Matglede, bevegelsesglede og selvstendige barn

Gnist Ratvika er en familieorientert barnehage med fokus på matglede, bevegelsesglede og selvstendige barn. Hos oss legger vi særlig vekt på at barn skal få utvikle sin selvstendighet. Dette gjør vi ved at barna får ta del i hverdagslige gjøremål, som å forberede måltider eller å bistå i planlegging og tilrettelegging av aktiviteter. Kjøkkenet vårt og møbler ellers i barnehagen er fysisk tilpasset barna, med den hensikt i at de skal ha valgfrihet og kunne ta selvstendige valg

Vi har bydelens flotteste uteområde, hvor vi i tillegg til tradisjonelle leker, har egen paviliong med gulvvarme som gjør det mulig å trekke inn under tak, samt eget «parkour-område», hvor barna blir utfordret på nye bevegelser og utvikler sin motorikk, sine balanseferdigheter og tro på egen mestring. Vår umiddelbare nærhet til skogkledde åser, store marker, strender og fjøresteiner, gir barna muligheten til mange fine opplevelser i naturen, året rundt.

Les mer om Gnist Ratvika »

Gnist Ratvika, er én av 17 barnehager i Gnist Barnehager. Som alle Gnist Barnehager jobber vi strukturert og systematisk etter Rammeplanen for barnehage, ved siden av å følge vårt eget pedagogiske grunnsyn om at alle barn er forskjellige og unike. Sammen med Rammeplanen fungerer dette grunnsynet som fundamentet for alt vi gjør. Vårt fundament har stor betydning for barnets trygghet, utvikling og trivsel i barnehagen.


I Gnist Ratvika legger vi særlig vekt på at barn skal få utvikle sin selvstendighet. Dette gjør vi ved at barna får ta del i hverdagslige gjøremål, som å forberede måltider eller å bistå i planlegging og tilrettelegging av aktiviteter. Vi har spennende turområder i nærheten, et fantastisk uteområde og et barnetilpasset kjøkken. Dette gir våre omsorgsfulle medarbeidere gode forutsetninger for å kunne støtte barna på deres vei til mestring og selvstendighet. Vi sikrer også at du som forelder er tett på oss gjennom god daglig oppfølging og gjennom å vise en fleksibel tilnærming til din families behov.

Gnist Ratvika består av tre avdelinger, hvorav Sneglehuset og Krabbeslottet er småbarnsavdelinger (1-2 år) og Kråkebollen med utegruppen Flyndrefanten er storbarnsavdelingen vår (3-5 år).  Vi deler inn avdelingene i mindre barnegrupper, for å sørge for at hvert barn har tett voksenkontakt og god oppfølging gjennom dagen. I gruppene tilrettelegger vi aktiviteter og tilpasser innholdet etter barnas alder og utviklingsnivå. Barnet ditt vil få mye oppmerksomhet, stor grad av medvirkning og læring, og ikke minst mange gode venner. 

Barnehagen  innehar de kvalitetene vi i Gnist Barnehager synes er viktige for at barn skal trives. Barn som har det bra vil utvikle seg, lære og mestre. Alle barn er forskjellig og unike, og vår grunntanke er at barn skal få utvikle seg optimalt etter egne forutsetninger. I sin vei mot selvstendighet skal barn møte voksne som støtter og legger til rette for læring.


Les om hvordan søke plass

gnist_barnehager_ratvika_tonemolnes_2019_TMO1115.jpg


Bevegelsesglede og bydelens flotteste utendørs lekeområde

Vår barnehage har et fantastisk uteområde som stimulerer til allsidige bevegelsesmønstre, rollelek og kreativitet. I tillegg til tradisjonelle leker som disser, sandkasser og vipper, har vi en egen paviliong med gulvvarme, som gjør det mulig å trekke inn under tak i matpauser, eller å gi barnegrupper eller enkeltbarn en skjermet leke- og oppholdsplass. Barnehagen har også et eget «parkour-område». Her finner man ulike utfordringer og hindre som klatrestativ, balansekuler og turnapparat som en kan bruke selvstendig eller mer som en hinderløype. Barna blir utfordret på nye bevegelser og utvikler sin motorikk, sine balanseferdigheter og tro på egen mestring.

gnist_barnehager_ratvika_tonemolnes_2019_TMO2216.jpg


Et bygg tilpasset barna 

I Gnist Ratvika er alt utformet og tilrettelagt med én hensikt; å gi barnet ditt det aller beste barnehagetilbudet. 

Vi er opptatt av at det fysiske miljøet inne er tilpasset barna, slik at de har en reell mulighet for å kunne ta egne valg og oppleve mestring og selvstendighet. Våre avdelinger er lyse og luftige og vi har møbler som er fysisk tilpasset barna uavhengig av om de er yngst eller eldst i barnehagen. På våre småbarnsavdelinger er ekstra lave bord og stoler som gir barna mulighet til å sitte trygt, men samtidig ha frihet til bevegelse, samt at leker og utstyr er plassert i barnas høyde nettopp med hensikt i at de skal ha valgfrihet og kunne ta selvstendige valg.

gnist_barnehager_ratvika_tonemolnes_2019_TMO1181.jpg


I senteret av vår barnehage er det et stort og innholdsrikt allrom som blir bruke til ulike bord-aktiviteter og samlingsstunder. Vi har soveplasser både inne og ute for de minste, og rolige områder hvor de eldre barna kan hvile seg. På denne måten sørger vi for en god balanse mellom aktivitet, søvn og hvile. 


Matglede med barnetilpasset kjøkken

Matglede handler for oss om mer enn å smake på god mat. Fordi barna er hovedpersonene i barnehagen, er kjøkkenet med tilhørende redskaper fysisk tilpasset barna. Barna er med og forbereder både kald og varm mat. Slik sørger vi for at barna utvider sine sanselige erfaringer med ulike råvarer, teksturer, smaker og lukter. Vi bruker kjøkkenet som en sentral pedagogisk arena i barnehagen vår.

gnist_barnehager_ratvika_tonemolnes_2019_TMO0998.jpg


Det fysiske læringsmiljø gir oss muligheter – våre medarbeidere griper de

Kjøkkenet, lekeområdet og nærmiljøet gir oss gode forutsetninger for at barna kan utvikle seg til å bli trygge og selvstendige individer. Dette er samtidig avhengig av en godt organisert hverdag som sikrer at barna får opplevelser som svarer til våre planer og barnas forventninger. Våre engasjerte medarbeidere jobber etter fastsatte prosedyrer, planer og standarder for å sikre nettopp at hverdagen blir så god som mulig for ditt barn. 


Daglige tilbakemeldinger gjennom dagsrapporter

Vi vet at gjensynet på ettermiddagen mellom deg og barnet ditt er et av dagens høydepunkt. Ditt barn er fullt av nye inntrykk etter en innholdsrik dag hos oss, og du er nyskjerrig på hva barnet ditt har opplevd. I tillegg til å fortelle om barnets dag ved henting, skriver vi en liten dagsrapport med bilde i MinGnist, barnehagens egen app. Dette gir et godt utgangspunkt for dialog med barnet ditt og hva det har opplevd. 


Tilpasset den moderne familie

For oss er det viktig å tilby fleksibilitet, og våre åpningstider er tilpasset den moderne familien med åpent fra 06.45-17.00 alle av årets 12 måneder, med eneste unntak av 5 planleggingsdager pr år, i helger og på helligdager. Med eget kjøkken og bleieavtale, kan vi tilby en lettere hverdag hvor du som forelder slipper å gjøre innkjøp av mat og bleier til bruk i barnehagen. Vedlikehold av barnehagen ordner vi selv, men vi ønsker gjerne å se deg på sosiale sammenkomster i barnehagen.Søk plass hos Gnist Ratvika.

Pris:  3 230,- (100%) 
80% plass 2 690,-
60% plass 2 040,-
50% plass 1 720,-
40% plass 1 400,-

30% rabatt på barn nr 2.
50% rabatt på barn nr 3.
Åpent: 6.45-17.00 
Vi har åpent 12 mnd i året.