Forside_GNIST_Høgvoll_195A5478.jpg

Velkommen til Gnist Høgvoll

Barnehagen vår ligger sentralt til flotte naturopplevelser og kort vei til idylliske Lillevannet og Brusdalsvannet, med en fin strand og skog like ved. Vi kan dra til Olsvika og Sandingane for å utforske det spennende livet i fjæra med fisker og krabber, eller dra på oppdagelsestur til Trollskogen for å lære om vekster og innsekter. Et aktivt uteliv i naturen er en viktig del av vår hverdag. Hos oss får barnet ditt mange positive friluftsopplevelser til alle årstider, samt tilgang til et stort utvalg av lekearenaer i nærområdet vårt.

Les mer om Gnist Høgvoll »


Gnist Høgvoll, er én av 17 barnehager i Gnist Barnehager. Vi åpnet i 2004. Som alle Gnist Barnehager jobber vi strukturert og systematisk etter Rammeplanen for barnehage, ved siden av å følge vårt eget pedagogiske grunnsyn om at alle barn er forskjellige og unike. Sammen med Rammeplanen fungerer dette grunnsynet som fundamentet for alt vi gjør. Vårt fundament har stor betydning for barnets trygghet, utvikling og trivsel i barnehagen.

Gnist Høgvoll består av fem avdelinger, hvorav Nasse Nøff og Tussi er småbarnsavdelinger (1-2 år) og Tigergutt, Ole Brumm og Hundremeterskogen er storbarnsavdelinger (3-5 år). 

Gnist Høgvoll innehar de kvalitetene vi i Gnist Barnehager synes er viktige for at barn skal trives. Barn som har det bra vil utvikle seg, lære og mestre. Alle barn er forskjellig og unike, og vår grunntanke er at barn skal få utvikle seg optimalt etter egne forutsetninger. I sin vei mot selvstendighet skal barn møte voksne som støtter og legger til rette for læring.


Et trygt og inspirerende uteområde
I Gnist Høgvoll har vi et fint og oversiktlig uteområdet, med mange spennende apparater og lekemuligheter tilpasset barn i alle aldre og med alle slags funksjonsnivå. Området er kupert med flere nivåer, og gir barna fine motoriske utfordringer. Om vinteren bruker vi bakkene til ski- og akeleker. Vi har også en egen gapahuk med flott amfi rundt. Her spiser vi gjerne maten vår, har samlingsstunder eller lager mat over grua. 

Uteområdet vårt er utarbeidet med tanke på å stimulere barnets nysgjerrighet, lekelyst og utforskertrang. Det gir mulighet til utfordring, samhandling og læring i et trygt og godt lekemiljø.


Bygget vårt er tilrettelagt for lek, aktivitet og hvile
I Gnist Høgvoll er alt utformet og tilrettelagt med én hensikt; å gi barnet ditt det aller beste barnehagetilbudet. Våre avdelinger har lyse og luftige rom som innbyr til lek og aktivitet, og som gir barnet ditt mulighet til å utfolde seg fysisk, kreativt, språklig og sosialt. 

Vi har store og trivelige fellesområder som brukes til variert lek, kreativitet og til å spise sammen. Lokalene har mange vinduer med utsikt mot lekeplassen og den grønne skogen. I hjerte av huset har vi det vi kaller allrommet. Vi har også soveplasser både inne og ute for de minste, og rolige områder hvor de eldre barna kan hvile seg. På denne måten sørger vi for en god balanse mellom aktivitet, søvn og hvile. I Gnist Barnehager lager og serverer vi alle måltider, slik at du slipper å sende med matpakke til barnet ditt. Samlet gir dagens måltider et sunt og variert kosthold, med mye frukt og grønt. 

Les om hvordan søke plass

Mindre grupper gir trygge rammer for lek og aktivitet
I Gnist Høgvoll, som hos alle andre Gnist Barnehager, er vår viktigste oppgave å sørge for at barnet ditt føler seg trygg. Denne trygghetsfølelsen skaper vi gjennom å være der barnet er, delta i lek og gi det opplevelsen av å bli sett og hørt. Gjennom å dele avdelingene i mindre barnegrupper, sørger vi for at hvert barn har tett voksenkontakt og god oppfølging gjennom dagen. I disse gruppene tilrettelegger vi aktiviteter og tilpasser innholdet etter barnas alder og utviklingsnivå. Barnet ditt vil få mye oppmerksomhet, stor grad av medvirkning og læring, og ikke minst mange gode venner. 


Et barnehagemiljø med fokus på trygghet, tillit, respekt og toleranse
I Gnist Høgvoll har vi stort fokus på voksenrollen. Vi forsøker å være gode rollemodeller, og er opptatt av å skape et barnehagemiljø med fokus på trygghet, tillit, respekt og toleranse. Hos oss vil barnet ditt bli møtt av kompetente, engasjerte og kreative voksne, som sørger for en trygg og lekende hverdag. Vi er alltid der barnet er, og gir den støtten og omsorgen det trenger for å utfolde seg. 

Vi legger til rette for at barnet ditt kan lære og utvikle seg gjennom positive erfaringer og opplevelser i samspill med andre barn og voksne. I tillegg skaper vi oversikt og forutsigbarhet hos barnet gjennom pedagogiske verktøy (Dagtavlen), samt mulighet til medvirkning på egne aktiviteter. I Gnist Høgvoll møter vi barna med respekt og ønsker å få frem det beste i hvert enkelt barn. 


Søk plass hos Gnist Høgvoll.

Pris: 3 230,- (100%) 
80% plass 2 690,-
60% plass 2 040,-
50% plass 1 720,-
40% plass 1 400,-

30% rabatt på barn nr 2.
50% rabatt på barn nr 3.
Åpent:  6.45-17 
Vi har åpent 12 mnd i året.