Forside_GNIST_Brennan_195A7493.jpg

Velkommen til Gnist Tiller

Gnist Tiller åpnet 14 august 2017. Barnehagen er etablert sentralt i Trondheim, midt i et spennende område i utvikling. Her kommer det nye, moderne boliger med nærhet til både by og natur. Med korte avstander, god offentlig kommunikasjon, og parkanlegg til glede og rekreasjon, vil området være et godt sted for barnefamilier i årene fremover. Gnist Tiller er en fantastisk flott barnehage, som er trygg og inspirerende for de små. Her vil barna kunne ha de beste forutsetninger for omsorg, lek og læring i trygge omgivelser.

Les mer om Gnist Tiller »


Gnist Tiller er én av 17 barnehager i Gnist Barnehager. Barnehagen åpnet i august 2017. Som alle Gnist Barnehager jobber vi strukturert og systematisk etter Rammeplanen for barnehage, ved siden av å følge vårt eget pedagogiske grunnsyn om at alle barn er forskjellige og unike. Sammen med Rammeplanen fungerer dette grunnsynet som fundamentet for alt vi gjør. Vårt fundament har stor betydning for barnets trygghet, utvikling og trivsel i barnehagen.


Gnist Tiller består av fire avdelinger, hvorav Sanda og Teigen er småbarnsavdelinger (1-2 år) og Bakkan, Trøan og Kringla er storbarnsavdelinger (3-5 år).


Gnist Tiller innehar de kvalitetene vi i Gnist Barnehager synes er viktige for at barn skal trives. Barn som har det bra vil utvikle seg, lære og mestre. Alle barn er forskjellig og unike, og vår grunntanke er at barn skal få utvikle seg optimalt etter egne forutsetninger. I sin vei mot selvstendighet skal barn møte voksne som støtter og legger til rette for læring.


Et trygt og inspirerende uteområde.
 
Uteområdet vårt er utarbeidet med tanke på å stimulere barnets nysgjerrighet, lekelyst og utforskertrang. Det gir mulighet til utfordring, samhandling og læring i et trygt og godt lekemiljø.

Bygget vårt er tilrettelagt for lek, aktivitet og hvile I Gnist Tiller er alt utformet og tilrettelagt med én hensikt; å gi barnet ditt det aller beste barnehagetilbudet. Våre avdelinger har lyse og luftige rom som innbyr til lek og aktivitet, og som gir barnet ditt mulighet til å utfolde seg fysisk, kreativt, språklig og sosialt. Våre avdelinger er oppkalt etter lokale stedsnavn. Fellesområdene våre er romslige og fine, og vi kan med enkle grep tilpasse rommene etter barnas behov og aktivitet. Barna har store lekeplasser og mange lekeområder og kan leke på tvers av avdelingene i både større og mindre grupper. Alle avdelingene har et stort allrom, og to grupperom som blir brukt på ulike måter ut fra barnas interesser og behov. Vi har også soveplasser både inne og ute for de minste, og rolige områder hvor de eldre barna kan hvile seg. På denne måten sørger vi for en god balanse mellom aktivitet, søvn og hvile. I Gnist Barnehager lager og serverer vi alle måltider, slik at du slipper å sende med matpakke til barnet ditt. Samlet gir dagens måltider et sunt og variert kosthold, med mye frukt og grønt.

Les om hvordan søke plass

Mindre barnegrupper gir trygge rammer for lek og aktivitet
I Gnist Tiller, som hos alle andre Gnist Barnehager, er vår viktigste oppgave å sørge for at barnet ditt føler seg trygg. Denne trygghetsfølelsen skaper vi gjennom å være der barnet er, delta i lek og gi det opplevelsen av å bli sett og hørt. Gjennom å dele avdelingene i mindre barnegrupper, sørger vi for at hvert barn har tett voksenkontakt og god oppfølging gjennom dagen. I disse gruppene tilrettelegger vi aktiviteter og tilpasser innholdet etter barnas alder og utviklingsnivå. Barnet ditt vil få mye oppmerksomhet, stor grad av medvirkning og læring, og ikke minst mange gode venner. 


Et barnehagemiljø med fokus på trygghet, tillit, respekt og toleranse

I Gnist Tiller har vi stort fokus på voksenrollen. Vi forsøker å være gode rollemodeller, og er opptatt av å skape et barnehagemiljø med fokus på trygghet, tillit, respekt og toleranse. Hos oss vil barnet ditt bli møtt av kompetente, engasjerte og kreative voksne, som sørger for en trygg og lekende hverdag. Vi er alltid der barnet er, og gir den støtten og omsorgen det trenger for å utfolde seg.  Vi legger til rette for at barnet ditt kan lære og utvikle seg gjennom positive erfaringer og opplevelser i samspill med andre barn og voksne. I tillegg skaper vi oversikt og forutsigbarhet hos barnet gjennom pedagogiske verktøy (Dagtavlen), samt mulighet til medvirkning på egne aktiviteter. I Gnist Tiller møter vi barna med respekt og ønsker å få frem det beste i hvert enkelt barn.


Gnist Tiller deltar i folkehelseprosjektet "liten og ny i barnehagen".
I den forbindelse prøver vi ut en modell for tilvenning der foreldrene til de minste barna er sammen med barnet i barnehagen i 5 dager ved oppstart i barnehagen. Vi vil også invitere foreldre og barn til å besøke barnehagen en time en gang i uken etter tildelt plass. Prosjektet evalueres av RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge).

Les mer om prosjektet her: Liten og ny i Gnist Tiller

Søk plass hos Gnist Tiller.

Pris: 3 230,- (100%) 
80% plass 2 690,-
60% plass 2 040,-
50% plass 1 720,-
40% plass 1 400,-

30% rabatt på barn nr 2.
50% rabatt på barn nr 3.
Åpent: 6.45-17 
Vi har åpent 12 mnd i året.