Gnist_Brennan_195A4036_fotoKristinStoylen.jpg

Ny barnehage i Sandvika, åpner 9. august 2021

Velkommen til Gnist Bjørnegårdsvingen! Barnehagen ligger idyllisk til ved Sandvikselva, få minutters gange fra Sandvika sentrum. Barnehagen vil bestå av fire avdelinger, to småbarnsavdelinger og to storbarnsavdlinger, med plass til i overkant av 100 barn.
Barnehagen ligger sentralt, men har også kort vei til Vestmarka med flotte turomgivelser.

Les mer om Gnist Bjørnegårdsvingen »


Gnist Bjørnegårdsvingen er én av 17 barnehager i Gnist Barnehager. Barnehagen er en del av OBOS-prosjektet, og åpner i august 2021. Som alle Gnist Barnehager jobber vi strukturert og systematisk etter Rammeplanen for barnehage, ved siden av å følge vårt eget pedagogiske grunnsyn om at alle barn er forskjellige og unike. Sammen med Rammeplanen fungerer dette grunnsynet som fundamentet for alt vi gjør. Vårt fundament har stor betydning for barnets trygghet, utvikling og trivsel i barnehagen. 


Gnist Bjørnegårdsvingen består av fire avdelinger, hvorav Kjørbo og Løkke er småbarnsavdelinger (1-2 år) og Bjørnegård og Kadetten er storbarnsavdelinger (3-5 år). Navnene på avdelingene er basert på gårdsbrukene som dannet den første bosettingen i Sandvika og steder i nærområdet.


Gnist Bjørnegårdsvingen innehar de kvalitetene vi i Gnist Barnehager synes er viktige for at barn skal trives. Barn som har det bra vil utvikle seg, lære og mestre. Alle barn er forskjellig og unike, og vår grunntanke er at barn skal få utvikle seg optimalt etter egne forutsetninger. I sin vei mot selvstendighet skal barn møte voksne som støtter og legger til rette for læring.


Et trygt og inspirerende uteområde.
Uteområdet vårt er utarbeidet med tanke på å stimulere barnets nysgjerrighet, lekelyst og utforskertrang. Det gir mulighet til utfordring, samhandling og læring i et trygt og godt lekemiljø.

Bygget vårt er tilrettelagt for lek, aktivitet og hvile 
I Gnist Bjørnegårdsvingen er alt utformet og tilrettelagt med én hensikt; å gi barnet ditt det aller beste barnehagetilbudet. I vårt helt nye bygg er våre avdelinger tilpasset for læring, lek og aktivitet, og gir barnet ditt mulighet til å oppleve mestring i et godt tilrettelagt fysisk miljø.

Fellesområdene våre er romslige og fine, og vi kan med enkle grep tilpasse rommene etter barnas behov og aktivitet. Barna har tilgang til store areal, der de kan leke på tvers av avdelingene i både større og mindre grupper. Alle avdelingene har et stort allrom, og to grupperom som blir brukt på ulike måter ut fra barnas interesser og behov. Vi har også soveplasser både inne og ute for de minste, og miljøer som er tilrettelagt for roligere aktiviteter. På denne måten sørger vi for en god balanse mellom aktivitet, søvn og hvile. I Gnist Barnehager lager og serverer vi alle måltider, slik at du slipper å sende med matpakke til barnet ditt. Samlet gir dagens måltider et sunt og variert kosthold, med mye frukt og grønt.


Les om hvordan søke plass

Mindre barnegrupper gir trygge rammer for lek og aktivitet 
I Gnist Bjørnegårdsvingen, som hos alle andre Gnist Barnehager, er vår viktigste oppgave å sørge for at barnet ditt føler seg trygg. Denne trygghetsfølelsen skaper vi gjennom å være der barnet er, delta i lek og gi det opplevelsen av å bli sett og hørt. Gjennom å dele avdelingene i mindre barnegrupper, sørger vi for at hvert barn har tett voksenkontakt og god oppfølging gjennom dagen. I disse gruppene tilrettelegger vi aktiviteter og tilpasser innholdet etter barnas alder og utviklingsnivå. Barnet ditt vil få mye oppmerksomhet, stor grad av medvirkning og læring, og ikke minst mange gode venner. 

Et barnehagemiljø med fokus på trygghet, tillit, respekt og toleranse 
I Gnist Bjørnegårdsvingen har vi stort fokus på voksenrollen. Vi forsøker å være gode rollemodeller, og er opptatt av å skape et barnehagemiljø med fokus på trygghet, tillit, respekt og toleranse. Hos oss vil barnet ditt bli møtt av kompetente, engasjerte og kreative voksne, som sørger for en trygg og lekende hverdag. Vi er alltid der barnet er, og gir den støtten og omsorgen det trenger for å utfolde seg. 

Vi legger til rette for at barnet ditt kan lære og utvikle seg gjennom positive erfaringer og opplevelser i samspill med andre barn og voksne. I tillegg skaper vi oversikt og forutsigbarhet hos barnet gjennom pedagogiske verktøy (Dagtavlen), samt mulighet til medvirkning på egne aktiviteter. I Gnist Bjørnegårdsvingen møter vi barna med respekt og ønsker å få frem det beste i hvert enkelt barn.


Søk plass hos Gnist Bjørnegårdsvingen.

Pris: 3 230,- (100%) 
80% plass 2 690,-
60% plass 2 040,-
50% plass 1 720,-
40% plass 1 400,-

30% rabatt på barn nr 2.
50% rabatt på barn nr 3.
Åpent: 6.45-17 
Vi har åpent 12 mnd i året.