Forside_GNIST_Sætra_195A3230.jpg

Velkommen til Gnist Sætra

Barnehagen vår ligger idyllisk til på naturskjønne Valderøya. Vi har de beste forutsetningene for turer og utflukter, og legger vekt på et aktivt uteliv. Hos oss får barna nærhet til naturen og får oppleve hav, strand, fjell og skog. Like i nærheten av barnehagen vår ligger magiske Mørke- og Lyseskogen, to flotte naturområder som ofte blir brukt som barnas lekearena. Her går barna i ulendt terreng, og får naturopplevelser som innbyr til lek og aktiviteter. Samtidig får de utfordringer og erfaringer som gir læring og mestringsfølelse.

Les mer om Gnist Sætra »

Gnist Sætra er én av 17 barnehager i Gnist Barnehager. Vi åpnet i 2005. Som alle Gnist Barnehager jobber vi strukturert og systematisk etter Rammeplanen for barnehage, ved siden av å følge vårt eget pedagogiske grunnsyn om at alle barn er forskjellige og unike. Sammen med Rammeplanen fungerer dette grunnsynet som fundamentet for alt vi gjør. Vårt fundament har stor betydning for barnets trygghet, utvikling og trivsel i barnehagen.

Gnist Sætra består av fire avdelinger, hvorav Røsslyngen og Blåbærtua er småbarnsavdelinger (1-2 år) og Låvebrua og Steinrøysa er storbarnsavdelinger (3-5 år). Navnene på avdelingene er tatt fra steder i nærmiljøet vårt.

Et trygt og inspirerende uteområde
I Gnist Sætra har vi et fint og oversiktlig uteområde, med mange spennende apparater og lekemuligheter tilpasset barn i alle aldre og med alle slags funksjonsnivå. Vi har også en egen hytte på uteområdet med bord, stoler og myke puter. Her kan vi leke og gjøre ulike aktiviteter i rolige omgivelser. 

Uteområdet vårt er laget med tanke på å stimulere barnets nysgjerrighet og lekelyst, og gi det mulighet til å bryne seg på morsomme og lærerike utfordringer. Alle våre apparater og aktiviteter bidrar til et trygt lekemiljø for barnet ditt.

Bygget vårt er tilrettelagt for lek, aktivitet og hvile
I Gnist Sætra er alt utformet og tilrettelagt med én hensikt; å gi barnet ditt det aller beste barnehagetilbudet. Våre avdelinger har lyse og luftige rom som innbyr til lek og aktivitet, og som gir barnet ditt mulighet til å utfolde seg fysisk, kreativt, språklig og sosialt. 

Vi har et flott allrom i midten av bygget. Rommet innbyr til sosialt samspill på tvers av avdelingene, og gir lekelyst og mulighet til å utfolde seg. Her har vi samlinger, spiser sammen og gjør ulike bord-aktiviteter. Vi har flere grupperom som brukes til ulike aktiviteter i større og mindre barnegrupper. Vi har også soveplasser både inne og ute for de minste, og rolige områder hvor de eldre barna kan hvile seg. På denne måten sørger vi for en god balanse mellom aktivitet, søvn og hvile. I Gnist Barnehager lager og serverer vi alle måltider, slik at du slipper å sende med matpakke til barnet ditt. Samlet gir dagens måltider et sunt og variert kosthold, med mye frukt og grønt. 

Mindre grupper gir trygge rammer for lek og aktivitet
I Gnist Sætra, som hos alle andre Gnist Barnehager, er vår viktigste oppgave å sørge for at barnet ditt føler seg trygg. Denne trygghetsfølelsen skaper vi gjennom å være der barnet er, delta i lek og gi det opplevelsen av å bli sett og hørt. Gjennom å dele avdelingene i mindre barnegrupper, sørger vi for at hvert barn har tett voksenkontakt og god oppfølging gjennom dagen. I disse gruppene tilrettelegger vi aktiviteter og tilpasser innholdet etter barnas alder og utviklingsnivå. Barnet ditt vil få mye oppmerksomhet, stor grad av medvirkning og læring, og ikke minst mange gode venner.

Et barnehagemiljø med fokus på trygghet, tillit, respekt og toleranse
I Gnist Sætra har vi stort fokus på voksenrollen. Vi forsøker å være gode rollemodeller, og er opptatt av å skape et barnehagemiljø med fokus på trygghet, tillit, respekt og toleranse. Hos oss vil barnet ditt bli møtt av kompetente, engasjerte og kreative voksne, som sørger for en trygg og lekende hverdag. Vi er alltid der barnet er, og gir den støtten og omsorgen det trenger for å utfolde seg. 

Vi legger til rette for at barnet ditt kan lære og utvikle seg gjennom positive erfaringer og opplevelser i samspill med andre barn og voksne. I tillegg skaper vi oversikt og forutsigbarhet hos barnet gjennom pedagogiske verktøy (Dagtavlen), samt mulighet til medvirkning på egne aktiviteter. I Gnist Sætra møter vi barna med respekt og ønsker å få frem det beste i hvert enkelt barn. 

Pris: 3 040,- (100%) 
80% plass 2 540,-
60% plass 1 930,-
50% plass 1 620,-
40% plass 1 320,-

30% rabatt på barn nr 2.
50% rabatt på barn nr 3.
Åpent: 6.45-17 
Vi har åpent 12 mnd i året.