Forside_GNIST_Holstad_195A3993.jpg

Ledige barnehageplasser hos Gnist Holstad i Hareid

Barnehagen vår er sentralt plassert i nærheten av skog og fjell, og fine turområder. Her kan barna boltre seg i urørt natur, gå i ulendt terreng og erfare livet i naturen. Vi bruker disse turområdene aktivt hele året, noe som gir inspirasjon og læring til lek. Rett utenfor gjerdet har også et turområde med både skog og en liten elv. Her er vi ofte på oppdagelsestur med barna, som synes det er spennende å klatre i trær, finne småkryp og å oppleve naturen gjennom alle årstider. Ønsker vi en lengre tur, kan vi blant annet ta turen til sentrum for å besøke fotballbanen, folkebiblioteket, Hareid skule, eller andre barnehager og lekeplasser. Vi har også gangvei til gårdene i dalen og til hønseriet. Her kan vi møte sauer og høns, og mate grisene hvis vi er heldige. Hos oss får barnet ditt en variert og spennende barnehagehverdag med mange positive naturopplevelser, og et stort utvalg av lekearenaer hele året.

Les mer om Gnist Holstad »


Gnist Holstad er én av 17 barnehager i Gnist Barnehager. Vi åpnet i 2006. Som alle Gnist Barnehager jobber vi strukturert og systematisk etter Rammeplanen for barnehage, ved siden av å følge vårt eget pedagogiske grunnsyn om at alle barn er forskjellige og unike. Sammen med Rammeplanen fungerer dette grunnsynet som fundamentet for alt vi gjør. Vårt fundament har stor betydning for barnets trygghet, utvikling og trivsel i barnehagen. 


Gnist Holstad består av fem avdelinger, hvorav Hovdenakken, Håbakknotten og Alskleiva er småbarnsavdelinger (1-2 år) og Holstadhornet, Melshornet og Ulsettua er storbarnsavdelinger (3-5 år). Navnene på avdelingene er tatt fra de flotte fjellene som ligger rundt barnehagen.

Gnist Holstad innehar de kvalitetene vi i Gnist Barnehager synes er viktige for at barn skal trives. Barn som har det bra vil utvikle seg, lære og mestre. Alle barn er forskjellig og unike, og vår grunntanke er at barn skal få utvikle seg optimalt etter egne forutsetninger. I sin vei mot selvstendighet skal barn møte voksne som støtter og legger til rette for læring.


Et trygt og inspirerende uteområde
I Gnist Holstad har vi et fint uteområde, med mange spennende apparater og lekemuligheter tilpasset barn i alle aldre og med alle slags funksjonsnivå. Det er lagt vekt på motoriske utfordringer til barn i alle aldre. Vi har flere balanseapparater i naturmateriale og fargerike klatrestativer. Uteområdet har også et amfi, som barna bruker mye til lek der de kan springe, krabbe og rulle. I amfiet har vi fargerike baller i ulike størrelser som er fastmonterte. Disse gir god balansetrening. Amfiet bruker vi også til fellessamlinger. Vi har også tilrettelagt for rollelek med flere små lekehus i området. I tillegg har vi fotballbane og gapahuk med bålplass der vi ofte lager mat ute i det fri. 

Uteområdet vårt er utarbeidet med tanke på å stimulere barnets nysgjerrighet, lekelyst og utforskertrang. Det gir mulighet til utfordring, samhandling og læring i et trygt og godt lekemiljø.

Les om hvordan søke plass

Bygget vårt er tilrettelagt for lek, aktivitet og hvile
I Gnist Holstad er alt utformet og tilrettelagt med én hensikt; å gi barnet ditt det aller beste barnehagetilbudet. Våre avdelinger har lyse og luftige rom som innbyr til lek og aktivitet, og som gir barnet ditt mulighet til å utfolde seg fysisk, kreativt, språklig og sosialt. 

Barnehagen vår og avdelingene er tilrettelagt for gruppedeling inne og ute. På grupperommene på avdelingene har vi lagt vekt på å inspirere til variert lek. Hyller og kasser er merket med bilder av hva som er der. Da er det lett for barna å finne frem til det de trenger. Barnehagen har også et stort og åpent fellesrom som vi kaller Tårnrommet. Dette rommet bruker vi blant annet til fysisk aktivitet tilpasset alder og utviklingsnivå. Dette rommet blir også bruk til fellessamlinger og ulike arrangementer. Vi har også soveplasser både inne og ute for de minste, og rolige områder hvor de eldre barna kan hvile seg. På denne måten sørger vi for en god balanse mellom aktivitet, søvn og hvile. I Gnist Barnehager lager og serverer vi alle måltider, slik at du slipper å sende med matpakke til barnet ditt. Samlet gir dagens måltider et sunt og variert kosthold, med mye frukt og grønt. 


Mindre grupper gir trygge rammer for lek og aktivitet

I Gnist Holstad, som hos alle andre Gnist Barnehager, er vår viktigste oppgave å sørge for at barnet ditt føler seg trygg. Denne trygghetsfølelsen skaper vi gjennom å være der barnet er, delta i lek og gi det opplevelsen av å bli sett og hørt. Gjennom å dele avdelingene i mindre barnegrupper, sørger vi for at hvert barn har tett voksenkontakt og god oppfølging gjennom dagen. I disse gruppene tilrettelegger vi aktiviteter og tilpasser innholdet etter barnas alder og utviklingsnivå. Barnet ditt vil få mye oppmerksomhet, stor grad av medvirkning og læring, og ikke minst mange gode venner.


Et barnehagemiljø med fokus på trygghet, tillit, respekt og toleranse
I Gnist Holstad har vi stort fokus på voksenrollen. Vi forsøker å være gode rollemodeller, og er opptatt av å skape et barnehagemiljø med fokus på trygghet, tillit, respekt og toleranse. Hos oss vil barnet ditt bli møtt av kompetente, engasjerte og kreative voksne, som sørger for en trygg og lekende hverdag. Vi er alltid der barnet er, og gir den støtten og omsorgen det trenger for å utfolde seg. 

Vi legger til rette for at barnet ditt kan lære og utvikle seg gjennom positive erfaringer og opplevelser i samspill med andre barn og voksne. I tillegg skaper vi oversikt og forutsigbarhet hos barnet gjennom pedagogiske verktøy (Dagtavlen), samt mulighet til medvirkning på egne aktiviteter. I Gnist Holstad møter vi barna med respekt og ønsker å få frem det beste i hvert enkelt barn. 


Søk plass hos Gnist Holstad.

Pris: 3 315,- (100%) 
80% plass 2 760,-
60% plass 2 090,-
50% plass 1 760,-
40% plass 1 430,-

30% rabatt på barn nr 2.
50% rabatt på barn nr 3.
Åpent: 6.45-17 
Vi har åpent 12 mnd i året.