Forside_GNIST_Støylane_IMG_9401.jpg

Velkommen til Gnist Støylane i Ulstein

Barnehagen vår ligger idyllisk til i naturrike omgivelser i Hovsetråsa, med kort vei til skog, fjell, elv og sjø. Mange av våre turer går til Eventyrskogen og fjellet på gamle Eidet, og den vakre elva og skogen ved Anholen og Hofsethaugen. Ønsker vi en kortere tur, ligger anlegget til Høddvoll like utenfor. Der er det kunstgressbane, ballbinge, Ulsmohallen og treningsanlegg, som byr på et mangfold av aktiviteter. Dette gir barna en variert barnehagehverdag med mye lek, læring og positive opplevelser i nærmiljøet. Uteområdet i barnehagen ble oppgradert i 2016, og har fantastiske muligheter for utfoldelse og læring i rammen av lek.

Les mer om Gnist Støylane »


Gnist Støylane er én av 17 barnehager i Gnist Barnehager som åpnet i 2006. På lik linje med alle Gnist Barnehager, jobber vi strukturert og systematisk etter Rammeplanen for barnehage ved siden av å følge vårt eget pedagogiske grunnsyn, om at alle barn er forskjellige og unike. Dette grunnsynet sammen med Rammeplanen fungerer som fundamentet for alt vi gjør i Gnist Støylane, og er av stor betydning for ditt barns trygghet, utvikling og trivsel i barnehagen. 


Gnist Støylane består i dag av seks avdelinger, hvorav Snellelia, Flåna og Skolma er småbarnsavdelinger (1-2 år) og Kongsvollen og Garnestua er storbarnsavdelinger (2-4 år), og Brørene er en førskoleavdeling. Navnene på avdelingene er tatt fra fjelltopper i nærmiljøet vårt.

Gnist Støylane innehar de kvalitetene vi i Gnist Barnehager synes er viktige for at barn skal trives. Barn som har det bra vil utvikle seg, lære og mestre. Alle barn er forskjellig og unike, og vår grunntanke er at barn skal få utvikle seg optimalt etter egne forutsetninger. I sin vei mot selvstendighet skal barn møte voksne som støtter og legger til rette for læring.


Barnehagens nærområde byr på mange lærerike utendørsaktiviteter
Barnehagen vår ligger idyllisk til i naturrike omgivelser i Hovsetråsa, med kort vei til skog, fjell, elv og sjø. Vår unike beliggenhet gir barna mulighet til et aktivt uteliv og et stort utvalg av uteområde som inviterer til lek, og gir barna forskjellige utfordringer. Mange av våre turer går til eventyrskogen og fjellet på gamle Eidet, og den vakre elva og skogen ved Anholen og Hofsethaugen. De eldste barna kan ta på seg redningsvester og sammen kan vi går til sjøen og utforske det spennende livet i fjæra. Ønsker vi en kortere tur, ligger anlegget til Høddvoll like utenfor porten med kunstgressbane, ballbinge, Ulsmohallen og treningsanlegg som byr på et mangfold av aktiviteter. 

Les om hvordan søke plass

Uteområdet vårt er trygt, moderne og tilpasset ulike aldre
På Støylane har vi et har vi et fint uteområde med mange spennende apparater og lekemuligheter, tilpasset barn i ulike aldre og funksjonsnivå. Her kan barna velge blant et mangfold av leker og aktiviteter, alt fra å sykle, huske, klatre, lage hinderløype, leke i sandkassen, leke i hytta, og mye mer. Vi har også en søt liten kjøkkenhage med bær og grønnsaker der barna kan stelle i hagen, plukke bær og grønsaker, og plante frø. 

Uteområdet vårt er utarbeidet med tanke på å stimulere barnets nysgjerrighet, lekelyst og utforskertrang. Det gir mulighet til utfordring, samhandling og læring i et trygt og godt lekemiljø.


Bygget vårt er utformet og tilrettelagt for lek, aktivitet og hvile
Hos oss er alt utformet og tilrettelagt med en hensikt; å gi ditt barn det aller beste barnehagetilbudet. Våre avdelinger har lyse og luftige rom som innbyr til lek og aktivitet, og gir barnet ditt mulighet til å utfolde seg fysisk, kreativt, språklig og sosialt. 

Barnehagen vår er over to etasjer, med småbarnsavdelingene i første etasje og storbarnsavdelingene i andre etasje. Våre avdelinger har et eget oppholdsrom eller det vi også kaller fellesrommet, samt et grupperom. Alle rommene kan brukes til lek og ulike aktiviteter. På fellesrommet har vi flere bord og stoler. Her pleier vi å spise sammen, ha samlinger og gjøre forskjellige bord-aktiviteter. I andre etasje hos storbarnsavdelingene, har vi et stort tårnrom som blir bruk til dans, hinderløype og aktivitet som trenger mye plass. I første etasje har småbarna en lekegang som de ofte bruker til å kjøre bil og motorsykler, og til å leke rollelek. Vi har også eget kjøkken i hver etasje. I Gnist Barnehager lager og serverer vi alle måltider, slik at du slipper å sende med matpakke til barnet ditt. Alle måltider utgjør et sunt og variert kosthold med mye frukt og grønt. Her for å lese mer om hvordan vi i Gnist Barnehager legger opp for å gjøre din hverdag litt enklere. 

På våre tre småbarnsavdelinger har vi rolige soveplasser både inne og ute, samt fine stellerom. Vi loggfører når barnet ditt har sovet og når det har fått bleieskift i løpet av dagen. Du kan være trygg på at barnet ditt alltid vil være tørr og godt uthvilt gjennom dagen. Barnet ditt vil også få en egen garderobeplass. Her er det plass til å oppbevare klær og sko, og små kunstverk som kan tas med hjem.  


Mindre barnegrupper gir trygge rammer for lek og aktivitet
I Støylane barnehage, som hos alle andre Gnist Barnehager, er vår aller viktigste oppgave å sørge for at barnet ditt føler seg trygg. Denne trygghetsfølelsen skaper vi gjennom å være der barnet er, delta i lek og gi opplevelsen av å bli sett og hørt. Gjennom å dele avdelingene i mindre grupper med barn, sørger vi for at barnet ditt får en tett voksenkontakt og god oppfølging i løpet av dagen. I disse gruppene tilrettelegger vi aktiviteter og tilpasser innholdet etter barnegruppens alder og utviklingsnivå. Barnet ditt vil få mye oppmerksomhet, stor grad av medvirkning og læring, og ikke minst mange gode venner. Her kan du lese mer om en trygg hverdag i Gnist Barnehager.


Medarbeiderne våre har den aller viktigste rollen i barnehagehverdagen
I Gnist Støylane har vi et stort fokus på voksenrollen. Vi forsøker å være gode rollemodeller, og er opptatt av å skape et barnehagemiljø med fokus på trygghet, tillit, respekt og toleranse. Hos oss vil barnet ditt bli møtt av kompetente, engasjerte og kreative voksne, som sørger for en trygg og lekende hverdag. Vi er alltid der barnet er, og gir all den støtten og kjærligheten det trenger for å utfolde seg. 

Vi tilrettelegger for at barnet ditt kan lære og utvikle seg gjennom positive erfaringer og opplevelser i samspill med andre barn og voksne. I tillegg skaper vi oversikt og forutsigbarhet hos barnet ditt gjennom pedagogiske verktøy (Dagtavlen), samt mulighet til medvirkning over egne aktiviteter. I Gnist Barnehager Støylane møter vi barna med stor respekt og ønsker å få frem det beste i hvert enkelt barn.


Søk plass hos Gnist Støylane.

Pris: 3 230,- (100%) 
80% plass 2 690,-
60% plass 2 040,-
50% plass 1 720,-
40% plass 1 400,-

30% rabatt på barn nr 2.
50% rabatt på barn nr 3.
Åpent: 6.45-17 
Vi har åpent 12 mnd i året.