rollandslia.jpg

Lekelyst bor i oss alle!

Velkommen til oss! I Gnist Rollandslia leker vi med barna. Ofte og så mye som mulig. Vi tror at voksne som leker med barn bidrar til mer glede, samhold og trivsel for både store og små.
Lek er den viktigste arena for å bygge vennskap. Vi tror sterkt på at vår deltakelse i leken bidrar til at barna utvikler gode måter å være sammen på, der alle inkluderes, opplever trygghet og mestrer ut fra egne forutsetninger.

Les mer om Gnist Rollandslia »

God lek kommer ikke av seg selv. I Gnist Rollandslia legger vi til rette for dette ved å planlegge uken godt, og ved å organisere barna i mindre, trygge grupper. Vi jobber for å utvikle vår kompetanse innen lek hele tiden og deltar blant annet på kurs i regi av Fantasifantasten. Vi oppfordrer hverandre til å skape en god lekekultur, der vi kan spille på den enkeltes interesser og ferdigheter. 

For lekelyst bor i oss alle. De ulike interessene hos våre medarbeidere skal bidra til at leken spirer i barnehjerter. Vi besitter erfaring og kompetanse som gir leken liv og livet mening. Både for de minste og for de største.

____

Gnist Rollandslia er én av 17 barnehager i Gnist Barnehager. Vi åpnet i 2008. Som alle Gnist Barnehager jobber vi strukturert og systematisk etter Rammeplanen for barnehage, ved siden av å følge vårt eget pedagogiske grunnsyn om at alle barn er forskjellige og unike. Sammen med Rammeplanen fungerer dette grunnsynet som fundamentet for alt vi gjør. Vårt fundament har stor betydning for barnets trygghet, utvikling og trivsel i barnehagen. 


Gnist Rollandslia består av fire avdelinger, hvorav Litlesåta og Nipa er småbarnsavdelinger (1-2 år) og Storsåta og Nukane er storbarnsavdelinger (3-5 år). Navnene på avdelingene er tatt fra steder i nærmiljøet vårt.

Gnist Rollandslia innehar de kvalitetene vi i Gnist Barnehager synes er viktige for at barn skal trives. Barn som har det bra vil utvikle seg, lære og mestre. Alle barn er forskjellig og unike, og vår grunntanke er at barn skal få utvikle seg optimalt etter egne forutsetninger. I sin vei mot selvstendighet skal barn møte voksne som støtter og legger til rette for læring.


Et trygt og inspirerende uteområde
I Gnist Rollandslia har vi et fint uteområde, med mange spennende apparater og lekemuligheter tilpasset barn i alle aldre og med alle slags funksjonsnivå. Vi har multiapparat, sandkasser med gravenebb, klatrehus, stor lekebil og mye mer. Leker og apparater stimulerer til rollelek og gir motoriske utfordringer. Terrenget er variert med både hellende bakker og store markflater. Her spiller vi fotball, eller slår opp en lavvo. Småbarnsavdelingene har en egen overbygd uteplass der barna både kan leke og sove i ly for vind og vær. 

Uteområdet vårt er utarbeidet med tanke på å stimulere barnets nysgjerrighet, lekelyst og utforskertrang. Det gir mulighet til utfordring, samhandling og læring i et trygt og godt lekemiljø.


Les om hvordan søke plass

Bygget vårt er tilrettelagt for lek, aktivitet og hvile
I Gnist Rollandslia er alt utformet og tilrettelagt med én hensikt; å gi barnet ditt det aller beste barnehagetilbudet. Våre avdelinger har lyse og luftige rom som innbyr til lek og aktivitet, og som gir barnet ditt mulighet til å utfolde seg fysisk, kreativt, språklig og sosialt. 

Barnehagen vår har mange store fellesområder som gir muligheter til lekekroker og sosialisering på tvers av avdelingene. Gymsalen er ett av våre fellesområder. Den benyttes hyppig av barn i både store og mindre grupper. Her pleier vi å ha fellessamlinger og arrangementer, eller gjøre gymnastikk og aktiviteter som krever stor plass. Hver avdeling har et stort allrom og flere grupperom. Grupperommene kan anvendes til lek, hobby og spill etter barnas behov og ønsker. Vi har også soveplasser både inne og ute for de minste, og rolige områder hvor de eldre barna kan hvile seg. På denne måten sørger vi for en god balanse mellom aktivitet, søvn og hvile. I Gnist Barnehager lager og serverer vi alle måltider, slik at du slipper å sende med matpakke til barnet ditt. Samlet gir dagens måltider et sunt og variert kosthold, med mye frukt og grønt.


Mindre grupper gir trygge rammer for lek og aktivitet
I Gnist Rollandslia, som hos alle andre Gnist Barnehager, er vår viktigste oppgave å sørge for at barnet ditt føler seg trygg. Denne trygghetsfølelsen skaper vi gjennom å være der barnet er, delta i lek og gi det opplevelsen av å bli sett og hørt. Gjennom å dele avdelingene i mindre barnegrupper, sørger vi for at hvert barn har tett voksenkontakt og god oppfølging gjennom dagen. I disse gruppene tilrettelegger vi aktiviteter og tilpasser innholdet etter barnas alder og utviklingsnivå. Barnet ditt vil få mye oppmerksomhet, stor grad av medvirkning og læring, og ikke minst mange gode venner.


Et barnehagemiljø med fokus på trygghet, tillit, respekt og toleranse
I Gnist Rollandslia har vi stort fokus på voksenrollen. Vi forsøker å være gode rollemodeller, og er opptatt av å skape et barnehagemiljø med fokus på trygghet, tillit, respekt og toleranse. Hos oss vil barnet ditt bli møtt av kompetente, engasjerte og kreative voksne, som sørger for en trygg og lekende hverdag. Vi er alltid der barnet er, og gir den støtten og omsorgen det trenger for å utfolde seg. 

Vi legger til rette for at barnet ditt kan lære og utvikle seg gjennom positive erfaringer og opplevelser i samspill med andre barn og voksne. I tillegg skaper vi oversikt og forutsigbarhet hos barnet gjennom pedagogiske verktøy (Dagtavlen), samt mulighet til medvirkning på egne aktiviteter. I Gnist Rollandslia møter vi barna med respekt og ønsker å få frem det beste i hvert enkelt barn. 


Søk plass hos Gnist Rollandslia.

Pris: 3 315,- (100%) 
80% plass 2 760,-
60% plass 2 090,-
50% plass 1 760,-
40% plass 1 430,-

30% rabatt på barn nr 2.
50% rabatt på barn nr 3.
Åpent: 6.45-17 
Vi har åpent 12 mnd i året.