Gnist_Brennan_195A4036_fotoKristinStoylen.jpg

Ledige barnehageplasser hos Gnist Brennan i Oppdal

Velkommen til Gnist Brennan! Hos oss er det viktigste at vi lykkes med å se det enkelte barn gjennom hele dagen. Alle våre prosjekter har dette som utgangspunkt. Vi bruker både gården, skiløypene og naturen til å gi barna mestring og opplevelser som behøves når man vokser opp i Oppdal.

Les mer om Gnist Brennan »

Samarbeidet vi har med Kullbotn gård gir barna unike opp­levelser i samspill med dyr, og er en arena for å utvikle omsorg og empati. Barna kommer tett på årstidene, og får erfaringer med naturen og alt den har å by på. 

Ute dyrker vi grønnsaker, og sår blomsterfrø. Vi følger årstidene og barna deltar i såing, vanning, luking og innhøsting. Barna får delta i aktiviteter rundt gårdsdrift og alt som hører med.

Vi bruker gården ulikt basert på barnas alder og er opptatt av at det skal være progresjon i arbeidet. For skolestarterne har vi snekring og større sløydprosjekt, eller gjenbruk og resirkulering. På vinteren lager vi innimellom til skiløyper utenfor, og vi ­legger til rette for snøleik.

På gården fremmer vi verdier og holdninger for en bærekraftig utvikling – til alle årstider!


____

Gnist Brennan er én av 17 barnehager i Gnist Barnehager. Vi åpnet i 2008. Som alle Gnist Barnehager jobber vi strukturert og systematisk etter Rammeplanen for barnehage, ved siden av å følge vårt eget pedagogiske grunnsyn om at alle barn er forskjellige og unike. Sammen med Rammeplanen fungerer dette grunnsynet som fundamentet for alt vi gjør. Vårt fundament har stor betydning for barnets trygghet, utvikling og trivsel i barnehagen. 

Gnist Brennan består av fire avdelinger, hvorav Selja og Bjørka er småbarnsavdelinger (1-2 år) og Rogna og Furua er storbarnsavdelinger (3-5 år). Navnene på avdelingene er tatt fra naturen rundt oss.

Gnist Brennan innehar de kvalitetene vi i Gnist Barnehager synes er viktige for at barn skal trives. Barn som har det bra vil utvikle seg, lære og mestre. Alle barn er forskjellig og unike, og vår grunntanke er at barn skal få utvikle seg optimalt etter egne forutsetninger. I sin vei mot selvstendighet skal barn møte voksne som støtter og legger til rette for læring.
Et trygt og inspirerende uteområde

I Gnist Brennan har vi et stort og grønt uteområdet, med mange spennende apparater og lekemuligheter tilpasset barn i alle aldre og med alle slags funksjonsnivå. Vi har store gressområder som er tilpasset ballspill, ringleker og andre gruppeaktiviteter. Vi har også en asfaltert sykkelløype som strekker seg rundt hele barnehagen, og opparbeidede lekeområder med mange sandkasser og lekeapparater tilpasset ulike aldersgrupper. Ved gapahuken pleier vi å ha måltider, samlingsstunder, sangkor og mye mer. Gapahuken blir også flittig brukt til rollelek. På uteområdet har vi også et lite skogsområde med fine klatremuligheter og en liten akebakke som barna bruker ivrig når den første snøen kommer.

Uteområdet vårt er utarbeidet med tanke på å stimulere barnets nysgjerrighet, lekelyst og utforskertrang. Det gir mulighet til utfordring, samhandling og læring i et trygt og godt lekemiljø.


Les om hvordan søke plass

Bygget vårt er tilrettelagt for lek, aktivitet og hvile
I Gnist Brennan er alt utformet og tilrettelagt med én hensikt; å gi barnet ditt det aller beste barnehagetilbudet. Våre avdelinger har lyse og luftige rom som innbyr til lek og aktivitet, og som gir barnet ditt mulighet til å utfolde seg fysisk, kreativt, språklig og sosialt. 

Fellesområdene våre er romslige og fine, og vi kan med enkle grep tilpasse rommene etter barnas behov og aktivitet. Barna har store lekeplasser og mange lekeområder og kan leke på tvers av avdelingene i både større og mindre grupper. Alle avdelingene har et stort allrom og to grupperom som blir brukt på ulike måter ut fra barnas interesser og behov. Vi har også soveplasser både inne og ute for de minste, og rolige områder hvor de eldre barna kan hvile seg. På denne måten sørger vi for en god balanse mellom aktivitet, søvn og hvile. I Gnist Barnehager lager og serverer vi alle måltider, slik at du slipper å sende med matpakke til barnet ditt. Samlet gir dagens måltider et sunt og variert kosthold, med mye frukt og grønt.


Mindre barnegrupper gir trygge rammer for lek og aktivitet
I Gnist Brennan, som hos alle andre Gnist Barnehager, er vår viktigste oppgave å sørge for at barnet ditt føler seg trygg. Denne trygghetsfølelsen skaper vi gjennom å være der barnet er, delta i lek og gi det opplevelsen av å bli sett og hørt. Gjennom å dele avdelingene i mindre barnegrupper, sørger vi for at hvert barn har tett voksenkontakt og god oppfølging gjennom dagen. I disse gruppene tilrettelegger vi aktiviteter og tilpasser innholdet etter barnas alder og utviklingsnivå. Barnet ditt vil få mye oppmerksomhet, stor grad av medvirkning og læring, og ikke minst mange gode venner. 


Et barnehagemiljø med fokus på trygghet, tillit, respekt og toleranse
I Gnist Brennan har vi stort fokus på voksenrollen. Vi forsøker å være gode rollemodeller, og er opptatt av å skape et barnehagemiljø med fokus på trygghet, tillit, respekt og toleranse. Hos oss vil barnet ditt bli møtt av kompetente, engasjerte og kreative voksne, som sørger for en trygg og lekende hverdag. Vi er alltid der barnet er, og gir den støtten og omsorgen det trenger for å utfolde seg. 

Vi legger til rette for at barnet ditt kan lære og utvikle seg gjennom positive erfaringer og opplevelser i samspill med andre barn og voksne. I tillegg skaper vi oversikt og forutsigbarhet hos barnet gjennom pedagogiske verktøy (Dagtavlen), samt mulighet til medvirkning på egne aktiviteter. I Gnist Brennan møter vi barna med respekt og ønsker å få frem det beste i hvert enkelt barn.


Søk plass hos Brennan.

Pris: 3 230,- (100%) 
80% plass 2 690,-
60% plass 2 040,-
50% plass 1 720,-
40% plass 1 400,-

30% rabatt på barn nr 2.
50% rabatt på barn nr 3.
Åpent: 6.45-17 
Vi har åpent 12 mnd i året.