Forside_GNIST_Myklebust_195A6149.jpg

Ledige barnehageplasser hos Gnist Myklebust på Fosnavåg

Vi har mange medarbeidere i barnehagen vår. Og vi har medarbeidere med lang fartstid og høy kompetanse. Hos Gnist Myklebust får barnet ditt varme klemmer, støttende omsorg og trygge voksne med sterk barnefaglig innsikt.

Les mer om Gnist Myklebust »

Mer om barnehagen
Barnehagen åpnet i 2007
2 småbarnsavdelinger (1–2 år)
2 storbarnsavdelinger (3–5 år)

Kompetanse og stabilitet gir rett omsorg over tid

Gjennom mange år har vi hatt fokus på kompetanseutvikling og nærværsarbeid for de ansatte i barnehagen, og vi har nå den desidert høyeste andelen barnefaglig kompetanse i kommunen – og er langt bedre enn det nasjonale gjennomsnittet. Hele ni av ti medarbeidere hos oss har en barnefaglig utdanning.

Gnist Myklebust tilfredsstiller selvsagt kravet til antall pedagoger og har utover dette en svært høy andel fagarbeidere innen barne- og ungdomsarbeiderfaget. Ansatte med lang fartstid og høy kompetanse skaper trygge rammer for barnet ditt.

Et miljø med fokus på trygghet, tillit, respekt og toleranse
Vi har et stort fokus på voksenrollen, og skal være gode rollemodeller for barna – og skape et miljø tuftet på trygghet, tillit, respekt og toleranse. Hos oss vil barna bli møtt av kompetente, engasjerte og kreative voksne. Vi er alltid der barnet er, og gir den støtten og omsorgen det trenger for å utfolde seg.

Gjennom å dele avdelingene i mindre barnegrupper, sørger vi for at hvert barn har tett voksenkontakt og god oppfølging gjennom dagen. I disse gruppene tilrettelegger vi aktiviteter og tilpasser innholdet etter barnas alder og nivå. Barnet ditt vil også oppleve stor grad av medvirkning og forutsigbarhet gjennom det pedagogiske verktøyet «Dagtavlen».


Collage2Web.jpgMangfold som en styrke - tilrettelagt gjennom aktivt språkarbeid

For at mangfold skal fungere må vi kommunisere. I barnehagen vår jobber vi aktivt med språk og kommunikasjonsarbeid, for at alle skal være inkludert i samlinger, lek og foreldremøter.

Vi har opparbeidet oss spesiell kompetanse på språk, for at barnet ditt skal bli en del av et mangfoldig og inkluderende miljø. I tillegg jobber vi med ASK-metoden (Alternativ og Supplerende Kommunikasjon) med stor bruk av bilder og alternative kommunikasjonsmetoder slik at ingen faller utenfor samtalen.

I tillegg arrangerer vi årlig en internasjonal fest hvor vi feirer mangfoldet i barnehagen – med innslag fra barna og et teaterprosjektet “Mangfold” som fokuserer på inkludering.


mangfold.png


Les om hvordan søke plass

Den beste arenaen for lek, læring og omsorg

Inndendørs
I Gnist Myklebust er alt utformet og tilrettelagt med én hensikt; å gi barnet ditt det aller beste barnehagetilbudet. Avdelingene våre har lyse og luftige rom som innbyr til lek og aktivitet, og som gir barnet ditt mulighet til å utfolde seg fysisk, kreativt, språklig og sosialt.

Alle avdelingene er utformet likt, men skiller seg fra hverandre med ulike farger og er pyntet med barnas kunst. Dette skaper oversikt og forutsigbarhet, og gir barnet ditt et trygt miljø – med en følelse av tilhørighet til sin avdeling. Vi har en stor og fin gymsal, flere oversiktlige smårom og et flott fellesareal med «lekegate». Her kan barnet leke, lære og utfolde seg med lekemateriell tilpasset alder og nivå.

Vi har soveplasser både inne og ute for de minste, og rolige områder hvor de eldre barna kan hvile seg. Slik sørger vi for en god balanse mellom aktivitet, søvn og hvile. Med barnet ditt i en Gnist Barnehage trenger du ikke å tenke på matpakken. Vi lager og serverer alle måltider, og gjennom dagen får barna i seg et sunt og variert kosthold, med mye frukt og grønt.


Collage_WEB.jpg


Utendørs
I Gnist Myklebust har vi et flott og oversiktlig uteområde med mange spennende apparater og lekemuligheter, tilpasset barn i alle aldre og med alle slags funksjonsnivå. I tillegg har vi en fin fotballbane og egne sykkelstier med trafikkskilt – og en gapahuk med grue på området. Ved gapahuken lager vi mat, spiser og har artige samlingsstunder sammen.

Uteområdet vårt er laget med tanke på å stimulere barnets nysgjerrighet og lekelyst, og for å gi barna mulighet til å bryne seg på morsomme og lærerike utfordringer. Alle apparatene og aktivitetene bidrar til et trygt lekemiljø for barna.

Søk plass hos Gnist Myklebust.

Pris: 3 315,- (100%) 
80% plass 2 760,-
60% plass 2 090,-
50% plass 1 760,-
40% plass 1 430,-

30% rabatt på barn nr 2.
50% rabatt på barn nr 3.
Åpent: 6.45-17 
Vi har åpent 12 mnd i året.