Forside_GNIST_Myklebust_195A6149.jpg

Velkommen til Gnist Myklebust

Barnehagen vår ligger vakkert plassert ved Myklebustvannet, i naturskjønne omgivelser med kort avstand til skog, fjell og fjære. Et aktivt uteliv er en viktig del av vår barnehagehverdag, og vi går ofte på oppdagelsesturer med barna til Eldarskogen, Trollskogen og Gustavfjøra. Her fanger vi insekter, lærer om planter og utforsker det spennende livet i naturen. De kuperte turområdene gir barna fine motoriske utfordringer. Hos oss vil barnet ditt oppleve nye utfordringer, utvikle nye ferdigheter og føle mestring gjennom lek og positive erfaringer i naturen sammen med andre barn og voksne. For å skape en variert og lærende hverdag kombinerer vi opplevelser i skog og mark med ballspill i idrettshallen, vannleker på badeland og koselige lesestunder på biblioteket.

Les mer om Gnist Myklebust »

Gnist Myklebust er én av 17 barnehager i Gnist Barnehager. Vi åpnet i 2007. Som alle Gnist Barnehager jobber vi strukturert og systematisk etter Rammeplanen for barnehage, ved siden av å følge vårt eget pedagogiske grunnsyn om at alle barn er forskjellige og unike. Sammen med Rammeplanen fungerer dette grunnsynet som fundamentet for alt vi gjør. Vårt fundament har stor betydning for barnets trygghet, utvikling og trivsel i barnehagen. 

Gnist Myklebust består av fire avdelinger, hvorav Leinøy og Remøy er småbarnsavdelinger (1-2 år) og Bergsøy og Nerlandsøy er storbarnsavdelinger (3-5 år). Navnene på avdelingene er tatt fra øyer i kommunen vår. 

Et trygt og inspirerende uteområde
I Myklebust barnehage har vi et fint og oversiktlig uteområde med mange spennende apparater og lekemuligheter tilpasset barn i alle aldre og med alle slags funksjonsnivå. Vi har i tillegg en fin fotballbane og egne sykkelstier med trafikkskilt, og en gapahuk med grue på området. Ved gapahuken kan vi lage mat, spise sammen og ha artige samlingsstunder. 

Uteområdet vårt er laget med tanke på å stimulere barnets nysgjerrighet og lekelyst, og gi det mulighet til å bryne seg på morsomme og lærerike utfordringer. Alle våre apparater og aktiviteter bidrar til et trygt lekemiljø for barnet ditt.  

Bygget vårt er tilrettelagt for lek, aktivitet og hvile
I Gnist Myklebust er alt utformet og tilrettelagt med én hensikt; å gi barnet ditt det aller beste barnehagetilbudet. Våre avdelinger har lyse og luftige rom som innbyr til lek og aktivitet, og som gir barnet ditt mulighet til å utfolde seg fysisk, kreativt, språklig og sosialt. 

Lokalene våre er romslige og trivelige, med store vinduer. Lokalene motiverer til lek og læring. Alle avdelingene er utformet likt, men skiller seg fra hverandre med ulike farger og er pyntet med barnas kunst. Dette skaper oversikt og forutsigbarhet, og gir barnet ditt et trygt miljø med en følelse av tilhørighet til sin avdeling. Vi har en stor og fin gymsal, mange oversiktlige smårom og et flott fellesareal med lekegate. Her kan barnet ditt leke, lære og utfolde seg, og velge mellom et mangfold av lekemateriell tilpasset alder og nivå. Vi har også soveplasser både inne og ute for de minste, og rolige områder hvor de eldre barna kan hvile seg. På denne måten sørger vi for en god balanse mellom aktivitet, søvn og hvile. I Gnist Barnehager lager og serverer vi alle måltider, slik at du slipper å sende med matpakke til barnet ditt. Samlet gir dagens måltider et sunt og variert kosthold, med mye frukt og grønt.

Mindre grupper gir trygge rammer for lek og aktivitet

I Myklebust barnehage, som hos alle andre Gnist Barnehager, er vår viktigste oppgave å sørge for at barnet ditt føler seg trygg. Denne trygghetsfølelsen skaper vi gjennom å være der barnet er, delta i lek og gi det opplevelsen av å bli sett og hørt. Gjennom å dele avdelingene i mindre barnegrupper, sørger vi for at hvert barn har tett voksenkontakt og god oppfølging gjennom dagen. I disse gruppene tilrettelegger vi aktiviteter og tilpasser innholdet etter barnas alder og utviklingsnivå. Barnet ditt vil få mye oppmerksomhet, stor grad av medvirkning og læring, og ikke minst mange gode venner. 

Et barnehagemiljø med fokus på trygghet, tillit, respekt og toleranse
I Gnist Barnehage Myklebust har vi stort fokus på voksenrollen. Vi forsøker å være gode rollemodeller, og er opptatt av å skape et barnehagemiljø med fokus på trygghet, tillit, respekt og toleranse. Hos oss vil barnet ditt bli møtt av kompetente, engasjerte og kreative voksne, som sørger for en trygg og lekende hverdag. Vi er alltid der barnet er, og gir den støtten og omsorgen det trenger for å utfolde seg. 
Vi legger til rette for at barnet ditt kan lære og utvikle seg gjennom positive erfaringer og opplevelser i samspill med andre barn og voksne. I tillegg skaper vi oversikt og forutsigbarhet hos barnet gjennom pedagogiske verktøy (Dagtavlen), samt mulighet til medvirkning på egne aktiviteter. I Gnist Barnehage Myklebust møter vi barna med respekt og ønsker å få frem det beste i hvert enkelt barn. 

Pris: 3 040,- (100%) 
80% plass 2 540,-
60% plass 1 930,-
50% plass 1 620,-
40% plass 1 320,-

30% rabatt på barn nr 2.
50% rabatt på barn nr 3.
Åpent: 6.45-17 
Vi har åpent 12 mnd i året.