste i hvert enkelt barn. 

Pris:  3 040,- (100%) 
80% plass 2 540,-
60% plass 1 930,-
50% plass 1 620,-
40% plass 1 320,-

30% rabatt på barn nr 2.
50% rabatt på barn nr 3.
Åpent:  6.45-17 
Vi har åpent 12 mnd i året.