Slik søker du barnehageplass i Ålesund kommune

Her finner du praktisk informasjon om hvordan søking om barnehageplass foregår, samt oversikt over kommunenes barnehagesider.

gnist-forside-sok-na-1.png

Du søker samordnet opptak på kommunens websider:

Ålesund kommune - Gnist Høgvoll

__

I Norge må alle søke barnehageplass gjennom samordnet opptak i sin hjemkommune innen 1. mars hvert år. 
Alle som ønsker barnehageplass og som ikke har plass tildelt innen 15. desember, må søke i perioden 1. januar til 28. februar (noen kommuner har redusert søknadsperioden til kun 1.-28. februar). Søknad om barnehageopptak gjennom denne ordningen foregår via din bostedskommune. Dersom du vil søke plass i en barnehage utenfor din bostedskommune, må du søke til den aktuelle kommunen barnehagen ligger i. Dersom du har spørsmål til barnehagene kan du kontakte disse direkte.