Forside_GNIST_Trøa_195A7030.jpg

Velkommen til Gnist Trøa i Trondheim

Gnist Trøa ligger i et nyetablert boområde med marka rett utenfor porten, og skogen og Lundåsen som nærmeste naboer. Her er vi ofte sammen med barna og opplever og utforsker naturen. Vi setter opp lavvo og bålplass, har samlingsstunder, griller og har aktiviteter sammen. Med så flott beliggenhet har vi gangavstand til det vi måtte ønske oss av skog og mark, og vi bruker naturen som barnas lekeplass. I tillegg til vårt eget uteområde har vi også kort vei til flere lekeplasser i nærområdet, som vi benytter oss av. Rett bak barnehagen har vi en ny, stor fotballbane som barna har glede av. Dersom vi ønsker lengre turer, tar vi bussen til hovedbiblioteket, Ringvefjæra, Marinen eller Vitenskapsmuseet. Hos oss vil barnet ditt få mange fine turopplevelser og en variert og lærerik barnehagehverdag.

Les mer om Gnist Trøa »

Gnist Trøa er én av 17 barnehager i Gnist Barnehager. Vi åpnet dørene i 2011. Som alle Gnist Barnehager jobber vi strukturert og systematisk etter Rammeplanen for barnehage, ved siden av å følge vårt eget pedagogiske grunnsyn om at alle barn er forskjellige og unike. Sammen med Rammeplanen fungerer dette grunnsynet som fundamentet for alt vi gjør. Vårt fundament har stor betydning for barnets trygghet, utvikling og trivsel i barnehagen. 

Gnist Trøa består av fire avdelinger, hvorav Haregropa og Fugleskogen er småbarnsavdelinger (1-2 år) og Hestehagen og Revehiet er storbarnsavdelinger (3-5 år). 

Et trygt og inspirerende uteområde
I Gnist Trøa har vi et fint uteområde, med mange spennende apparater og lekemuligheter tilpasset barn i alle aldre og med alle slags funksjonsnivå. Vi har ulike lekeapparater, lekestativer, sykkelstier, sandkasser og bålplass, alt tilrettelagt for barn i vekst og utvikling.

Uteområdet vårt er laget med tanke på å stimulere barnets nysgjerrighet og lekelyst, og gi det mulighet til å bryne seg på morsomme og lærerike utfordringer. Alle våre apparater og aktiviteter bidrar til et trygt lekemiljø for barnet ditt. 

Bygget vårt er tilrettelagt for lek, aktivitet og hvile
I Gnist Trøa er alt utformet og tilrettelagt med én hensikt; å gi barnet ditt det aller beste barnehagetilbudet. Våre avdelinger har lyse og luftige rom som innbyr til lek og aktivitet, og som gir barnet ditt mulighet til å utfolde seg fysisk, kreativt, språklig og sosialt.

Lokalene våre er trivelige og inspirerende med store vinduer og utsikt til uteområdet. Hver avdeling har sin egen fargekode på vegger og utstyr. Dette gjør barna lettere kan orientere seg, og samtidig få en følelse av tilhørighet til sin egen avdeling. Våre fellesområder og grupperom er romslige og oversiktlige, tilrettelagt for lek og ulike aktiviteter. I Gnist Barnehager lager og serverer vi alle måltider, slik at du slipper å sende med matpakke til barnet ditt. Samlet gir dagens måltider et sunt og variert kosthold, med mye frukt og grønt.

Mindre grupper gir trygge rammer for lek og aktivitet
I Gnist Trøa, som hos alle andre Gnist Barnehager, er vår viktigste oppgave å sørge for at barnet ditt føler seg trygg. Denne trygghetsfølelsen skaper vi gjennom å være der barnet er, delta i lek og gi det opplevelsen av å bli sett og hørt. Gjennom å dele avdelingene i mindre barnegrupper, sørger vi for at hvert barn har tett voksenkontakt og god oppfølging gjennom dagen. I disse gruppene tilrettelegger vi aktiviteter og tilpasser innholdet etter barnas alder og utviklingsnivå. Barnet ditt vil få mye oppmerksomhet, stor grad av medvirkning og læring, og ikke minst mange gode venner.

Et barnehagemiljø med fokus på trygghet, tillit, respekt og toleranse
I Gnist Trøa har vi stort fokus på voksenrollen. Vi forsøker å være gode rollemodeller, og er opptatt av å skape et barnehagemiljø med fokus på trygghet, tillit, respekt og toleranse. Hos oss vil barnet ditt bli møtt av kompetente, engasjerte og kreative voksne, som sørger for en trygg og lekende hverdag. Vi er alltid der barnet er, og gir den støtten og omsorgen det trenger for å utfolde seg. 

Vi legger til rette for at barnet ditt kan lære og utvikle seg gjennom positive erfaringer og opplevelser i samspill med andre barn og voksne. I tillegg skaper vi oversikt og forutsigbarhet hos barnet gjennom pedagogiske verktøy (Dagtavlen), samt mulighet til medvirkning på egne aktiviteter. I Gnist Trøa møter vi barna med respekt og ønsker å få frem det beste i hvert enkelt barn.

Pris:  3 040,- (100%) 
80% plass 2 540,-
60% plass 1 930,-
50% plass 1 620,-
40% plass 1 320,-

30% rabatt på barn nr 2.
50% rabatt på barn nr 3.
Åpent:  6.45-17 
Vi har åpent 12 mnd i året.