Hoved_web.jpg

Velkommen til Gnist Festeråsen

Gnist Festeråsen åpnet i august 2015. Her finner du en trygg og moderne barnehage i flotte omgivelser, langt fra bilister og forstyrrende trafikkstøy. I vårt flotte nærområde kan barna boltre seg i urørt natur og utfordre seg selv og hverandre gjennom fysisk lek i ulendt skogsterreng. Området inneholder både akebakker og gapahuk der vi kan leke hus i skogen, samt en koselig bålplass der vi kan tilberede maten vår i naturen. Barnehagens nærområde skal brukes aktivt hele året, og vil gi inspirasjon til lek og læring om dyr og planter, årstidene, og hvordan vi skal ta vare på det rike økosystemet rundt barnehagen.

Les mer om Gnist Festeråsen »


Gnist Festeråsen er én av 17 barnehager i Gnist Barnehager. Vi åpnet i august 2015.  Som alle Gnist Barnehager jobber vi strukturert og systematisk etter Rammeplanen for barnehage, ved siden av å følge vårt eget pedagogiske grunnsyn om at alle barn er forskjellige og unike. Sammen med Rammeplanen fungerer dette grunnsynet som fundamentet for alt vi gjør. Vårt fundament har stor betydning for barnets trygghet, utvikling og trivsel i barnehagen.  Ta gjerne kontakt med oss for informasjon om hvordan søke plass hos oss.

Gnist Festeråsen består av fire avdelinger. Gullvika og Tempelet er småbarnsavdelinger for barn i alderen 1-2 år, og Høgenuten og Skjenafjellet er storbarnsavdelinger for barn i alderen 3-5 år.

Gnist Festeråsen innehar de kvalitetene vi i Gnist Barnehager synes er viktige for at barn skal trives. Barn som har det bra vil utvikle seg, lære og mestre. Alle barn er forskjellig og unike, og vår grunntanke er at barn skal få utvikle seg optimalt etter egne forutsetninger. I sin vei mot selvstendighet skal barn møte voksne som støtter og legger til rette for læring.

Et trygt og inspirerende uteområde
I Gnist Festeråsen har vi et stort uteområde. Her har vi mange spennende apparater, sandkasser, scene med amfi og lekemuligheter tilpasset barn i alle aldre og med alle slags funksjonsnivå.
Uteområdet har ulike nivåer og gir barna fine motoriske utfordringer. Her kan man sykle, løpe, hoppe, ake eller klatre. Uteområdet er laget med tanke på å stimulere barns nysgjerrighet og lekelyst, og gi det mulighet til å bryne seg på morsomme og lærerike utfordringer. Alle våre apparater og aktiviteter bidrar til et trygt lekemiljø.

Uteområdet vårt er utarbeidet med tanke på å stimulere barnets nysgjerrighet, lekelyst og utforskertrang. Det gir mulighet til utfordring, samhandling og læring i et trygt og godt lekemiljø.


Bygget vårt er tilrettelagt for lek, aktivitet og hvile
I Gnist Festeråsen er alt utformet og tilrettelagt med én hensikt; å gi barnet ditt det aller beste barnehagetilbudet. Våre avdelinger har lyse og luftige rom som innbyr til lek og aktivitet, og som gir barnet ditt mulighet til å utfolde seg fysisk, kreativt, språklig og sosialt.
Hver avdeling i barnehagen har flere rom som benyttes til lek og aktiviteter. Det gir fine rammer for god lek i mindre grupper med barn. Det er mange glassvegger i lokalene våre, noe som gir oss mulighet til å observere denne gode leken, uten å avbryte eller påvirke den. Avdelingene har også store, fine vinduer med flott utsikt mot fjord og fjell. Fellesområdene er store og tilrettelagt for lek, kreativitet og interaktive samlingsstunder. Vi har en stor sal, Lyderhorn, som kan brukes til lek som krever ekstra stor plass, for eksempel musikk og teater.

Vi har også soveplasser både inne og ute for de minste, og rolige områder hvor de eldre barna kan hvile seg. På denne måten sørger vi for en god balanse mellom aktivitet, søvn og hvile. I Gnist Barnehager lager og serverer vi alle måltider, slik at du slipper å sende med matpakke til barnet ditt. Samlet gir dagens måltider et sunt og variert kosthold, med mye frukt og grønt.


Les om hvordan søke plass


Mindre grupper gir trygge rammer for lek og aktivitet
I Gnist Festeråsen, som hos alle andre Gnist Barnehager, er vår viktigste oppgave å sørge for at barnet ditt føler seg trygg. Denne trygghetsfølelsen skaper vi gjennom å være der barnet er, delta i lek og gi det opplevelsen av å bli sett og hørt. Gjennom å dele avdelingene i mindre barnegrupper, sørger vi for at hvert barn har tett voksenkontakt og god oppfølging gjennom dagen. I disse gruppene tilrettelegger vi aktiviteter og tilpasser innholdet etter barnas alder og utviklingsnivå. Barnet ditt vil få mye oppmerksomhet, stor grad av medvirkning og læring, og ikke minst mange gode venner.


Et barnehagemiljø med fokus på trygghet, tillit, respekt og toleranse
I Gnist Festeråsen har vi stort fokus på voksenrollen. Vi forsøker å være gode rollemodeller, og er opptatt av å skape et barnehagemiljø med fokus på trygghet, tillit, respekt og toleranse. Hos oss vil barnet ditt bli møtt av kompetente, engasjerte og kreative voksne, som sørger for en trygg og lekende hverdag. Vi er alltid der barnet er, og gir den støtten og omsorgen det trenger for å utfolde seg.

Vi legger til rette for at barnet ditt kan lære og utvikle seg gjennom positive erfaringer og opplevelser i samspill med andre barn og voksne. I tillegg skaper vi oversikt og forutsigbarhet hos barnet gjennom pedagogiske verktøy (Dagtavlen), samt mulighet til medvirkning på egne aktiviteter. I Gnist Festeråsen skal vi møte vi barna med respekt og ønsker å få frem det beste i hvert enkelt barn.


Søk plass hos Gnist Festeråsen.

Pris: 3 230,- (100%) 
80% plass 2 690,-
60% plass 2 040,-
50% plass 1 720,-
40% plass 1 400,-

30% rabatt på barn nr 2.
50% rabatt på barn nr 3.
Åpningstid: 6.45-17 
Åpningstid: 6.45-17