Forside_GNIST_Skogstunet_195A4362.jpg

Et felles rom med stor takhøyde!

Velkommen til Gnist Skogstunet! Barn har behov for å bevege seg mye og ofte. I Gnist Skogstunet får barnet ditt utfolde seg fritt både inne og ute.

Les mer om Gnist Skogstunet »

Med Askøys mest naturskjønne og spennende uteområde har vi en eiendommelig mulighet til å utvikle og forsterke barnas lekelyst og motoriske ferdigheter. 

Vi organiserer oss i mindre, trygge grupper og er ute store deler av dagen. Lekeområdet omkranses av spennende turmuligheter som gir barna trygghet og mestringsfølelse av å være ute i naturen.

I vår storsal er det høyt under taket. Her bidrar vi til at barnet kan få bruke sin iboende energi til å mestre nye utfordringer, og sammen med andre barn kan det ta del i utviklende samspill med få begrensninger.

Overgangen til skole skal være en positiv opplevelse, hvor barnet tar med seg trygghet og lærelyst inn i den nye hverdagen. For å lykkes med dette har Gnist Skogstunet en egen avdeling for førskolebarn. Avdelingen er tilrettelagt med materiell og utstyr som skal fremme både lek og læring året før skolestart. Men aller viktigst: Medarbeidere som ser barnets iboende potensiale og som stimulerer barnets lærelyst gjennom lek.


____

Gnist Skogstunet er én av 16 barnehager i Gnist Barnehager. Vi åpnet i 2010. Som alle Gnist Barnehager jobber vi strukturert og systematisk etter Rammeplanen for barnehage, ved siden av å følge vårt eget pedagogiske grunnsyn om at alle barn er forskjellige og unike. Sammen med Rammeplanen fungerer dette grunnsynet som fundamentet for alt vi gjør. Vårt fundament har stor betydning for barnets trygghet, utvikling og trivsel i barnehagen.

Gnist Skogstunet består av seks avdelinger, hvorav Trollfoten, Lyngmarken og Kråkestølen er småbarnsavdelinger (1-3 år) og Ørnanuten og Fjelltunet er mellomavdelinger (3-5 år). Førskoleavdeling Brenneklubben er tilrettelagt for 5-6 åringene. De har sitt siste år i barnehagen, og er klar for et mer utfordrende lek- og læringsmiljø.


Et trygt og inspirerende uteområde

I Gnist Skogstunet har vi et fint uteområde, med mange spennende apparater og lekemuligheter tilpasset barn i alle aldre og med alle slags funksjonsnivå. Området vårt er delt inn i to soner. Den indre sonen er tilrettelagt for småbarna med sandkasser, huskestativer, lekeapparater, lekehus og fine sykkelstier. Den ytre sonen er spesielt tilrettelagt for litt eldre barn. Her er det både gapahuk, vannpumpe, værstasjon og skogområde, hvor barna kan boltre seg i følge med voksne. Vi har også et amfi med plass til opptreden, lek og rollespill. 

Uteområdet vårt er laget med tanke på å stimulere barnets nysgjerrighet og lekelyst, og gi det mulighet til å bryne seg på morsomme og lærerike utfordringer. Alle våre apparater og aktiviteter bidrar til et trygt lekemiljø for barnet ditt.


Bygget vårt er tilrettelagt for lek, aktivitet og hvile

I Gnist Skogstunet er alt utformet og tilrettelagt med én hensikt; å gi barnet ditt det aller beste barnehagetilbudet. Våre avdelinger har lyse og luftige rom som innbyr til lek og aktivitet, og som gir barnet ditt mulighet til å utfolde seg fysisk, kreativt, språklig og sosialt. 

Barnehagen vår har flere store fellesområder, blant annet en storsal som vi bruker til samlinger, gymnastikk og aktiviteter som krever mye plass. Vi skiller avdelingene våre fra hverandre ved å benytte ulike farger på hver avdeling. Disse fargene går igjen på mye av interiøret, slik at barna enkelt kjenner seg igjen, og føler tilhørighet til avdelingen din. Hver avdeling har et eget allrom og to grupperom som vi bruker på ulike måter. Vi har også soveplasser både inne og ute for de minste, og rolige områder hvor de eldre barna kan hvile seg. På denne måten sørger vi for en god balanse mellom aktivitet, søvn og hvile. I Gnist Barnehager lager og serverer vi alle måltider, slik at du slipper å sende med matpakke til barnet ditt. Samlet gir dagens måltider et sunt og variert kosthold, med mye frukt og grønt. 


Mindre grupper gir trygge rammer for lek og aktivitet

I Gnist Skogstunet, som hos alle andre Gnist Barnehager, er vår viktigste oppgave å sørge for at barnet ditt føler seg trygg. Denne trygghetsfølelsen skaper vi gjennom å være der barnet er, delta i lek og gi det opplevelsen av å bli sett og hørt. Gjennom å dele avdelingene i mindre barnegrupper, sørger vi for at hvert barn har tett voksenkontakt og god oppfølging gjennom dagen. I disse gruppene tilrettelegger vi aktiviteter og tilpasser innholdet etter barnas alder og utviklingsnivå. Barnet ditt vil få mye oppmerksomhet, stor grad av medvirkning og læring, og ikke minst mange gode venner.


Et barnehagemiljø med fokus på trygghet, tillit, respekt og toleranse

I Gnist Skogstunet har vi stort fokus på voksenrollen. Vi forsøker å være gode rollemodeller, og er opptatt av å skape et barnehagemiljø med fokus på trygghet, tillit, respekt og toleranse. Hos oss vil barnet ditt bli møtt av kompetente, engasjerte og kreative voksne, som sørger for en trygg og lekende hverdag. Vi er alltid der barnet er, og gir den støtten og omsorgen det trenger for å utfolde seg. 

Vi legger til rette for at barnet ditt kan lære og utvikle seg gjennom positive erfaringer og opplevelser i samspill med andre barn og voksne. I tillegg skaper vi oversikt og forutsigbarhet hos barnet gjennom pedagogiske verktøy (Dagtavlen), samt mulighet til medvirkning på egne aktiviteter. I Gnist Skogstunet møter vi barna med respekt og ønsker å få frem det beste i hvert enkelt barn. 

Pris: 3 135,- (100%) 
80% plass 2 610,-
60% plass 1 990,-
50% plass 1 670,-
40% plass 1 360,-

30% rabatt på barn nr 2.
50% rabatt på barn nr 3.
Åpent: 6.45-17 
Vi har åpent 12 mnd i året.