Toppbilde.jpg

Ledige plasser hos Gnist Bjørkavåg på Sula

I Gnist Bjørkavåg bidrar alle, liten som stor, til å skape magiske øyeblikk. Øyeblikk som gir stolthet og som styrker samholdet oss imellom. Med iver og engasjement bruker vi hverdagen til å forberede oss i fellesskap og glede oss i forventning. Festivaluke, overnattingsturer, barnekor og kunstutstillinger er eksempler på magiske øyeblikk vi har planlagt og gjennomført sammen. Barnehagen vår ligger eventyrlig til ved fjæra i Bjørkavåg, og med varierte skogsområder og Solevågsfjellet som nærmeste nabo. Med en så flott beliggenhet, og tilgang til rikelig med skog, mark og sjø, får barnet ditt et stort lekeområde både innenfor og utenfor barnehagens område. Barnehagen vår har dermed de aller beste forutsetninger for at barnet ditt får oppleve en rekke magiske øyeblikk.

Les mer om Gnist Bjørkavåg »

Gnist Bjørkavåg er én av 17 barnehager i Gnist Barnehager. Vi åpnet i 2006. Som alle Gnist Barnehager jobber vi strukturert og systematisk etter Rammeplanen for barnehage, ved siden av å følge vårt eget pedagogiske grunnsyn om at alle barn er forskjellige og unike. Sammen med Rammeplanen fungerer dette grunnsynet som fundamentet for alt vi gjør. Vårt fundament har stor betydning for barnets trygghet, utvikling og trivsel i barnehagen.

Gnist Bjørkavåg består av seks avdelinger, hvorav Lillevågen, Røysungen, og Kjerringåkeren er småbarnsavdelinger (1-2 år) og Makrellberget, Stinabekken og Syvergarden er storbarnsavdelinger (3-5 år). Navnene på avdelingene er tatt fra steder i nærmiljøet vårt. 

Gnist Bjøkavåg innehar de kvalitetene vi i Gnist Barnehager synes er viktige for at barn skal trives. Barn som har det bra vil utvikle seg, lære og mestre. Alle barn er forskjellig og unike, og vår grunntanke er at barn skal få utvikle seg optimalt etter egne forutsetninger. I sin vei mot selvstendighet skal barn møte voksne som støtter og legger til rette for læring.Et trygt og inspirerende uteområde
I Gnist Bjørkavåg har vi et stort og grønt uteområde, med mange spennende apparater og lekemuligheter tilpasset barn i alle aldre og med alle slags funksjonsnivå. Området er kupert med flere nivåer, og gir barna fine motoriske utfordringer. Om vinteren bruker vi bakkene til ski- og akeleker. Uteområdet vårt er laget med tanke på å stimulere barnets nysgjerrighet og lekelyst, og gi det mulighet til å bryne seg på morsomme og lærerike utfordringer. Alle våre apparater og aktiviteter bidrar til et trygt lekemiljø for barnet ditt. Makrellskogen, et lite skogområde «vegg i vegg» med barnehagens eget uteområde, benyttes mye av småbarnsavdelingene. Her kan også de minste barna leke og utforske livet i skogen.

Uteområdet vårt er utarbeidet med tanke på å stimulere barnets nysgjerrighet, lekelyst og utforskertrang. Det gir mulighet til utfordring, samhandling og læring i et trygt og godt lekemiljø.

gnist_barnehager_bjrkavag_tonemolnes_2019_TMO9538.jpgBygget vårt er tilrettelagt for lek, aktivitet og hvile
I Gnist Bjørkavåg er alt utformet og tilrettelagt med én hensikt; å gi barnet ditt det aller beste barnehagetilbudet. Våre avdelinger har lyse og luftige rom som innbyr til lek og aktivitet, og som gir barnet ditt mulighet til å utfolde seg fysisk, kreativt, språklig og sosialt. Det er mange glassvegger i lokalene våre, noe som gir oss mulighet til å observere uten å ødelegge for god lek. Avdelingene har også store, fine vinduer med flott utsikt mot fjord og fjell. Fellesområdene er store og tilrettelagt for lek, kreativitet og interaktive samlingsstunder. Vi har også soveplasser både inne og ute for de minste, og rolige områder hvor de eldre barna kan hvile seg. På denne måten sørger vi for en god balanse mellom aktivitet, søvn og hvile. I Gnist Barnehager lager og serverer vi alle måltider, slik at du slipper å sende med matpakke til barnet ditt. Samlet gir dagens måltider et sunt og variert kosthold, med mye frukt og grønt.


Les om hvordan søke plass

gnist_barnehager_bjrkavag_tonemolnes_2019_TMO0216.jpg


Mindre grupper gir trygge rammer for lek og aktivitet
I Gnist Bjørkavåg, som hos alle andre Gnist Barnehager, er vår viktigste oppgave å sørge for at barnet ditt føler seg trygg. Denne trygghetsfølelsen skaper vi gjennom å være der barnet er, delta i lek og gi det opplevelsen av å bli sett og hørt. Gjennom å dele avdelingene i mindre barnegrupper, sørger vi for at hvert barn har tett voksenkontakt og god oppfølging gjennom dagen. I disse gruppene tilrettelegger vi aktiviteter og tilpasser innholdet etter barnas alder og utviklingsnivå. Barnet ditt vil få mye oppmerksomhet, stor grad av medvirkning og læring, og ikke minst mange gode venner.

gnist_barnehager_bjrkavag_tonemolnes_2019_TMO8596.jpg


Et barnehagemiljø med fokus på trygghet, tillit, respekt og toleranse
I Gnist Bjørkavåg har vi stort fokus på voksenrollen. Vi forsøker å være gode rollemodeller, og er opptatt av å skape et barnehagemiljø med fokus på trygghet, tillit, respekt og toleranse. Hos oss vil barnet ditt bli møtt av kompetente, engasjerte og kreative voksne, som sørger for en trygg og lekende hverdag. Vi er alltid der barnet er, og gir den støtten og omsorgen det trenger for å utfolde seg. Vi legger til rette for at barnet ditt kan lære og utvikle seg gjennom positive erfaringer og opplevelser i samspill med andre barn og voksne. I tillegg skaper vi oversikt og forutsigbarhet hos barnet gjennom pedagogiske verktøy (Dagtavlen), samt mulighet til medvirkning på egne aktiviteter. I Gnist Bjørkavåg møter vi barna med respekt og ønsker å få frem det beste i hvert enkelt barn.


gnist_barnehager_bjrkavag_tonemolnes_2019_TMO0205.jpg

Søk plass hos Gnist Bjørkavåg.

Pris: 3 315,- (100%) 
80% plass 2 760,-
60% plass 2 090,-
50% plass 1 760,-
40% plass 1 430,-

30% rabatt på barn nr 2.
50% rabatt på barn nr 3.
Åpent: 6.45-17 
Vi har åpent 12 mnd i året.