Forside_GNIST_Nordstrand.jpg

Velkommen til Gnist Nordstrand i Giske

Barnehagen vår ligger i nærheten av et rolig boligområde og har kort vei til skog, fjære, flotte sandstrender og en akebakke om vinteren. Vi har flere fine skogsområder rundt oss, som vi bruker flittig til både kortere og lengre turmål. I tillegg til vår egen store og varierte lekeplass, har vi flere små lekeplasser i nærområdet som vi også benytter oss av – alle i gåavstand. På turene tar vi med bøtter og spader og drar på oppdagelsestur, enten i fjæra for å utforske og lære om livet i havet, eller i skogen for å samle kongler, stein, grener og andre materialer som er fint å bruke i formingsaktiviteter. Vi har også kort vei til biblioteket. På biblioteket kan vi ha lesestunder, bla i bøker og låne med oss bøker tilbake til barnehagen.

Les mer om Gnist Nordstrand »

Gnist Nordstrand er én av 17 barnehager i Gnist Barnehager. Vi åpnet i 2009. Som alle Gnist Barnehager jobber vi strukturert og systematisk etter Rammeplanen for barnehage, ved siden av å følge vårt eget pedagogiske grunnsyn om at alle barn er forskjellige og unike. Sammen med Rammeplanen fungerer dette grunnsynet som fundamentet for alt vi gjør. Vårt fundament har stor betydning for barnets trygghet, utvikling og trivsel i barnehagen.

Gnist Nordstrand består av fire avdelinger, hvorav Lisagarden og Vellejorda er småbarnsavdelinger (1-2 år) og Borghildryggen og Karlbakken er storbarnsavdelinger (3-5 år). Navnene på avdelingene er tatt fra steder i nærmiljøet vårt.

Et trygt og inspirerende uteområde
I Gnist Nordstrand har vi et fint uteområde, med mange spennende apparater og lekemuligheter tilpasset barn i alle aldre og med alle slags funksjonsnivå. Lekeapparatene gir barna mulighet til å utfolde seg gjennom å klatre, leke i sandkassene, huske, sykle, spille ball, eksperimentere med vann og mye mer. Vi har også gapahuk med mulighet for bål og utendørs matlaging. Rett utenfor porten har vi en flott akebakke som vi bruker mye når snøen kommer.  

Uteområdet vårt er laget med tanke på å stimulere barnets nysgjerrighet og lekelyst, og gi det mulighet til å bryne seg på morsomme og lærerike utfordringer. Alle våre apparater og aktiviteter bidrar til et trygt lekemiljø for barnet ditt.  

Bygget vårt er tilrettelagt for lek, aktivitet og hvile
I Gnist Nordstrand er alt utformet og tilrettelagt med én hensikt; å gi barnet ditt det aller beste barnehagetilbudet. Våre avdelinger har lyse og luftige rom som innbyr til lek og aktivitet, og som gir barnet ditt mulighet til å utfolde seg fysisk, kreativt, språklig og sosialt. 

Hver avdeling består av et fellesrom og flere grupperom. På fellesrommet har vi kjøkken og i tillegg er det fysiske miljøet lagt til rette for flere aktiviteter, som måltid og matlaging, bord aktiviteter, samlinger og liknende. Grupperommene er ulikt innredet på de ulike avdelingene, men brukes til blant annet rollelek, byggelek og formingsaktiviteter. Vi har også soveplasser både inne og ute for de minste, og rolige områder hvor de eldre barna kan hvile seg. På denne måten sørger vi for en god balanse mellom aktivitet, søvn og hvile. I Gnist Barnehager lager og serverer vi alle måltider, slik at du slipper å sende med matpakke til barnet ditt. Samlet gir dagens måltider et sunt og variert kosthold, med mye frukt og grønt. 

Mindre grupper gir trygge rammer for lek og aktivitet
I Gnist Nordstrand, som hos alle andre Gnist Barnehager, er vår viktigste oppgave å sørge for at barnet ditt føler seg trygg. Denne trygghetsfølelsen skaper vi gjennom å være der barnet er, delta i lek og gi det opplevelsen av å bli sett og hørt. Gjennom å dele avdelingene i mindre barnegrupper, sørger vi for at hvert barn har tett voksenkontakt og god oppfølging gjennom dagen. I disse gruppene tilrettelegger vi aktiviteter og tilpasser innholdet etter barnas alder og utviklingsnivå. Barnet ditt vil få mye oppmerksomhet, stor grad av medvirkning og læring, og ikke minst mange gode venner.

Et barnehagemiljø med fokus på trygghet, tillit, respekt og toleranse
I Gnist Nordstrand har vi stort fokus på voksenrollen. Vi forsøker å være gode rollemodeller, og er opptatt av å skape et barnehagemiljø med fokus på trygghet, tillit, respekt og toleranse. Hos oss vil barnet ditt bli møtt av kompetente, engasjerte og kreative voksne, som sørger for en trygg og lekende hverdag. Vi er alltid der barnet er, og gir den støtten og omsorgen det trenger for å utfolde seg. 

Vi legger til rette for at barnet ditt kan lære og utvikle seg gjennom positive erfaringer og opplevelser i samspill med andre barn og voksne. I tillegg skaper vi oversikt og forutsigbarhet hos barnet gjennom pedagogiske verktøy (Dagtavlen), samt mulighet til medvirkning på egne aktiviteter. I Gnist Nordstrand møter vi barna med respekt og ønsker å få frem det beste i hvert enkelt barn.

Pris: 3 040,- (100%) 
80% plass 2 540,-
60% plass 1 930,-
50% plass 1 620,-
40% plass 1 320,-

30% rabatt på barn nr 2.
50% rabatt på barn nr 3.
Åpent: 6.45-17 
Vi har åpent 12 mnd i året.