Hoved_HusbyaÌŠsen_web.jpg

Velkommen til Gnist Husbyåsen i Stjørdal

Vi tilbyr en trygg og moderne barnehage i spennende omgivelser, med flott natur i umiddelbar nærhet. Vi er så heldige å ha Stjørdals bymark som bakgård, noe som gir fri tilgang til alt skogen har å by på gjennom årets fire årstider. Her kan vi samle vakre høstløv, se på planter som spirer om våren, og plukke bær og kongler til kongledyr. Vi kan også bli kjent med lokale fugler, insekter og smådyr som ekorn og rev, og være detektiver som ser på dyrespor for å finne ut hvem som har vært på ferde. I tillegg har vi svært kort vei til den nye kunstgressbanen, noe som skaper enda flere muligheter til utfoldelse, lek og læring i et spennende miljø.

Les mer om Gnist Husbyåsen »

Gnist Husbyåsen er én av 17 barnehager i Gnist Barnehager. Vi åpnet i august 2015. Som alle Gnist Barnehager jobber vi strukturert og systematisk etter Rammeplanen for barnehage, ved siden av å følge vårt eget pedagogiske grunnsyn om at alle barn er forskjellige og unike. Sammen med Rammeplanen fungerer dette grunnsynet som fundamentet for alt vi gjør. Vårt fundament har stor betydning for barnets trygghet, utvikling og trivsel i barnehagen. Vi ønsker å komme i kontakt med foreldre som vil bli mer kjent med barnehagen og planlegger også med barseltreff for de som ønsker det. I mellomtiden kan barnehageleder kontaktes for spørsmål og avklaringer.

Gnist Husbyåsen består av fem avdelinger, hvorav Husåsen, Møssjøen og Hessjøen er småbarnsavdelinger for barn i alderen 1-2 år og Bjørdalen og Koksåsen er storbarnsavdelinger for barn i alderen 3-5 år.

Et trygt og inspirerende uteområde
I Gnist Husbyåsen har vi et stort og spennende uteområde, med mange lekeapparater og lekemuligheter tilpasset barn i alle aldre og med alle slags funksjonsnivå. Området er tilrettelagt slik at alle barn føler seg trygge, og få mulighet til å utvikle seg. Uteområdet har ulike nivåer, og er både flatt og kupert, samt tilrettelagt for å stimulere barnets nysgjerrighet og lekelyst. Her kan barna sykle, løpe, balansere og utfordre seg selv, og leke sammen med andre barn og voksne. 

Bygget vårt er tilrettelagt for lek, aktivitet og hvile
I Gnist Husbyåsen er alt utformet og tilrettelagt med én hensikt; å gi barnet ditt det aller beste barnehagetilbudet. Våre avdelinger har lyse og luftige rom som innbyr til lek og aktivitet, og gir barnet ditt mulighet til å utfolde seg fysisk, kreativt, språklig og sosialt. 

Hver avdeling i barnehagen har flere rom som kan benyttes til lek og aktiviteter. Dette gir fine rammer for god lek i mindre grupper med barn. Det er mange glassvegger i lokalene våre, noe som gir oss mulighet til å observere denne gode leken, uten å avbryte eller påvirke den. Avdelingene har også store, fine vinduer med flott utsikt mot fjord og fjell. Fellesområdene er store og tilrettelagt for lek, kreativitet og interaktive samlingsstunder. Vi har en stor sal, Storskarven, som kan brukes til lek som krever ekstra stor plass, for eksempel musikk og teater.

Vi har også soveplasser både inne og ute for de minste, og rolige områder hvor de eldre barna kan hvile seg. På denne måten sørger vi for en god balanse mellom aktivitet, søvn og hvile. I Gnist Barnehager lager og serverer vi alle måltider, slik at du slipper å sende med matpakke til barnet ditt. Samlet skal dagens måltider gi et sunt og variert kosthold, med mye frukt og grønt.

Mindre grupper gir trygge rammer for lek og aktivitet
I Gnist Husbyåsen, som hos alle andre Gnist Barnehager, er vår viktigste oppgave å sørge for at barnet ditt føler seg trygg. Denne trygghetsfølelsen skaper vi gjennom å være der barnet er, delta i lek og gi det opplevelsen av å bli sett og hørt. Gjennom å dele avdelingene i mindre barnegrupper, sørger vi for at hvert barn har tett voksenkontakt og god oppfølging gjennom dagen. I disse gruppene tilrettelegger vi aktiviteter og tilpasser innholdet etter barnas alder og utviklingsnivå. Barnet ditt vil få mye oppmerksomhet, stor grad av medvirkning og læring, og ikke minst mange gode venner. 

Et barnehagemiljø med fokus på trygghet, tillit, respekt og toleranse
I Gnist Husbyåsen har vi stort fokus på voksenrollen. Vi forsøker å være gode rollemodeller, og er opptatt av å skape et barnehagemiljø med fokus på trygghet, tillit, respekt og toleranse. Hos oss vil barnet ditt bli møtt av kompetente, engasjerte og kreative voksne, som sørger for en trygg og lekende hverdag. Vi er alltid der barnet er, og gir den støtten og omsorgen det trenger for å utfolde seg. 

Vi legger til rette for at barnet ditt kan lære og utvikle seg gjennom positive erfaringer og opplevelser i samspill med andre barn og voksne. I tillegg skaper vi oversikt og forutsigbarhet hos barnet gjennom pedagogiske verktøy (Dagtavlen), samt mulighet til medvirkning på egne aktiviteter. I Gnist Husbyåsen skal vi møte vi barna med respekt og ønsker å få frem det beste i hvert enkelt barn. 

Pris: 2990,- (100%) 
80% plass 2 500,-
60% plass 1 900,-
50% plass 1 600,-
40% plass 1 300,-

30% rabatt på barn nr 2.
50% rabatt på barn nr 3.
Åpningstid: 6.45-17.00 
Åpningstid: 6.45-17