Hoved_HusbyaÌŠsen_web.jpg

Sang og musikk for trygghet, glede og utvikling!

Velkommen til Gnist Husbyåsen i Stjørdal! Gnist Husbyåsen er en syngende barnehage. Dette er vårt satsingsområde og sangen vil stå sentralt for å skape en aktiv hverdag med trygge rammer og økt fellesskap. Vi skal la barnet uttrykke seg gjennom sangens språk med lyd, rytme og bevegelse. Ved bruk av sang og musikk i hverdagssituasjoner, styrker vi barnets språk og sosiale trygghet.

Les mer om Gnist Husbyåsen »

Alle deltar. Liten som stor. Sangen binder oss tettere sammen og gir barna rom til å utfolde seg. På den måten skaper sang og musikk trygghet, glede og utvikling.

Vi bruker sang i lek og i overgangssituasjoner som for eksempel ved påkledning, når vi er på tur eller på stellebordet. Sangen tilfører hverdagssituasjoner glede og læring. Vi bruker sang som en sentral del av tilvenningen da det er et verktøy for å skape tillit og samspill mellom barna og de voksne, og barna imellom. Vi vil holde konserter for foreldre og har et ønske om å spre sang og glede til lokalsamfunnet vi er en del av.

IMG_3153_husfotograf_0620_GUL.jpg


Gnist Husbyåsen er én av 17 barnehager i Gnist Barnehager. Vi åpnet i august 2015. Som alle Gnist Barnehager jobber vi strukturert og systematisk etter Rammeplanen for barnehage, ved siden av å følge vårt eget pedagogiske grunnsyn om at alle barn er forskjellige og unike. Sammen med Rammeplanen fungerer dette grunnsynet som fundamentet for alt vi gjør. Vårt fundament har stor betydning for barnets trygghet, utvikling og trivsel i barnehagen. Vi ønsker å komme i kontakt med foreldre som vil bli mer kjent med barnehagen og planlegger også med barseltreff for de som ønsker det. I mellomtiden kan barnehageleder kontaktes for spørsmål og avklaringer.


Gnist Husbyåsen består av fem avdelinger, hvorav Møssjøen og Hessjøen er småbarnsavdelinger for barn i alderen 1-2 år, og Husåsen, Bjørdalen og Koksåsen er storbarnsavdelinger for barn i alderen 3-5 år.

Gnist Husbyåsen innehar de kvalitetene vi i Gnist Barnehager synes er viktige for at barn skal trives. Barn som har det bra vil utvikle seg, lære og mestre. Alle barn er forskjellig og unike, og vår grunntanke er at barn skal få utvikle seg optimalt etter egne forutsetninger. I sin vei mot selvstendighet skal barn møte voksne som støtter og legger til rette for læring.


Et trygt og inspirerende uteområde

I Gnist Husbyåsen har vi et stort og spennende uteområde, med mange lekeapparater og lekemuligheter tilpasset barn i alle aldre og med alle slags funksjonsnivå. Området er tilrettelagt slik at alle barn føler seg trygge, og får mulighet til å utvikle seg. 

Uteområdet vårt er utarbeidet med tanke på å stimulere barnets nysgjerrighet, lekelyst og utforskertrang. Det gir mulighet til utfordring, samhandling og læring i et trygt og godt lekemiljø.

Les om hvordan søke plass


Bygget vårt er tilrettelagt for lek, aktivitet og hvile

I Gnist Husbyåsen er alt utformet og tilrettelagt med én hensikt; å gi barnet ditt det aller beste barnehagetilbudet. Våre avdelinger har lyse og luftige rom som innbyr til lek og aktivitet, og gir barnet ditt mulighet til å utfolde seg fysisk, kreativt, språklig og sosialt. 

Hver avdeling i barnehagen har flere rom som kan benyttes til lek og aktiviteter. Dette skaper gode rammer for lek i mindre grupper. Det er mange glassvegger i lokalene våre, noe som gir oss mulighet til å observere denne gode leken uten å avbryte eller påvirke den. Avdelingene har også store vinduer med flott utsikt over fjord og fjell. Fellesområdene er store og tilrettelagt for lek, kreativitet og interaktive samlingsstunder. Vi har en stor sal, Storskarven, som kan brukes til lek som krever ekstra stor plass, for eksempel musikk og teater.

Vi har også soveplasser inne og ute for de minste, og rolige områder hvor de eldre barna kan hvile seg. På denne måten sørger vi for en god balanse mellom aktivitet, søvn og hvile. I Gnist Barnehager lager og serverer vi alle måltider, slik at du slipper å sende med matpakke til barnet ditt. Samlet skal dagens måltider gi et sunt og variert kosthold, med mye frukt og grønt.

Mindre grupper gir trygge rammer for lek og aktivitet
I Gnist Husbyåsen, som hos alle andre Gnist Barnehager, er vår viktigste oppgave å sørge for at barnet ditt føler seg trygg. Denne trygghetsfølelsen skaper vi gjennom å være der barnet er, delta i leken og gi barnet opplevelsen av å bli sett og hørt. Gjennom å dele avdelingene inn i mindre barnegrupper, sørger vi for at hvert barn har tett voksenkontakt og god oppfølging gjennom dagen. I disse gruppene tilrettelegger vi aktiviteter og tilpasser innholdet etter barnas alder og utviklingsnivå. Barnet ditt vil få mye oppmerksomhet, stor grad av medvirkning og læring, og ikke minst gode venner.


Et barnehagemiljø med fokus på trygghet, tillit, respekt og toleranse
I Gnist Husbyåsen har vi stort fokus på voksenrollen. Vi skal være gode rollemodeller, og er opptatt av å skape et barnehagemiljø med fokus på trygghet, tillit, respekt og toleranse. Hos oss vil barnet ditt bli møtt av kompetente, engasjerte og kreative voksne, som sørger for en trygg og lekende hverdag. Vi er alltid der barnet er, og gir den støtten og omsorgen det trenger for å utfolde seg. 

Vi legger til rette for at barnet ditt kan lære og utvikle seg gjennom positive erfaringer og opplevelser i samspill med andre barn og voksne. I tillegg skaper vi oversikt og forutsigbarhet hos barnet gjennom pedagogiske verktøy (Dagtavlen), samt mulighet til medvirkning på egne aktiviteter. I Gnist Husbyåsen skal vi møte vi barna med respekt og ønsker å få frem det beste i hvert enkelt barn. 

Søk plass hos Gnist Husbyåsen.

Pris: 3 230,- (100%) 
80% plass 2 690,-
60% plass 2 040,-
50% plass 1 720,-
40% plass 1 400,-

30% rabatt på barn nr 2.
50% rabatt på barn nr 3.
Åpningstid: 6.45-17.00 
Åpningstid: 6.45-17