Vi har for tiden ingen ledige plasser

Alle våre plasser er for tiden fylt opp. Dersom du har behov for plass anbefaler vi deg å sende inn en søknad for å bli satt på venteliste.

gnist-forside-sok-na-1.png

For de som enten ikke har fått tildelt plass gjennom samordnet opptak, eller som ønsker å være tidlig ute med å sikre seg plass, er det mulig å kontakte barnehager direkte etter at samordnet plassfordeling er avsluttet. Vær oppmerksom på at muligheten for å søke direkte til barnehagene kan variere fra kommune til kommune, avhengig av antall barnehageplasser i kommunen.   

Tilgang til den kommunale søknadssiden:

Ålesund kommune – søknadssider opptak Gnist Ratvika, Gnist Høgvoll, Gnist Hessa, Gnist Flisnes

__

I Norge må alle søke barnehageplass gjennom samordnet opptak i sin hjemkommune innen 1. mars hvert år.  Alle som ønsker barnehageplass og som ikke har plass tildelt innen 15. desember, må søke i perioden 1. januar til 28. februar (noen kommuner har redusert søknadsperioden til kun 1.-28. februar). Søknad om barnehageopptak gjennom denne ordningen foregår via din bostedskommune. Dersom du vil søke plass i en barnehage utenfor din bostedskommune, må du søke til den aktuelle kommunen barnehagen ligger i. Dersom du har har spørsmål om plass utenom samordnet opptak, ta kontakt med barnehagen direkte.